BANK 2018/05

Redaktor Naczelny: Obyś żył w czasach RODO!

Tak może brzmieć współczesne przekleństwo firm na Starym Kontynencie, dotkniętych procedurami GDPR/RODO. Z tego, co mówią firmy, z którymi się ostatnio komunikujemy, wynika, że większość z nich jest przygięta do ziemi nowymi regulacjami, a gromady informatyków dręczą nowymi aplikacjami „normalsów”, traktujących komputery nie jak fetysz, tylko typowe narzędzie do pracy i rozrywki. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – maj 2018

Wydarzenia Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) spadł w 2017 r. do zaledwie 1,5% PKB, czyli o 0,8 pkt. proc. PKB w porównaniu z poprzednim rokiem. W odniesieniu do produktu krajowego brutto, dług tego sektora spadł do 50,6% PKB. To o 3,5 pkt. proc. PKB mniej niż w 2016 r. Wartość długu sektora General Government spadła na koniec 2017 r. do 1003 mld zł, z 1006 mld zł w 2016 r Czytaj więcej...Zagadka niskiej inflacji

Pomimo dobrej koniunktury, inflacja na świecie pozostaje relatywnie niska. Choć potrafimy wskazać niektóre czynniki ograniczające dynamikę cen – w tym np. przemiany na rynku pracy czy globalizację – to źródła niskiej inflacji przy tej fazie cyklu koniunkturalnego pozostają dla banków centralnych w pewnym stopniu zagadką. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Dziś o rzeczach oczywistych – edukacja

Zacznijmy od wyników najnowszych badań. Pokazują one, że zwiększa się odsetek Polaków, którzy za przydatną i pożądaną uznają potrzebę zwiększania swojej wiedzy ekonomicznej. Jest to przydatne, zarówno jeśli chodzi o „bycie” obywatelem i klientem instytucji finansowych, bo zwiększa wiedzę o prawach i obowiązkach obywatelskich, a dodatkowo w kontaktach z instytucjami finansowymi przyczynia się do trafnych wyborów produktu finansowego. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Transgraniczne transakcje w UE na nowo

Możliwość bezpiecznych, szybkich i nieobciążonych wysokimi opłatami przelewów jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju rynku. Komisja Europejska, chcąc zapewnić jak najszersze urzeczywistnienie jednolitego rynku we Wspólnocie, podejmuje inicjatywy legislacyjne mające na celu znoszenie barier dla przepływu kapitałów. Jedną z nich jest projekt rozporządzenia z 28 marca 2018 r. dotyczący zmian przepisów o płatnościach transgranicznych w UE. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Jak nie zostać jeleniem

„Niedawno była sprzątaczką, dziś ma własną służbę”. „Zgarnia 2000 zł dziennie i kąpie się w gotówce” – takie propozycje kuszą na portalach społecznościowych, w serwisach informacyjnych i plotkarskich, a nawet w komentarzach pod często czytanymi wiadomościami. Pośrednicy rynku Forex, bo to oni stoją za większością sensacyjnych ofert, skrzętnie ukrywają fakt, iż na spekulacjach walutowych zyskuje zaledwie co piąty inwestor. Dla zdecydowanej większości drobnych ciułaczy przygoda z Forexem kończy się w najlepszym razie utratą wniesionego kapitału, w najgorszym zaś – długiem znacznie przekraczającym wartość inwestycji. Czytaj więcej...Bank i Klient: Czy czeka nas uberyzacja banków?

Proces otwierania rynku finansowego, wydatnie wzmocniony poprzez wejście w życie postanowień dyrektywy PSD2, bywa niekiedy określany mianem uberyzacji sektora bankowego. Choć obydwa procesy różnią się znacząco w samych założeniach, to nietrudno wskazać pomiędzy nimi szereg analogii. Najważniejszą z nich jest konsekwentne odchodzenie od dominującego przez lata prymatu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na rzecz zwiększonej elastyczności świadczenia usług i prawa wyboru oferenta. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Synteza wiedzy o kliencie

Piętnaście lat temu, 26 kwietnia 2003 r., zaczęła obowiązywać ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej, która stworzyła podstawy dla systemowego przetwarzania i wymiany danych na temat przeterminowanego zadłużenia. Obecnie weryfikacja klienta w biurach informacji gospodarczej stanowi nieodzowny warunek udzielenia kredytu, pożyczki, a nawet zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Czytaj więcej...


