BANK 2019/03

bank.okladkaMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2019):

Zobacz ofertę prenumeraty!


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.


Rynek Finansowy: Kadry – marzec 2019

Legenda rynku płatności odchodzi. Małgorzata O’Shaughnessy zrezygnowała z funkcji dyrektor zarządzającej regionem Europy Środkowo-Wschodniej. To legenda w polskiej branży płatniczej, która 30 lat temu dołączyła do Visa zanim polskie banki zaczęły wydawanie kart płatniczych. W oświadczeniu Visa pisze, że Małgorzacie O’Shaughnessy zawdzięcza szereg spektakularnych osiągnięć, a podlegający jej region Europy Środkowo-Wschodniej od lat jest w Visa jednym z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się na świecie, szczególnie pod względem płatności zbliżeniowych. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Kronika – marzec 2019

Wydarzenia: Parlament powtórnie podjął pracę nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców. Chodzi o mechanizm, dzięki któremu osoby, które popadły w finansowe kłopoty mogą liczyć na pomoc w spłacie rat kredytów. Nowelizacja zakłada łatwiejszy dostęp do systemu wsparcia oraz znacznie hojniejsze wypłaty. Mało tego, pieniądze wpłacane przez banki mają być wykorzystywane do konwersji kredytów walutowych na złotowe. Czytaj więcej...

Rynek Finansowy: Wyzwania na nowe czasy

14 marca 2019 r. odbędzie się kolejna edycja corocznej konferencji Forum Bankowe, która zawsze poświęcona jest dyskusji sektora bankowego na temat aktualnych zagadnień nurtującym środowisko. Nie inaczej jest w tym roku. Tytułem przewodnim konferencji są wyzwania na nowe czasy. Te wyzwania zostały podzielone na cztery części, przy czym dwie pierwsze będą dotyczyć kwestii o charakterze ekonomicznym, a pozostałe dwie zagadnień technologicznych. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Jak wykształcić bankowca na miarę epoki cyfrowej?

Digitalizacja gospodarki niesie rozliczne korzyści nie tylko dla klientów. Dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany sprzyjają przeorientowaniu modeli kształtowania kompetencji zawodowych pracowników branży finansowej. Szczególnego znaczenia nabiera rozwój miękkich kompetencji oraz elastyczność, pozwalająca pracownikom na szybkie odnalezienie się w nowych uwarunkowaniach. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2019: Sharing economy – alternatywa czy szansa dla banków?

Przedsięwzięcia typu sharing economy, czyli gospodarki współdzielenia, są to byty organizacyjno-prawne lub nieformalne, zorganizowane przez grupę osób, które świadczą wzajemne usługi lub odsprzedają używane towary po niskich cenach. Są to przedsięwzięcia non profit i mają charakter samopomocy. Różne są też nazwy używane w publikacjach, np. sharing economy, peer economy, access economy, collaborative consumption. Czytaj więcej...
Horyzonty Bankowości 2019: Kompleksowe narzędzie do wykrywania wyłudzeń kredytów w segmencie detalicznym i przedsiębiorców

Platforma Antyfraudowa BIK, której skuteczność w wykrywaniu i przeciwdziałaniu wyłudzeniom opisywaliśmy na łamach ubiegłorocznego listopadowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK” to narzędzie, które zabezpiecza systemowo procesy kredytowe swoich klientów. Kompleksowe algorytmy Platformy, powiązane z największą w Polsce bazą danych, która liczy niemal 7 mln kompletnych wniosków, wyszukują ryzykowne powiązania, w trybie online, co znacząco wpływa na skuteczność i wykrywalność przypadków nadużyć w procesach kredytowych klientów. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2019: Klęska Czarneckiego. Giełdowe w defensywie

Na giełdzie bywało już gorzej dla banków niż w 2018 r., ale tylko pięć razy w 27-letniej historii GPW ubiegły rok zapisze się w annałach jako burzliwy. Szczególnie jeśli chodzi o podmioty stajni Czarneckiego, ale i ze względu na budowanie nowych gigantów rynku. Trzy banki schodzą ze sceny, a ich wartość wzbogaciła giełdę. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2019: Dobre prognozy bankowców

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze, na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie „Monitor Bankowy”. Badanie w placówkach bankowych było zainicjowane z początkiem 1993 r. Od tego czasu realizowane jest co miesiąc i ma charakter panelowy. Wywiady są przeprowadzane z grupą menedżerów bankowych reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju. Czytaj więcej...
Horyzonty Bankowości 2019: Ubezpieczenia ochronne wracają do banków

Czas dynamicznych zmian regulacji dla rynku ubezpieczeniowego, zapoczątkowany niespełna pięć lat temu ogłoszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U, dobiega końca. Widocznym efektem wyhamowania regulacyjnego tsunami jest ożywienie współpracy pomiędzy bankami a ubezpieczycielami, która od roku 2015 odnotowywała zauważalny regres. Czytaj więcej...
Horyzonty Bankowości 2019: Niejasności i pułapki w określaniu danych osobowych

Lata 1978–1995 w Stanach Zjednoczonych. FBI toczy najdłuższe, najdroższe i najbardziej pracochłonne śledztwo w historii. Sprawca – Theodore Kaczynski „Unabomber”, zostaje ujęty w wyniku, zgody służb na opublikowanie swojego manifestu w „The New York Times” i „The Washington Post”. Został zidentyfikowany przez własnego brata, który w słowach anonimowego artykułu rozpoznał poglądy krewnego, z którym od lat nie utrzymywał kontaktu. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2019: Oddam dane w dobre ręce

Obowiązująca dotychczas unijna dyrektywa PSD okazała się niewystarczająca w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie. Postępująca digitalizacja usług wymusiła kolejne, niezbędne zmiany, których skuteczność w dużej mierze uzależniona będzie od otwartości tradycyjnych instytucji finansowych na współpracę z fintechami. Czy banki są gotowe na udostępnienie danych swoich klientów? Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2019: Polacy nie chcą ułatwień dla upadłości konsumenckiej

Swobodny dostęp do upadłości konsumenckiej dla wszystkich dłużników, bez względu na okoliczności powstania zaległości, przewiduje zaprezentowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w prawie upadłościowym. Aktywność legislacyjna resortu rozmija się znacząco z oczekiwaniami społeczeństwa. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2019: BI Insight – Cyber Fraud & Risk Management. Skuteczne narzędzie zabezpieczające przed ryzykiem nadużyć i ryzykiem braku zgodności z regulacjami.

