BANK 2018/04

Redaktor Naczelny MF Bank: Tarcza versus miecz!

Tradycyjna rywalizacja państw o dominację przeniosła się do cyberprzestrzeni. Już nie potrzeba armat lub broni jądrowej skoro za pomocą armii hakerów udaje się wykraść np. tajniki budowy myśliwca V generacji F-35. Choć te działania są pozornie bezkrwawe, to skutecznie wykorzystana broń cybernetyczna kończy się gigantycznymi stratami i realnymi ofiarami, gdy zdalnie pozbawimy szpitale dostępu do prądu. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2018

Wydarzenia Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że pod koniec 2017 r. kredyt mieszkaniowy we frankach szwajcarskich miało 860,9 tys. osób, a opóźnienie w jego spłacie dotyczyło 1,2% klientów banków. Aktualne całkowite zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych wynosi 137,13 mld zł, co stanowi wartościowo 23,5% zadłużenia wszystkich kredytobiorców w Polsce. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Projekt harmonizacji rynku listów zastawnych w UE

Komisja Europejska kontynuuje realizację programu Unii Rynków Kapitałowych (CMU). Na początku marca br. przedstawiła pakiet legislacyjny dotyczący emisji i nadzoru nad listami zastawnymi w Unii Europejskiej. Projekt ma na celu ujednolicenie definicji i podstawowych elementów listów zastawnych, co jest jednym z elementów harmonizacji tego rynku we Wspólnocie. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Abonament na bezpieczeństwo

Cyfrowa transformacja współczesnej gospodarki i będące jej następstwem radykalne zmiany zachowań klientów wymuszają na dostawcach usług finansowych coraz większą automatyzację procesów kredytowych. Zdecydowaną większość pożyczek i kredytów można obecnie uzyskać z poziomu smartfonu, a uzyskanie środków w czasie nieprzekraczającym jednej minuty na nikim nie robi szczególnego wrażenia. Czytaj więcej...
Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Ochrona Experian przed kradzieżą tożsamości w tzw. dark webie

Dark web stanowi swoistego rodzaju kamuflaż, który – poprzez użycie dodatkowych aplikacji – pozwala na zachowanie anonimowości. To swoisty raj dla prowadzenia wszelkiego rodzaju nielegalnych działalności (włączając w to handel skradzionymi danymi osobowymi uzyskanymi przez hakerów bądź wskutek naruszenia bezpieczeństwa informacji). Czytaj więcej...


Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Wyzwania cyberbezpieczeństwa dla sektora finansowego

Banki i instytucje finansowe wprowadzające u siebie nowe rozwiązania cyfrowe powinny być przygotowane na wzrastające ryzyko wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa i ataków. Właściwie postawione pytanie brzmi nie czy, ale kiedy taki incydent będzie miał miejsce. W związku z tym dla podmiotów sektora finansowego jednym z priorytetów powinna być szybkość, z jaką będą one w stanie identyfikować naruszenia, łagodzić spowodowane nimi szkody oraz na nie odpowiadać. Rekomendacją dla instytucji finansowych jest więc opracowanie odpowiednich mechanizmów obrony z możliwością przeciwdziałania atakom. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Planować czy improwizować?

Dostęp do informacji, rozwój technologii i sztucznej inteligencji nadają dynamikę każdemu aspektowi funkcjonowania społeczeństwa, również zarządzaniu w kryzysie. Gwałtowny rozwój technologiczny stawia dzisiaj świat w obliczu zagrożeń, jakie niesie internet i cyberprzestępczość, terroryzm czy budzący wiele kontrowersji i emocji kryzys emigracyjny. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Zarządzanie ryzykiem przy przetwarzaniu danych w chmurze

Proces zarządzania ryzykiem z obszaru bezpieczeństwa informacji jest tym bardziej złożony, im więcej czynników wpływa na cykl jej życia. Jeśli jest przetwarzana lokalnie, w bezpiecznej przestrzeni, gdzie istnieje działająca precyzyjna kontrola dostępu do informacji, oparta o jej klasyfikację, a cały proces jest właściwie kontrolowany – wówczas można założyć, iż materializacja określonych ryzyk z zakresu utraty poufności informacji jest niewielka. Prawdopodobieństwo jednak wyraźnie zwiększa się wraz ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym, a ściślej mówiąc z pojawieniem się kolejnych czynników zewnętrznych. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Najlepsze narzędzia w kategorii analizy behawioralnej i wykrywania zagrożeń dla przedsiębiorstw

