BANK 2018/06

Redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”: Ranking na stulecie

Tegoroczny XXIII ranking „Największe banki w Polsce” naszego miesięcznika różni się od poprzednich. Rezygnujemy z liczby „50” w nazwie, bo od czasów powstania naszego pierwszego rankingu liczba banków komercyjnych znacząco spadła, a biorąc pod uwagę falę fuzji i przejęć, trudno wyrokować, ile za kilka lat będziemy mieli nad Wisłą tradycyjnych instytucji finansowych… Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Kronika – czerwiec 2018

Wydarzenia Według szybkiego szacunku GUS, w I kw. br. polska gospodarka rosła w tempie 5,1%. Pozytywny wpływ na ten wynik miały czynniki sezonowe, po ich wyeliminowaniu PKB wzrósł o 4,9%. W kwietniu inflacja przyspieszyła z 1,3 do 1,6%. Nadal spory wpływ mają na nią ceny żywności, które wzrosły w porównaniu do marca ub.r. o 4,1%, a więc mocniej niż w lutym, gdy były wyższe o 3,7%. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Niedostatecznie wykorzystany motor wzrostu gospodarczego

Stopa inwestycji w Polsce w latach 1995–2017 oscylowała pomiędzy 18 a 24%. Od 2009 r. pozostaje zbliżona do średniej unijnej, lecz jest systematycznie niższa niż w krajach regionu, np. w Czechach. Częściowym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest struktura sektorowa polskiej gospodarki. To jednak nie wszystko. Na tle europejskim niskie są w Polsce inwestycje w tzw. produkty własności intelektualnej, które są niezbędne do budowy innowacyjnej gospodarki. Czytaj więcej...

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Dobre czasy dla banków

Wynik finansowy netto sektora bankowego był w 2017 r. niższy o 1,7% niż rok wcześniej – głosi raport Głównego Urzędu Statystycznego „Wyniki finansowe banków w 2017 r.”. Rynek był stabilny, przyczyniło się do tego przyspieszenie wzrostu gospodarki, kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy, wzrost nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz relatywnie niski poziom stóp procentowych. Czytaj więcej...
Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Innowacyjność nie ma ceny

W tegorocznym „Rankingu największych banków w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK” postanowiliśmy wprowadzić nową kategorię „Banki innowacyjne”. Zwyciężył w niej Alior Bank S.A. Zdecydowała o tym jego innowacyjność produktowa oraz umiejętność narzucenia rynkowej gry instytucjom bankowym od lat obecnym nad Wisłą. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Bank Gospodarstwa Krajowego – partner strategicznych programów rozwojowych

Twórcy tegorocznego rankingu – Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” oraz Fundacja Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego – postanowili uhonorować Bank Gospodarstwa Krajowego tytułem „Bank zasłużony dla rozwoju gospodarczego Polski w stulecie odzyskania niepodległości”. Czytaj więcej...

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Reżim regulacyjny

Banki na potęgę zatrudniają informatyków. Powodem nie jest tylko pęd ku nowoczesności. Co chwilę trzeba wdrażać nowe regulacje i ktoś musi je obsługiwać. Większość nowego prawa przychodzi do Polski z Brukseli. Efekt? Niższa akcja kredytowa, ale z drugiej strony pojawienie się zupełnie nowych produktów. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Ustawa przeciwko hakerom

W 2014 r. Polska znalazła się w światowej czołówce wśród krajów o największym współczynniku zagrożenia w sieci. Codziennie atakowanych było pół miliona stron internetowych. Stało się wtedy jasne, że czas stawić czoła cyberprzestępcom. Jako jedne z pierwszych w Polsce pionierski trud stworzenia sektorowego centrum bezpieczeństwa podjęły banki. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: KNF kontra… wolność słowa?

Platformy internetowe wykorzystywane do świadczenia nielegalnych usług finansowych zostaną na polecenie nadzoru zablokowane, zaś dostęp regulatora rynku finansowego do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną będzie poddany sądowej kontroli. Takie rozwiązania przewiduje projekt Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje właśnie rząd. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Długów odpuszczenie po nowemu

„Chociaż z Ciebie facet w dechę, nie dostaniesz nic na krechę” – takie przestrogi dla klientów wydatnie nadużywających instytucji kredytu kupieckiego nietrudno dostrzec w niejednym osiedlowym sklepie. Uchwalona w kwietniu br. przez Sejm nowelizacja zasad przedawnienia roszczeń nada temu hasłu całkiem nowy sens. Wbrew intencjom deklarowanym przez autorów zmian, mogą one okazać się szczególnie dotkliwe dla przeciętnych zjadaczy chleba. Czytaj więcej...Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Kompleksowe źródło wiedzy o zagrożeniach