Technologie: Przyszłość bankowości

Choć pierwsze aplikacje mobilne banków pojawiały się już na początku tego wieku, to dopiero upowszechnienie smartfonów zapoczątkowało prawdziwą rewolucję. Dziś praktycznie każdy z nich oferuje mniej lub bardziej rozbudowane aplikacje na urządzenia przenośne, umożliwiające wykonanie przynajmniej części, jeśli nie wszystkich, operacji dostępnych w serwisie transakcyjnym przez internet. Czytaj więcej...
Technologie: Z darmowymi terminalami coraz bardziej bezgotówkowo?

Zaczyna się okres wiosennych wyjazdów, mieszkańcy polskich miast coraz częściej będą odwiedzać mniejsze miejscowości i wydawać w nich pieniądze. To może być dodatkową zachętą dla lokalnych małych firm, by zdecydować się na przyjmowanie płatności nie tylko w gotówce. Tym bardziej że dzięki Fundacji „Polska Bezgotówkowa” nie będą musieli ponosić kosztów związanych z użytkowaniem terminala i płacić prowizji od transakcji. Czytaj więcej...

Prawo: Nadszedł czas rozliczeń

W jaki sposób polityka realizowana przez bank oddziałuje na środowisko naturalne? Czy dany podmiot wypracował odpowiednie metody eliminowania zjawisk korupcyjnych? Na ile zasady wyłaniania władz i organów nadzorczych przedsiębiorstwa uwzględniają konieczność zachowania różnorodności pod względem takich kryteriów, jak wiek i płeć kandydatów oraz ich doświadczenie zawodowe? Około 300 największych polskich firm, w tym również banków, musi udzielić odpowiedzi na powyższe pytania w sprawozdaniu niefinansowym za rok 2017. Czytaj więcej...Wydarzenia: Biznes na danych

Wiedza o kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach a także wiarygodności finansowej stanowi dla banków zasób niezwykle cenny, i to nie tylko z uwagi na ocenę zdolności kredytowej. Aktualne dane na temat posiadaczy rachunków czy kredytobiorców pozwalają przedstawić im optymalnie dopasowaną ofertę, udostępnianie informacji o klientach zewnętrznym firmom może również stanowić istotne źródło przychodu dla współczesnych instytucji finansowych. Czytaj więcej...
Zagranica: Przegląd wydarzeń – maj

Bankowych milionerów nie ubywa. Europejski Nadzór Finansowy opublikował raport, z którego wynika, że w 2016 r. 4600 menedżerów bankowych zarabiało ponad milion euro. Rok 2016 przyjęto jako graniczny, jako że nie ma jeszcze pełnych danych z ubiegłego roku. Teoretycznie menedżerów milionerów ubyło, bo w 2015 r. doliczono się ich 5100. Ale to raczej efekt osłabienia się kursu funta względem euro i przyhamowania podwyżek w londyńskiej City niż unijnej polityki ograniczania zarobków i zmiany proporcji struktury płac, by więcej w nich było pensji zasadniczej a mniej bonusów za chwilowe sukcesy finansowe banków. Czytaj więcej...


Zagranica: Socjalizm XXI wieku

Gdyby na Saharze wprowadzić socjalizm, to wkrótce zabrakłoby tam piasku – ta popularna parafraza słów Miltona Friedmana chyba najlepiej pasuje do obecnej sytuacji w Wenezueli. Mimo największych rezerw ropy naftowej na świecie, kraj ten od 2016 r. musi ją importować. Przyczyną jest załamanie przemysłu naftowego, który działa dziś poniżej 40% swojego potencjału. Czytaj więcej...
Opinie: Dość współczucia

Od ponad dwóch tygodni obserwuję protest niepełnosprawnych i ich opiekunów i powiem coś, co być może wielu osobom może się nie spodobać. Nie współczuję im. Natomiast myślę sobie, że przy okazji tej sprawy obserwujemy coś obrzydliwego, a mianowicie erupcję niewolniczo-przemocowej świadomości i postaw polityków PiS. Czytaj więcej...