BANK 2019/09

nbs.okladkaNowoczesny Bank Spółdzielczy - Raport specjalny Miesięcznika Finansowego BANK na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019 (wrzesień 2019):


Zobacz także ofertę prenumeraty!


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.
Rynek Finansowy. Gospodarka: Gospodarka Polski i Europy – najbliższe pięć lat

Analizując sytuację gospodarczą Unii Europejskiej w perspektywie kolejnych pięciu lat, można podejmować próby oceny kondycji, w jakiej gospodarka krajowa i polska bankowość będą się rozwijać na europejskim tle. Główne wskaźniki ekonomiczne, takie jak poziom inflacji, bezrobocie czy też wartość PKB pozwalają nakreślić możliwe scenariusze i kierunki rozwoju poszczególnych krajów europejskich. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Pieniądz musi kosztować

Obrót gotówkowy kosztuje, i to wcale niemałe pieniądze. Według analiz Narodowego Banku Polskiego to 1,34% PKB, czyli ponad 24 mld zł. I chociaż gotówka praktycznie na całym świecie stanowi malejącą część płatności, to koszty jej obsługi rosną. Mimo dynamicznie zwiększającego się zainteresowania bezgotówkowymi formami płatności analitycy nie mają wątpliwości – monety i banknoty nie znikną tak szybko. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Pieniądze nie tylko ze ściany

Dogodna lokalizacja bankomatów oraz wpłato-bankomatów gwarantuje bezpieczny i łatwy dostęp do gotówki o dowolnej porze. Oprócz stałych lokalizacji, instaluje się również urządzenia sezonowe: latem przede wszystkim w miejscowościach nadmorskich oraz leżących na Warmii i Mazurach, zimą w najpopularniejszych ośrodkach narciarskich. Czytaj więcej...Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Trzeba być gotowym na nowych graczy i ich nowe modele biznesowe

Polski rynek obsługi gotówki można określić jako dojrzały i ustabilizowany. Niemniej jednak należy spodziewać się nowych graczy. Na rynku nie pojawili się jeszcze obecni globalni potentaci zajmujący się przeliczaniem gotówki – zauważa Andrzej Kawinski, Regional Sales Director, Giesecke+Devrient Currency Technology. Czytaj więcej...Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Czy potrzebny jest jednolity standard obsługi gotówki? Jeśli tak, to dlaczego i kto ma go wprowadzić?

Działania NBP zmierzają w stronę standaryzacji procesów obsługi gotówki. Jednym z elementów wspomagających i porządkujących jej obrót jest Zarządzenie Prezesa NBP 19/2016. Jego wprowadzenie w dużym stopniu wynikało ze zmieniającego się w Polsce modelu obrotu gotówkowego. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Konwoje wjeżdżają w epokę cyfrową

Rewolucja, jaką w ostatnich latach obserwujemy na rynku finansowym, nie ogranicza się tylko do obrotu elektronicznego. Również bardziej tradycyjne segmenty, takie jak obsługa gotówki, przeżywają dynamiczne przemiany technologiczne, prawne i organizacyjne. To niemałe wyzwania dla podmiotów specjalizujących się w konwojowaniu wartości pieniężnych. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Najlepsze rozwiązania w obsłudze gotówki w sieci Poczty Polskiej SA

Poczta Polska SA to nie tylko listy i paczki. Dodatkowym, choć wcale nie pobocznym segmentem biznesowym w PP SA jest obsługa obrotu gotówkowego. Za pośrednictwem listonoszy i placówek, Poczta Polska jest często jedynym źródłem gotówki dla wielu gospodarstw domowych, szczególnie w małych miejscowościach. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Pieniądz lepszy wypiera gorszy, czyli Kopernik a rebours

Śmierć przez spalenie na stosie – tak surową karę za podrabianie znaków pieniężnych przewidywał uchwalony w 1588 r. Trzeci Statut Litewski. Dziś sprawcom nie grożą już tak drakońskie sankcje, a jednak fałszerski proceder ma charakter marginalny i należy do najrzadziej popełnianych przestępstw. Czytaj więcej...
Bank i Klient. Oszustwa: Oszukańcze transakcje pod lupą

Gang sieciowych oszustów zrealizował przelewy z cudzych rachunków z użyciem przechwyconych danych uwierzytelniających. Jakie obowiązki ciążą w takich przypadkach na bankach oraz innych dostawcach usług płatniczych? Jak powinien zachować się poszkodowany? Problematyka nieautoryzowanych transakcji stanowi temat raportu, zaprezentowanego niedawno przez Rzecznika Finansowego. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Regulacje: Zatory płatnicze blokują rozwój firm

