BANK 2018/09

Redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK: Socjal zawsze kosztuje

Czy już zauważamy spowolnienie w polskim sektorze bankowym? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Bo choć zyski netto banków spadły już w roku 2017 (licząc rok do roku), to widać pozytywne tendencje w dziedzinie sprzedaży kredytów (zwłaszcza mieszkaniowych), ale i negatywne w mozolnym pozyskiwaniu depozytów, co jest efektem niskich stóp procentowych. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: KRONIKA – wrzesień

Wydarzenia: „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów” to główny temat tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Od 4 do 6 września politycy, ekonomiści, przedstawiciele nauki i świata biznesu będą starali się wskazać kierunki rozwoju i cele, przed którymi stoi Stary Kontynent w obliczu zagrożeń zewnętrznych i braku stabilności polityczno-gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Rok 2018: punkt zwrotny w walce z unikaniem opodatkowania?

Globalizacja i cyfryzacja światowej gospodarki ułatwiają unikanie opodatkowania poprzez przenoszenie dochodów pomiędzy krajami. W ostatnim czasie wiele państw i instytucji podejmuje działania odpowiadające na te wyzwania. Jednym z przykładów takich działań jest reforma podatkowa prezydenta Donalda Trumpa, która m.in. ma na celu zachęcenie amerykańskich firm do prowadzenia działalności, wykazywania zysków i płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych. Również Polska i inne rządy europejskie przywiązują coraz większą wagę do walki z unikaniem opodatkowania. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Instytut – tak, ale też Stały Komitet Projektów Strategicznych

Pojawiła się informacja, że w tempie błyskawicznym prowadzone są w Sejmie prace nad ustawą powołującą instytucję o nazwie Polski Instytut Ekonomiczny. Tak zwana opinia publiczna, skoncentrowana na walce o sądownictwo, nie poświęciła tej kwestii należnej uwagi. Krytyczne uwagi dotyczące niebezpieczeństwa ograniczenia niezależności banku centralnego sformułował prezes NBP prof. Adam Glapiński. Według projektów ustawy instytut miałby prawo do uzyskiwania danych wrażliwych banku przed ich oficjalną publikacją. Zapytaliśmy prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, co sądzi o tym pomyśle. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Czy świat utrzyma standard niskich ceł?

Cła od blisko wieku nie mają dobrej prasy. Traktowane w XIX w. jako źródło wsparcia budżetu oraz naturalne narzędzie ochrony gospodarki przed konkurencją ze świata, od lat 30. XX w. zaczęły być postrzegane jako forma ekstra-terytorialnych sankcji nakładanych na nieakceptowane przez państwa transakcje ekonomiczne. Podejście utrwaliło się, prowadząc do współczesnego standardu niskiej protekcji celnej państw. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: PEPP – nowy ogólnoeuropejski produkt emerytalny

Nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (PEPP – Pan-European Personal Pension Product) – zaproponowany przez Komisję Europejską w zeszłym roku, a przyjęty w czerwcu br. przez Radę Unii Europejskiej – ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Wielka przebudowa trzeciego filaru

Od połowy przyszłego roku firmy zatrudniające ponad 250 osób powinny zapewnić członkom załogi uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, a dwa lata później obowiązek ten obejmie wszystkie podmioty korzystające z pracy najemnej – zakłada przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z konieczności utworzenia nowego modelu zabezpieczenia emerytalnego zwolnione zostaną te instytucje, które oferują swym pracownikom możliwość przystąpienia do pracowniczych programów emerytalnych. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Miesiąc po rewolucji

Upowszechnienie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli zwiększyć wpływy budżetowe z tytułu VAT na przestrzeni najbliższej dekady nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych – tak optymistyczny dla budżetu państwa scenariusz zakłada resort finansów. Tymczasem obowiązująca od 1 lipca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca na polski grunt model split payment, budzi poważne obawy przedsiębiorców z sektora mikro i MŚP. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Efektywne przetwarzanie informacji na potrzeby zarządcze instytucji finansowych

Implementacja do polskiego prawa dyrektywy PSD2 daje całej branży finansowej nowe możliwości. Najbliższe miesiące, w których nowy ekosystem będzie się kształtował, mogą się okazać niezwykle ciekawe. Co zrobić, by nowe rozwiązania zyskały powszechną akceptację? Kluczowe jest tu pokazanie korzyści, jakie obie strony mogą odnieść w wyniku zmian. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Stopy wciąż szorują po dnie

„Obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – tak Rada Polityki Pieniężnej uzasadniła lipcową decyzję o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym, niskim poziomie. Wiadomość ta bez wątpienia ucieszyła kredytobiorców hipotecznych, znacznie mniej powodów do optymizmu mogą mieć natomiast posiadacze kont oszczędnościowych i klienci banków zainteresowani założeniem lokaty. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Obsługa gotówki: Automatyzacja i konsolidacja: dokąd zmierza branża CIT?

Wartość gotówki znajdującej się w obiegu przekroczyła już 200 mld zł i stale rośnie, zadając tym samym kłam twierdzeniom o rychłym końcu tradycyjnej formy płatności. Beneficjentami tej sytuacji są i najprawdopodobniej w coraz większym stopniu będą podmioty z branży cash-in-transit, które sukcesywnie przejmują obowiązki w dziedzinie transportowania i obsługi wartości pieniężnych. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Obsługa gotówki: Szansa czy zagrożenie – czyli nowe technologie w obrocie płatnościami

Co jakiś czas słyszymy pogłoski, że technologia wypiera gotówkę. Pojawia się Apple Pay, bitcoin i ciągle żywy temat kryptowalut. Jednak z wycofaniem jej z obiegu jest jak z pogłoskami o śmierci Marka Twaina – są one mocno przesadzone. Znacznie ważniejsze jest skuteczne wykorzystanie rozwiązań oferowanych przez nowe technologie w walce o klienta, w myśl zasady, że „żyjemy w czasach, kiedy szybcy jedzą wolnych”. Czytaj więcej...


