BANK 2018/12

bank.okladkaMiesięcznik Finansowy BANK (grudzień 2018):

Uwaga: Miesięcznik BANK w nowej odsłonie już w drugiej połowie stycznia! Zobacz informację prasową i nową, najlepszą w historii pisma ofertę prenumeraty!


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.Rynek Finansowy: KRONIKA – grudzień 2018

WYDARZENIA: GUS zrewidował szacunek PKB za I kw. 2018 do 5,3% z 5,2%. Wzrost PKB w III kw. 2018 r. (szacunek flash) wyniósł 5,1% r/r (wobec 5,1% r./r. w II kw., po rewizji). Wysoki wzrost gospodarczy utrzymał się mimo podniesienia bazy w ubiegłym roku (rewizja dynamiki PKB w górę o 0,2 pkt. proc.). Po odsezonowaniu dynamika PKB wyniosła aż 5,7% r./r. W kolejnych kwartałach należy jednak spodziewać się osłabienia dynamiki PKB. Główną przyczyną tej tendencji będzie widoczne już spowolnienie w strefie euro. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Niską inflację częściowo zawdzięczamy nowoczesnym technologiom

Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwany potocznie inflacją, kształtował się w Polsce w ostatnich latach na relatywnie niskim poziomie. Mogłoby się wydawać dość zaskakujące, że wysokiej dynamice wzrostu gospodarczego oraz relatywnie silnemu wzrostowi płac towarzyszyło niskie tempo zmian cen. Jednakże, tę zagadkę ekonomiczną możemy częściowo rozwikłać, analizując oddziaływanie nowoczesnych technologii cyfrowych na wskaźnik CPI. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Cyberbezpieczeństwo w sektorze finansowym

Firmy z sektora finansowego zmagają się obecnie z wieloma wyzwaniami. Wzrost konkurencyjności, wynikający w dużej mierze z postępującej na rynku konsolidacji, sprawia, że muszą tworzyć bardziej spersonalizowane oferty, które będą spełniały oczekiwania określonych grup klientów. Koniecznością stało się również otwarcie się na nowe modele dostarczania usług. Większe zagęszczenie na rynku finansowym wiąże się także z potrzebą walki o klienta przy oferowaniu niższej ceny. Oznacza to rezygnację z części przychodu, czego efektem są najniższe w historii stopy procentowe, wynoszące obecnie 1,5%. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Termifon, a może smartinal?

Wykorzystanie smartfonu jako terminala płatniczego znane jest pod nazwą softPOS. To nowatorskie rozwiązanie, które umożliwia zastąpienie tradycyjnego terminala płatniczego aplikacją instalowaną na urządzeniu mobilnym. Testowane, jak na razie, w Australii, Kanadzie i w Polsce może być równie bezpieczne jak tradycyjny terminal płatniczy. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Zarządzanie ryzykiem priorytetem przy przetwarzaniu danych w chmurze

Zarządzanie ryzykiem jest jednym głównych zagadnień w aktualnych aktach prawnych oraz komunikatach organów nadzorczych dotyczących obszaru bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) wskazuje analizę ryzyka jako podstawę do podejmowania decyzji o zastosowaniu środków technicznych lub organizacyjnych w celu jego zmniejszenia. Czytaj więcej...

Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Jak pokonać finansową gangrenę współczesności?

Unia Europejska jest doskonałym miejscem do uprawiania procederu prania pieniędzy. Stwierdzenie szokujące, ale uzasadnione. O narastaniu zagrożenia zjawiskiem informują postępowania podjęte w ostatnich kilku latach przez niemal wszystkie państwa Unii. O problemie mówi Komisja Europejska, debatuje nad nim Parlament Europejski. Jaka jest jego skala? Czytaj więcej...Nauka: Edukacja i nowe technologie to naturalne obszary współpracy nauki i gospodarki

O wpływie tzw. Konstytucji dla Nauki i zmian z niej wynikających na rozwój krajowej gospodarki, pozycji polskich uczelni na świecie, ale także innowacyjności, przedsiębiorczości oraz współpracy sektora bankowego i instytucji publicznych na rzecz edukacji ekonomicznej specjalnie dla czytelników „Miesięcznika Finansowego BANK” mówi wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin. Z wicepremierem rozmawiał Michał Polak. Czytaj więcej...

Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Kolejny kwartał dobrych wyników

W III kw. br. rynek kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu notował dobre wyniki, jednak dynamika akcji kredytowej nieco osłabła. Mimo pojawiających się sygnałów o zaostrzaniu kryteriów udzielania kredytów, liczba i wartość nowych umów o kredyt mieszkaniowy była zbliżona do kwartału poprzedniego, choć minimalnie niższa – odpowiednio o 3,05% i 1,24%. Łącznie banki udzieliły 52 tys. nowych kredytów o wartości 13,5 mld zł i na koniec września poziom akcji kredytowej w tym roku osiągnął już 85-90% wartości roku poprzedniego. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Jesteśmy sobie potrzebni

Relacje JST i sektora bankowego są wielostronne i wieloletnie. Odnowienie demokratycznego mandatu przez lokalnych włodarzy to naturalna okazja do podsumowania dotychczasowych efektów współpracy i zdefiniowania wyzwań, jakie niesie przyszłość – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Maciejem Małkiem. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Inwestycje i dyscyplina kosztowa – wyzwania dla Samorządów

Proces digitalizacji oraz realizacja kluczowych inwestycji to w perspektywie kilku najbliższych lat jedne z ważniejszych wyzwań dla jednostek samorządu terytorialnego. Pod kątem finansowania przedsięwzięć będzie to także okres wyzwań związanych z dopuszczalnym poziomem długu. Pogodzenie tych dwóch celów: efektywnego rozwoju i dyscypliny kosztowej wymaga zaangażowania zaufanego partnera. Takiego, który zaprojektuje rozwiązania wpisane w aktualne potrzeby samorządu. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Jest się czym pochwalić

Relacje JST i sektora bankowego są wielostronne i wieloletnie. Odnowienie demokratycznego mandatu przez lokalnych włodarzy to naturalna okazja do podsumowania dotychczasowych efektów współpracy i zdefiniowania wyzwań, jakie niesie przyszłość – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Maciejem Małkiem. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Finansowanie Samorządów: Sytuacja finansowa samorządów

Na mijający właśnie rok zaplanowano kolejny dynamiczny wzrost wydatków majątkowych samorządów. Z jednej strony związane jest to z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z drugiej natomiast może być efektem tegorocznych wyborów samorządowych. Choć na koniec września 2018 r. faktycznie zrealizowano jedynie 26 spośród 74 mld zł zaplanowanych wydatków majątkowych, to jednak należy się spodziewać przyspieszenia tempa realizacji inwestycji w ostatnim kwartale. Czytaj więcej...
IT@BANK: To już trzynasty ranking

Zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania IT stymulowane było w ostatnim czasie koniecznością wdrożenia nowych przepisów – przypomniał redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” Stanisław Brzeg-Wieluński podczas uroczystości ogłoszenia wyników trzynastej edycji rankingu IT@BANK. To właśnie zmiany regulacyjne stanowiły inspirację dla oferty Krajowej Izby Rozliczeniowej, wyróżnionej potrójnym tytułem Produktu Roku. Główna nagroda rankingu trafiła do firmy Asseco Poland. Czytaj więcej...


IT@BANK: Od chmury nie ma odwrotu

Rynek technologii chmurowych rozwija się pięciokrotnie szybciej aniżeli branża tradycyjnych usług IT. Tylko na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy globalna wartość chmury zwiększyła się o ponad 100 mld dolarów, a potencjał do dalszego wzrostu jest niewyczerpany. Analizy potwierdzają, iż jedynie 13% światowego biznesu korzysta na co dzień z różnych form cloud computingu. Liderem w europejskim rankingu wciąż pozostaje Finlandia, gdzie ponad 60% przedsiębiorstw lokuje swoje zasoby na zewnętrznych serwerach. Czytaj więcej...Technologie: W jaki sposób Chmura Krajowa zmieni polski sektor bankowy?

Powołanie przez PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju spółki Chmura Krajowa przybliża polski sektor bankowy do wdrożenia rozwiązań chmurowych, które są kluczowe dla dalszej transformacji cyfrowej banków. Należy jednak pamiętać, że aby efektywnie korzystać z chmury, same banki również muszą wprowadzić szereg zmian w swoim sposobie działania. Czytaj więcej...Technologie: O kliencie wiedzieć wszystko – poznaj moc konektorów!

Żyjemy w czasach, w których nowe technologie są głównym motorem napędowym gospodarki i odpowiadają za coraz powszechniejszy dostęp do informacji. W dobie społeczeństwa informacyjnego sukces osiąga ten, kto potrafi je szybciej i lepiej wykorzystać. W branży pożyczkowej przekłada się to na umiejętność zebrania jak największej ilości danych o potencjalnych kredytobiorcach i ich odpowiedniego wykorzystania. Czytaj więcej...


Technologie: Pracownicy na każdym stanowisku chcą pracować w ten sam sposób – po swojemu

Ponad 82% pracowników jest zdania, że naprawdę dostosowana do ich potrzeb technologia zwiększyłaby ich produktywność1. Ponad 77% sądzi, że podobny efekt pozwoliłyby im uzyskać technologie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej2. Jednocześnie mniej niż 1 na 5 osób jest zadowolona z tego, co ma obecnie3. Czytaj więcej...Raport Specjalny: Bezpieczeństwo Banków – Co proponowane zmiany oznaczają dla banków?

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zakłada istotne zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Planowane jest zwiększenie zakresu odpowiedzialności, nałożenie nowych obowiązków oraz zaostrzenie sankcji, przy ograniczonym czasie na dostosowanie (trzymiesięczne vacatio legis). Czytaj więcej...