User Entity and Behaviour Analytics (UEBA) to nowo powstała kategoria produktów, których zadaniem jest wykrywanie zagrożeń wewnętrznych, ataków ukierunkowanych oraz innych nielegalnych działań. Jest to możliwe dzięki badaniu zachowań człowieka oraz rozpoznawaniu wzorców i ich analizie z wykorzystaniem algorytmów i środków analizy statystycznej. Chodzi o skuteczne wykrycie anomalii, mogących wskazywać na zagrożenia utraty lub narażenia na niebezpieczeństwo krytycznych danych organizacji. Czytaj więcej...Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Polityka bezpieczeństwa w organizacji a komfort pracy użytkownika. Trudne wybory

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych to kluczowa kwestia w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Firmy i organizacje na całym świecie bezustannie dokładają wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Niejedna organizacja przekonała się o tym, jak wiele można stracić na skutek kompromitacji swoich systemów i narażenia na wyciek wrażliwych danych. Dlatego też motto działań „Bezpieczeństwo to proces, a nie produkt lub technologia” w obliczu nowych wyzwań i coraz bardziej zaawansowanych technik wykorzystywanych przez atakujących, stanowi jeden z podstawowych filarów budowania strategii cyberbezpieczeństwa w organizacji. Czytaj więcej...Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Dyrektywa PSD2 – jak systemy antyfraudowe mogą pomóc w spełnieniu jej wymagań

Usługi płatnicze to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w obszarze finansów, co wynika przede wszystkim z tempa wdrażania tam innowacji technologicznych. Nowe technologie wymuszają także zmiany w środowisku prawnym, a jednym z najnowszych tego typu aktów prawnych jest dyrektywa PSD2. Czytaj więcej...Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: 7 najpopularniejszych taktyk cyberprzestępców

Wraz z pojawieniem się zautomatyzowanych narzędzi i hakerów do wynajęcia cyberprzestępczość zmieniła się w grę o zysk. Ostatnie badania przeprowadzone przez F5 Labs pokazują, że w przypadku 429 zgłoszonych naruszeń analizowanych w latach 2005–2017 hakerzy zarobili na czarnym rynku 2,75 mld dolarów. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Hakerski miecz kontra cyfrowa tarcza

Cyberprzestępcy wciąż doskonalą metody ataków na sieci firmowe, a pomysłowości i inwencji im nie brakuje. Edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z internetu jest wręcz niezbędna, warto jednak pamiętać, że kształcą się nie tylko potencjalne ofiary, ale i cyberprzestępcy. Jak zatem znaleźć sposób na hakera? Czytaj więcej...
Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Na straży bezpieczeństwa

W okresie wzmożonej informacji na temat zagrożeń, jakie niesie informatyzacja procesów bankowych oraz ciągłego rozwoju technologii w elektronicznych kanałach dystrybucji, rozmowy o bezpieczeństwie skupiają się na IT. Jest to oczywistym następstwem dla obecnego wyglądu systemu bankowego, gdzie internet, smartfony i urządzenia samoobsługowe powoli wypierają tradycyjną bankowość. Ale do czasu, gdy w obiegu znajdować się będą banknoty i monety, czeki, weksle i inne dokumenty będące nośnikiem wartości, tradycyjne bezpieczeństwo rozumiane jako mechaniczne zabezpieczenie będzie nam niezmiennie towarzyszyło. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Płatnicze precjoza

Dużym wyzwaniem w powszechnym wykorzystaniu internetu rzeczy jest zapewnienie bezpieczeństwa samych urządzeń. Jednym z powodów jest to, że po ich wyprodukowaniu nie jest łatwo zapewnić efektywny proces aktualizacji oprogramowania. W efekcie urządzenia pozbawione właściwego wsparcia szybko staną się podatne na cyberataki, umożliwiające potencjalnie obejście zabezpieczeń chroniących system płatniczy. Czytaj więcej...Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Cyfrowe oko na nowe czasy