Raport specjalny. Obsługa gotówki: Wpłatomaty Konsmetal zintegrowane z systemem bankowości elektronicznej mBanku od maja na stacjach BP

Znaczna redukcja liczby konwojów w tygodniu, skrócenie czasu rozliczenia pracownika do kilkudziesięciu sekund, środki dostępne na koncie natychmiast po ich wpłaceniu – to tylko niektóre korzyści, jakie daje innowacyjne rozwiązanie firmy Konsmetal przygotowane wraz z mBankiem. Na stacjach BP, po wcześniejszym półrocznym satysfakcjonującym pilotażu, montowane są wpłatomaty Konsmetal. Czytaj więcej...Raport specjalny. Obsługa gotówki: Poczta Polska a rynek obrotu gotówki w kontekście zmian regulacyjnych

Otaczająca nas rzeczywistość podlega ciągłym zmianom. Stwierdzenie Heraklita z Efezu, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”, nic nie straciło ze swej aktualności. Przeciwnie, niezwykle pasuje do czasów, w których żyjemy. Także obrót gotówkowy w ostatnim czasie podlega nieustającym zmianom. Czytaj więcej...Raport specjalny: Obsługa gotówki: Do jednolitych standardów wciąż daleko

Postępująca harmonizacja przepisów wspólnotowych regulujących funkcjonowanie kluczowych segmentów gospodarki nie znalazła dotychczas pełnego zastosowania w obszarze profesjonalnego transportu wartości pieniężnych. Jedyny akt prawa wspólnotowego dedykowany tej problematyce odnosi się do konwojowania gotówki euro pomiędzy państwami Eurostrefy oraz krajami przygotowującymi się do przystąpienia do unii walutowej. Jednak nawet w tym przypadku trudno mówić o pełnej standaryzacji. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Polacy trochę oszczędniej i z kredytem

Wzrosty wynagrodzeń w Polsce utrzymują się już od dłuższego czasu. Jaki wpływ ma to na skłonność do oszczędzania czy zainteresowanie produktami kredytowymi? Jak wynika z najnowszej edycji raportu „InfoKredyt”, opublikowanego przez Związek Banków Polskich, pewne zachowania w tym obszarze finansów pozostają niezmienne lub zbliżone. Autorzy raportu wskazują na pięć kluczowych faktów dotyczących oszczędności i kredytów Polaków. Czytaj więcej...Bank i Klient: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska zaprasza na IX Kongres

European Financial Planning Association (EFPA) to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Jego standardy zawodowe to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Polskim członkiem EFPA jest Fundacja EFPA Polska. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Najbezpieczniejszy kwartał od 10 lat

W II kw. 2018 r. Polacy zastrzegli w bankach ponad 37 tys. zgubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to trzeci najlepszy wynik w historii. Regularnie rosnąca liczba zastrzeżeń zdecydowanie zwiększa skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. W okresie kwiecień–czerwiec 2018 r. podjęto tylko 1043 próby wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Identyfikacja w cyfrowym kanale

Zakładanie kont poprzez wideo weryfikację z wykorzystaniem tęczówki oka, cech twarzy czy głosu, logowanie do aplikacji za pomocą odcisku palca to tylko niektóre z już wykorzystywanych przez banki alternatywne metody dla tradycyjnego hasła dostępu. Testuje się rozwiązania typu „bio stanowisk”, które umożliwiają weryfikację tożsamości osób z wykorzystaniem ich cech osobniczych, m.in. skan naczyń krwionośnych dłoni. Czy tego typu techniki uwierzytelniające zastąpią w przyszłości ocenę przez człowieka? Czy kuszące rozwiązania biometryczne będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo działań w systemie bankowym? Czytaj więcej...


Bank i Klient: Razem możemy więcej, czyli jak to robią EDUAktywni

To znaczące wzmocnienie – tak Waldemar Zbytek, wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, podsumował pozyskanie do współpracy w ramach powołanej w WIB grupy roboczej EDUAktywni dr. Tomasza Rachwała, dyrektora Instytutu Geografii, kierownika Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czytaj więcej...Zagranica: Przegląd wydarzeń

Turecki kryzys zagraża europejskim bankom? Według części analityków Turcja praktycznie stanęła na krawędzi bankructwa, a gwałtowny spadek wartości liry jest namacalnym tego dowodem. Europejski Bank Centralny od razu wziął pod lupę zaangażowanie banków z kontynentu w tureckie przedsięwzięcia, widząc w tym kolejne zagrożenie dla kruchej stabilności europejskich rynków finansowych. Czytaj więcej...Opinie: Niesforny Erdogan

Turcja – wielki, kraj z wieloma aspiracjami, które nigdy nie zostaną spełnione. O ile obecność w NATO jest bardziej strategicznym celem dla zagranicznych partnerów mających tu „bazę wypadową” na Bliski Wschód oraz pewne równoważenie dla obecności Rosji w Syrii, o tyle sprawa obecności Turcji w Unii Europejskiej zawsze miała wielu przeciwników. Czytaj więcej...