Skuteczna weryfikacja kontrahentów i klientów, a także jak najpełniejsza ochrona przed przestępczymi zakusami – oto podstawowe i konieczne warunki bezpiecznego funkcjonowania na rynku finansowym. Obydwa te cele osiągnąć można wyłącznie dzięki dostępowi do jak najszerszych zasobów informacji gospodarczej, obejmujących dane z całego sektora, a w niektórych przypadkach również z innych branż bądź nawet z zasobów administracji publicznej. Czytaj więcej...Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: eVoting – KDPW pracuje nad nową usługą dla rynku kapitałowego

Mając na uwadze istotny rozwój technologii rozproszonych rejestrów (distributed ledger technology – DLT), KDPW prowadzi projekt badawczy dotyczący wykorzystania tej technologii, a w szczególności jej właściwości związanych z niezaprzeczalnością zapisów i transparentnością w organizacji procesów biznesowych jej grupy kapitałowej. Czytaj więcej...
Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Wyzwań aż nadto

Banki spółdzielcze stanowią znaczącą część systemu finansowego Europy. W wielu krajach mają bardzo silną i ugruntowaną markę. Zakorzenione w lokalnych społecznościach, z nadal silnie zaznaczonym etosem działania na rzecz swoich członków, muszą konkurować z organizacjami nastawionymi na maksymalizację zysku. Dlatego niezbędny jest dziś taki ich model lub modele, które owe konkurowanie uczynią skutecznym. Wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Wiarygodność w służbie bankowości elektronicznej

Od kilku dziesięcioleci obserwujemy wzrost udziału płatności bezgotówkowych w transakcjach. Także w Polsce, co potwierdza zarówno wzrost ogólnej wartości operacji bezgotówkowych, jak i rozwój sieci akceptacji tego typu płatności. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Banki rozdają karty, również w cyfrowym świecie

W dobie IoT czy mobilnych zakupów karty debetowe lub kredytowe mogą wydawać się reliktem przeszłości. Nic bardziej mylnego! Dzięki technologiom, takim jak tokenizacja czy portfele cyfrowe, karty płatnicze wchodzą z przytupem w erę cyfrową. O tym, co banki mogą w tym zakresie zaoferować dziś swoim klientom, rozmawiamy z Piotrem Domaszewskim, dyrektorem sprzedaży w polskim oddziale Mastercard Europe. Czytaj więcej...

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: DevOps – odpowiedź na wyzwania transformacji cyfrowej

Nowa fala transformacji cyfrowej zmienia sposób funkcjonowania współczesnych organizacji – głównym tego powodem jest wykorzystywanie technologii cyfrowych we wszystkich podstawowych procesach biznesowych instytucji. W efekcie technologie cyfrowe i działy IT, które je wspierają, stają się rdzeniem ich funkcjonowania. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Dialog z klientem w rzeczywistości cyfrowej

Ponad połowa klientów nosi swój bank w kieszeni. Są przyzwyczajeni do natychmiastowego dostępu do informacji, codziennie odbierają mnóstwo treści i oczekują, aby ich potrzeby były realizowane natychmiast. Pozyskanie ich zainteresowania nie jest dziś łatwym zadaniem. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Ku otwartemu ekosystemowi usług płatniczych

Otwarcie rynku płatności stanowi bez wątpienia największą rewolucję na rynku finansowym A.D. 2018. Dostosowanie się do wymogów dyrektywy PSD2, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych standardów bezpieczeństwa i ochrony klienta i utrzymaniu konkurencyjności względem coraz aktywniejszych podmiotów trzecich, dotyczyć będzie w równym stopniu liderów rynku, jak i niewielkich instytucji o zasięgu lokalnym. Czytaj więcej...
Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Świat Finansów XXI wieku – nowy początek?

Cyfrowe innowacje stworzyły nowe usługi, nowe sposoby płacenia, zarządzania pieniędzmi i komunikowania się z klientami. Jest to prawdziwa rewolucja, która wprowadziła wiele nowych wyzwań dla instytucji finansowych, ale przyniosła także wiele ekscytujących możliwości. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Czy ktoś jeszcze zarabia na współpracy?

Od kilku lat analitycy zwracają uwagę na potencjalne korzyści łączenia ofert firm telekomunikacyjnych i instytucji finansowych. Do budowy platformy Mobile Financial Service (MFS) można wykorzystać wspólną pulę zasobów i procesów wewnętrznych, zaś inwestycje we wzajemnie uzupełniającą się lub równoległą infrastrukturę wykorzystać krzyżowo. Czy to musi się zawsze udać? Czytaj więcej...
Strona 1 z 212