Monitoring wizyjny jest dziś podstawowym elementem bezpieczeństwa placówek bankowych. Kwestie z nim związane regulują stosowne przepisy (rozporządzenie MSWiA), umożliwia niezwłoczną interwencję w przypadku zdarzenia alarmowego, zapewnia wreszcie zdalne zarządzanie systemami zabezpieczeń, co jest niezbędne w przypadku centralnych struktur bezpieczeństwa w bankach. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Bezpieczeństwo w sieci oczami kamery

Z uwagi na wzrost powszechności internetu i spadek cen kamer, systemy zabezpieczeń są coraz częściej dostępne za pośrednictwem dowolnej sieci IP. Dawniej ataki na systemy monitoringu były rzadkością. Wynikało to z ich zamkniętego charakteru opartego na wewnętrznej sieci kablowej (kablu koncentrycznym). Nowoczesne kamery są natomiast komputerami, do których mamy dostęp za pośrednictwem sieci IP. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Oczekiwanie na podstawowe rachunki płatnicze

Prowadzenie konta za zero złotych, pięć darmowych transakcji płatniczych w obrocie krajowym oraz pięć bezpłatnych operacji kartowych w bankomatach na terenie całej Polski – takie funkcjonalności przewiduje podstawowy rachunek płatniczy. Ustanowiony przez unijną dyrektywę PAD instrument już od 8 sierpnia br. będzie musiał znaleźć się w ofercie każdego banku, instytucji kredytowej oraz spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Czytaj więcej...
Bank i Klient: KPK – z doświadczeniem w przyszłość

W 2007 r. Minister Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Banków Polskich powołały Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych dla MŚP Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), który stał się zalążkiem, funkcjonującego nieprzerwanie do dzisiaj, krajowego centrum kompetencyjnego ds. instrumentów zwrotnych UE, tj. KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK). KPK dzisiaj to 10 lat doświadczeń, animacja rynku o wartości prawie 12 mld zł preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców przez ponad 120 pośredników pięciu sektorów finansowych, z których do tej pory skorzystało ponad 35 tys. przedsiębiorców. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Rok 2017 w kredytach dla osób prywatnych

Jak wynika z Raportu Kredyt Trendy, podsumowującego rok 2017, opracowanego przez Departament Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej, rynek kredytowy w segmencie osób prywatnych nie rósł tak dynamicznie jak gospodarka. Dobra wiadomość dotyczy jakości kredytów, które spłacane są we wszystkich produktach terminowo i poziom wskaźnika ilustrującego jakość kredytów kształtował się na bezpiecznym poziomie. Czytaj więcej...


Bank i Klient: W cieniu regulacji i fintechów

Tegoroczne Forum Bankowe, zorganizowane przez ZBP, zdominowały dyskusje o PSD2 i presji regulacyjnej wywieranej na banki przez unijnych oraz krajowych regulatorów. Sporo uwagi poświęcono perspektywie silnej konkurencji ze strony globalnych firm z kategorii fintech. A wszystko to w świetle wyników sektora bankowego za rok 2017, które były o 12% niższe niż rok wcześniej. Pokazuje to wyraźnie, że coraz większe obciążenia regulacyjne w środowisku niskich stóp procentowych są dla bankowych menedżerów prawdziwym wyzwaniem. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Wyzwań nie zabraknie

Nadspodziewanie dobra koniunktura na polskim rynku finansowym i równie optymistyczne perspektywy na nadchodzące miesiące przynoszą wymierne rezultaty w postaci zwyżkujących wskaźników polskiego sektora bankowego. Jednak zgodnie z prawidłami ekonomii dobra passa nie może trwać wiecznie; również i polska gospodarka w dającym się przewidzieć okresie wejdzie w mniej korzystną fazę cyklu. Istotny wpływ na funkcjonowanie sektora wywierać będzie także rosnąca z roku na rok presja regulacyjna. Czytaj więcej...Strona 1 z 212