Zatory płatnicze są ogromnym problemem naszej gospodarki. Szczególnie boleśnie dają się we znaki małym i średnim przedsiębiorstwom. Wiele z nich przez brak terminowych płatności samo staje się kolejnym dłużnikiem w łańcuchu zatorów, a zdecydowana większość przedsiębiorców nie patrzy w przyszłość z optymizmem. Rząd postanowił zająć się problemem, pracując nad regulacjami, które mają zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Wierzytelności: Eliminowanie zatorów płatniczych

Bezkarność przedsiębiorców, uchylających się od spłaty należności wobec kontrahentów i podwykonawców, już niebawem dobiegnie końca. Od 1 stycznia 2020 r. stosowanie tego typu praktyk skutkować może nie tylko odsetkami ustawowymi, ale również nałożeniem przez UOKiK wysokiej kary pieniężnej. Czy nowe przepisy okażą się skutecznym sposobem na wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie zatorów płatniczych? Czytaj więcej...


Bank i Klient. Podatek u źródła: Nowe zasady odroczone

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, zwany w skrócie WHT (od angielskiej nazwy Witholding Tax), pobierany przez płatników od niektórych dochodów, m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych. W Polsce pobierają go ci, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w naszym kraju. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Legislacja: Próg istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego

W rachunku wymogów kapitałowych, określonych w rozporządzeniu CRR, znaczącą rolę przy szacowaniu ryzyka kredytowego spełnia odpowiednia identyfikacja przeterminowanego zobowiązania kredytowego. Służy ona do stwierdzenia stanu niewykonania zobowiązania i w konsekwencji wpływa na poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz poziom oczekiwanych strat. Czytaj więcej...


Bank i Klient. AMRON-SARFiN: Niespodziewany wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy – 59 tys. Na rynku mieszkaniowym również odnotowano wzrosty – więcej wydanych pozwoleń, więcej rozpoczętych budów i zbliżona do poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kolejny kwartał z rzędu rosły ceny transakcyjne nieruchomości oraz ceny najmu, co zaobserwowano na niemal wszystkich głównych rynkach. Czytaj więcej...Bank i Klient. Kredytobiorcy: Internauci rzetelniej spłacają zobowiązania

Coraz więcej Polaków ma problemy ze spłacaniem długów. Z jednej strony jest to następstwo zmian w mentalności, z drugiej – coraz bardziej negatywnego stosunku naszych rodaków do regulowania tego typu zobowiązań. Dotyczy to klientów kredytowych i pożyczkowych jako ogółu, jednak tendencji tej nie poddają się klienci pożyczek online. Czytaj więcej...


Bank i Klient. BIK SA: „Pakiet: Wpisz i Odzyskaj” – narzędzie wspierające banki w odzyskiwaniu należności

W ciągu trzech ostatnich lat[1] liczba osób fizycznych niespłacających w terminie swoich zobowiązań wzrosła o 30%, a kwota zaległości zwiększyła się o 67%. Liczba niesolidnych dłużników sięga już blisko 2,8 mln, zaś ich zadłużenie opiewa na łączną wartość 76 mld zł. Problem braku spłaty zobowiązań dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w tym również sektora finansowego. W sierpniu br. Grupa BIK uruchomiła rozwiązanie, które dzięki uproszczeniu procesu ujawnienia informacji o przeterminowanych zobowiązaniach w BIG InfoMonitor, wesprze banki w procesie odzyskiwania należności od klientów indywidulanych. Czytaj więcej...Bank i Klient. CSR: Liczą się nie tylko pieniądze

Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się w ciągu minionych kilkunastu lat bardzo ważnym elementem działalności firm. Również banki – jako instytucje zaufania publicznego – coraz częściej podejmują działania w tym zakresie, a o swoich projektach informują opinię publiczną. Pierwszy „bankowy” raport CSR powstał w roku 2005 i opublikował go Bank BPH. Czytaj więcej...

Edukacja. Czy Potrzebna?: Spór o edukację finansową

Trzydzieści lat temu, pod wpływem gwałtownie zwiększonej podaży petrodolarów wybuchł kryzys nadmiernego zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej, dwadzieścia lat temu pod wpływem obaw o wybuch wojny domowej w Brazylii umocnił się dolar amerykański, co doprowadziło do kryzysu bankowego w Azji Południowo-Wschodniej, dziesięć lat temu pękła bańka cenowa na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych. Czytaj więcej...


Edukacja. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”: 10 lat minęło…

Rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja gospodarki czy nowe trendy na rynku pracy spowodowały, że sfery nauki i biznesu są sobie bliskie i przenikają się wzajemnie jak nigdy wcześniej. Wprawdzie od dziesiątek, jeśli nie setek, lat finansiści i bankierzy chętnie wspierali środowisko akademickie, ale to dzisiaj efektywna współpraca obu tych światów jest jednym z fundamentów rozwoju każdej gospodarki. Dialog ten może być prowadzony na różnych płaszczyznach – przemysłowej, badawczej, jak i edukacyjnej. I to właśnie ta ostatnia stanowi podstawę funkcjonowania, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich, Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” (NZB). Już od 10 lat wpisuje się on w misję łączenia wspólnych celów polskich uczelni i sektora finansowego. Czytaj więcej...