Zapobiegaj nadużyciom i zabezpieczaj się przed wyrafinowanymi atakami zewnętrznymi, zagrożeniami wewnętrznymi, oszustwami płatniczymi i praniem pieniędzy. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2019: IBM Cloud Private, czyli jak wdrożenia Advatech przyspieszają procesy biznesowe

Szybkość wdrożenia, skalowalność i elastyczność w połączeniu z bezpieczeństwem i dostosowaniem do potrzeb konkretnej firmy – takie zalety oferuje IBM Cloud Private, czyli narzędzie łączące w sobie najlepsze cechy chmury publicznej i prywatnej. Platforma oparta na serwerach IBM Power pozwala m.in. szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi oraz implementować poprawki, zachowując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli. Rozwiązanie rekomenduje i wdraża Advatech. Czytaj więcej...Horyzonty Bankowości 2019: Polska w sieci 5G. Czy toczymy cudzą wojnę?

Sieci telekomunikacyjne poprzednich generacji projektowano z myślą o usługach głosowych i transmisji danych. Sieć 5G ma w swoich założeniach umożliwić równoczesną komunikację bardzo wielu użytkowników mobilnych, a także urządzeń w ramach internetu rzeczy, przy bardzo małych opóźnieniach i dużej niezawodności. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Bariery restrukturyzacji polskiej bankowości spółdzielczej na tle opinii spółdzielców i lokalnych środowisk

Od pewnego czasu coraz częściej podejmowane są dyskusje na temat zagrożeń o charakterze egzystencjalnym i konieczności restrukturyzacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Już w 2017 r. powstała inicjatywa ZBP i KZBS zorganizowania specjalnej konferencji kadry kierowniczej bankowości spółdzielczej, która odbyła się w styczniu 2018 r. w Józefowie. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Czas zmian i dostosowań

Bankowość spółdzielcza stanowi istotny segment w europejskim systemie bankowym. W Europie funkcjonuje 3,1 tys. banków spółdzielczych. Banki te posiadają 80,5 mln udziałowców (co szósty Europejczyk jest udziałowcem banku spółdzielczego) oraz 210 mln klientów. Aktywa europejskiego sektora spółdzielczego wynoszą ponad 7 bln euro. Udział banków spółdzielczych w bankowym rynku europejskim stanowi 20%, a w wielu państwach banki spółdzielcze dostarczają więcej niż 30% finansowania dla małych i średnich firm. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Czy banki spółdzielcze mogą się naprawić?

Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że muszą. Sektor banków spółdzielczych ma stałą pozycję w rosnącej polskiej bankowości, ale jego udział w sumie bilansowej wszystkich banków ciągle utrzymuje się na poziomie 8–9%. Nie jest to miejsce na miarę ambicji banków spółdzielczych. Ale trudno to zmienić. Historia bankowości spółdzielczej biegła innymi drogami niż banków komercyjnych. Stąd inne są wyzwania i warunki rozwoju tego sektora. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Polska wieś w przededniu wielkiej zmiany

Sukcesywne wyludnianie się obszarów wiejskich, a w pewnym stopniu również i niewielkich miast to niechciana konsekwencja dysproporcji pomiędzy dynamicznym rozwojem największych aglomeracji a wolniejszym tempem wzrostu pozostałej części kraju. Ten niekorzystny, choć w pewnej mierze nieunikniony, proces ograniczyć może intensywna dezagraryzacja, czyli odchodzenie od dominacji rolnictwa na polskiej wsi połączone z dywersyfikacją źródeł utrzymania jej mieszkańców. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie MDR nie rozwiązują wszystkich wątpliwości banków

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnoszące się do regulacji w zakresie obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)1. Jest to nowa praktyka Ministerstwa Finansów, w której objaśnienia stanowią ogólne wytyczne do przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto też przypomnieć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14 k – 14m ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowi o tym art. 14n § 4 pkt 1 tejże ustawy. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Brexit i brytyjski sektor bankowy a banki w pozostałych krajach

Brytyjczycy, opowiadając się w kwietniu 2016 r. za opuszczeniem Unii Europejskiej, wmanewrowali się w poważne kłopoty, które dają już o sobie znać w różnych dziedzinach gospodarki. Najgorszym rozwiązaniem byłby twardy brexit, czyli bezwarunkowe wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bez wynegocjowanej z Komisją Europejską umowy wyjścia i porozumienia w sprawie dalszej współpracy, co może nastąpić już 30 marca 2019 r. Czytaj więcej...
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży: Złapać bakcyla bankowego

Wolontariusze bankowi od 2013 r. prowadzą edukację finansową w ramach projektu BAKCYL. Organizator projektu – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – rozpoczynał projekt w woj. mazowieckim, ale już od trzech lat współpraca sektora bankowego obejmuje całą Polskę. Dziś BAKCYL to ponad 170 banków, ok. 1000 przeszkolonych wolontariuszy i 3000 szkół partnerskich. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212