Zagranica. Newsy: Przegląd wydarzeń

KE krytyczna wobec efektów walki z praniem brudnych pieniędzy. Odchodząca Komisja Europejska ogłosiła, że rządy i banki krajów członkowskich UE powinny zrobić więcej niż dotąd w zwalczaniu procederu prania brudnych pieniędzy. Według Europolu, co roku do UE wpływa i krąży w jej systemie finansowym 200 mln euro podejrzanego pochodzenia. Komisja zarzuciła krajom członkowskim, że z różnym entuzjazmem wdrażają wspólnotowe uregulowania prawne, mające zapobiegać infiltracji unijnego systemu finansowego przez podejrzany kapitał. Czytaj więcej...Opinie. Felieton: Nerwowa jesień

Pisząc ten tytuł, nie mam na myśli tego, co będzie się dziać na naszym krajowym podwórku, czyli politycznych przepychanek, które zwieńczą zaplanowane na połowę października wybory do parlamentu. Zresztą ostatnie lata pokazały już, że wydarzenia na scenie politycznej mają o wiele mniejszy wpływ na sytuację na rynkach finansowych niż kiedyś. Oczywiście można w tym miejscu sprzeczać się o zasadność realizowania nowego pakietu fiskalnego przez rząd w momencie, kiedy globalna gospodarka znalazła się na najpoważniejszym od 10 lat zakręcie – w takiej sytuacji szuka się oszczędności i szykuje się na trudniejsze czasy, a nie zwiększa wydatki – ale na to musiałbym poświęcić cały felieton, a nie taki jest jego plan… Czytaj więcej...


Strefa VIP. Biblioteka Finansisty: Blockchain – innowacja systemowa

Recenzowana monografia autorstwa prof. dr hab. Włodzimierza Szpringera ze Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, znanego z pionierskich opracowań naukowych dedykowanych nowoczesnym technologiom i regulacjom, poświęcona jest technologii rozproszonego rejestru DLT (Distributed Ledger Technology), czyli innowacyjnej formie organizacji baz danych zwanej popularnie blockchain. Nowoczesne technologie informacyjne rewolucyjnie zmieniają nasz świat, w szczególności świat finansów i bankowości. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza. BIK SA: Kredyty banków spółdzielczych dla gospodarstw domowych – okiem analityków BIK-u

Banki spółdzielcze są ważnym elementem systemu bankowego. Na koniec marca 2019 r. funkcjonowało 547 banków spółdzielczych operujących w 3510 placówkach. Stanowią one łącznie blisko 36% sieci bankowej w Polsce (dane KNF) i zatrudniają ok 20% wszystkich pracowników sektora bankowego. Rozległość sieci daje bankom atut bliskości klienta. Suma bilansowa banków spółdzielczych wynosi 140,6 mld zł. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Procesy konsolidacyjne w bankowości spółdzielczej

Konsolidacja oraz pogarszające się parametry oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej rodzimych banków spółdzielczych zajmują jedno z naczelnych miejsc w dyskursie związanym z przyszłością tej części sektora finansowego. Dlatego też ważne wydaje się określenie ewentualnego wpływu procesów integracyjnych na przyszłą ocenę kondycji finansowej bankowości spółdzielczej. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Dokąd zmierza bankowość spółdzielcza?

Banki spółdzielcze zderzają się z barierą niedostatecznej rentowności, wzrostu kosztów działania, rosnącej konkurencji na rynku. Nie dokonały dotąd zmian w modelu działania, jakie banki komercyjne przeprowadziły na początku XXI w. Konieczne jest wyprowadzenie z tej sytuacji praktycznych wniosków. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość spółdzielcza. BPS Faktor SA: Popyt na faktoring stale rośnie i jest coraz bardziej doceniany przez banki spółdzielcze

Firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania ograniczające ryzyko braku zapłaty, ponieważ utrzymanie płynności finansowej decyduje o ich przetrwaniu, determinując inwestycje, wprowadzanie nowych produktów na rynek, zatrudnienie i rozwój. Przedsiębiorcy, szukając finansowania, stawiają na szybkie i wygodne rozwiązania. Kredyt w banku oraz leasing wymieniane są nadal jako najbardziej powszechne i najchętniej wybierane przez przedsiębiorców źródła finansowania zewnętrznego, jednak na znaczeniu zyskuje również faktoring, coraz bardziej doceniany przez banki spółdzielcze. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212