BANK 2019/10

Sekretarz Wydawnictwa: Podwójna moralność

W dziwnych zaiste żyjemy czasach, może nawet nie tyle dziwnych, co dualnych. Oto bowiem publicznie coraz więcej mówi się o moralności, a równocześnie robi równie wiele, co z moralnością nic wspólnego nie ma. Wydawałoby się, że powszechnie obowiązuje przykazanie nie kradnij, a przecie coraz więcej osób, czy organizacji, jak tylko może, przykazanie owo omija. Niby mamy własność prywatną, ale nie brakuje takich, którzy woleliby, aby była tylko własność wspólna. Coraz więcej chcemy mieć, ale najlepiej, żebyśmy nic na to nie wydawali. Niby uczestniczymy w obiegu kredytowym, ale najchętniej w jedną tylko stronę… Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Rentowność banków a gospodarka

Wpływ na rozwój sektora bankowego ma wiele czynników, jego tempo określa koniunktura gospodarcza, aktywności klientów bądź charakter i wielkość tak obciążeń fiskalnych, jak i ograniczeń regulacyjnych. Znaczenie dla instytucji finansowych mają także polityka gospodarcza państwa bądź kierunki rozwoju określnych gałęzi gospodarki. Z drugiej jednak strony siła i stabilność banków bardzo często determinują możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Jeśli zatem w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, niskiego bezrobocia, rosnących płac oraz dostępności finansowania, rentowność banków stale spada, co przekłada się na zmniejszenie przyszłych możliwości kreowania akcji kredytowej, należy zastanowić się nad ich potencjałem w okresach możliwej dekoniunktury gospodarczej. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Kandydaci na posłów o swoich planach i zamierzeniach

Przed Polską stoi kilka znaczących wyzwań. Starzenie się społeczeństwa przy braku odpowiedniego do potrzeb zabezpieczenia emerytalnego Polaków, wzrost zagrożeń, zwłaszcza zdrowotnych, wynikających z zanieczyszczeń powietrza, nieadekwatne świadczenia socjalne, konieczność odbiurokratyzowania gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku europejskim, wreszcie cyberbezpieczeństwo obywateli i państwa – to tylko niektóre z nich. Czterech kandydatów na posłów z pierwszymi numerami na listach wyborczych zapytaliśmy o to, co zamierzają robić jako posłowie na Sejm RP. Odpowiedzieli nam przedstawiciele Komitetu Wyborczego PSL oraz Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Koszty studiowania coraz wyższe Polski student nie zarabia więcej niż 2000 zł

Według tegorocznych prognoz Związku Banków Polskich, przeciętne miesięczne wydatki studenta uczącego się w dużym akademickim mieście przekroczą kwotę 2100 zł. Porównując tę sumę do wyliczeń z 2016 r., średnie miesięczne wydatki polskiego studenta wzrosną o ponad 500 zł. Połowa młodych Polaków deklaruje zarobki nie większe niż 2000 zł, a w ciągu 10 lat chcieliby zarabiać ponad 10 tys. zł na rękę. Jednocześnie 57% z nich ocenia swoją wiedzę o finansach jako raczej małą lub bardzo małą, a co czwarty student deklaruje, że w skali miesiąca nie oszczędza ani złotówki – to najważniejsze wnioski płynące z czwartej edycji raportu ZBP „Portfel Studenta”. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Bancassurance: Krajobraz po IDD

Legislacyjna rewolucja w polskim sektorze bancassurance zapoczątkowana została w czerwcu 2014 r., wraz z ogłoszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U. Ostatnim na chwilę obecną uderzeniem owego tsunami regulacyjnego dla branży ubezpieczeniowej było uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpiła akt prawny obowiązujący od roku 2003. Nowe reguły, które obowiązują na całym polskim rynku od października ub.r., stanowią w znacznej mierze transpozycje do polskich realiów postanowień unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Jak z perspektywy minionego roku należy ocenić wpływ nowych regulacji na funkcjonowanie rynku? Czy główny cel, jaki przyświecał wspólnotowym legislatorom, czyli zwiększenie poziomu ochrony klienta i dostarczenie mu produktów optymalnie dostosowanych do jego potrzeb, został osiągnięty? Na te pytania udzielili nam odpowiedzi przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego. Czytaj więcej...Raport Specjalny Bancassurance: Cyfryzacja to za mało

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki sukcesywnie się zmniejsza. Wartość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w I kw. 2019 r. wyniosła 1,7 mld zł, co stanowiło zaledwie połowę środków uzyskanych z tego źródła cztery lata wcześniej. Aby odwrócić ten trend, zakłady ubezpieczeń i banki powinny w większym niż dotychczas stopniu uwzględniać ewolucję oczekiwań klientów. Czytaj więcej...Raport Specjalny Bancassurance: PSD2 – szansa czy zagrożenie dla bancassurance?

Europejska regulacja dotycząca przenoszenia numerów wpłynęła na rynek operatorów telekomunikacyjnych. Po jej wdrożeniu można było ich zmieniać, nie tracąc przy tym starego numeru telefonu. Ta zmiana była szansą dla nowych marek na rynku telekomunikacyjnym. Czy regulacja PSD2 będzie miała podobny wpływ na rynek bancassurance? Jakie są ryzyka oraz szanse z tym związane i w jaki sposób można je zaadresować? Czytaj więcej...


Raport Specjalny Bancassurance: Nowe technologie na nowe czasy

Cyfrowa transformacja obejmuje już praktycznie wszystkie dziedziny życia i gospodarki, a wraz z jej postępem zmienia się model relacji, zarówno pomiędzy firmami, jak i na linii przedsiębiorca-konsument. Także i świadczenie usług ubezpieczeniowych w kanale bancassurance musi nadążać za zmieniającymi się potrzebami i oczekiwaniami klientów. Czytaj więcej...Raport Specjalny Bancassurance: Firmy pożyczkowe też oferują ubezpieczenia

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przy okazji świadczenia usług kredytowych z reguły utożsamiana jest z kanałem bancassurance. Tymczasem polisy coraz częściej uzupełniają ofertę instytucji pożyczkowych działających na naszym rynku. Niektóre praktyki stosowane przez tego typu podmioty budzą jednak zastrzeżenia regulatorów i organizacji konsumenckich. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Bancassurance: Razem możemy więcej… także w bancassurance

Instytucje finansowe coraz częściej łączą siły, by zwiększyć przewagę konkurencyjną i dostarczyć swym klientom szerszą paletę produktów. Taką strategię realizuje dwóch znaczących graczy na rynku bancassurance – Generali Polska i Concordia Ubezpieczenia. Doświadczenia obydwu partnerów pozwoliły na wykreowanie unikatowej, kompleksowej oferty, dedykowanej zarówno bankom, jak i instytucjom pożyczkowym. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Pożyczki nam niestraszne

Konsekwentna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych skutkuje rosnącą z roku na rok skłonnością Polaków do korzystania z finansowania bankowego. Ubiegły rok przyniósł rekordowe wyniki sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wysokokwotowych. Stabilny i pewny wzrost daje się zauważyć również w przypadku finansowania hipotecznego. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Energetyzujące słońce

Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie. Rynek ten ma w naszym kraju olbrzymi, ale dotąd wysoce niewykorzystany, potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 r. wynosiła ok. 500 MW, a już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW. Jeśli trend się nie zmieni, to zakończymy ten rok na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Czytaj więcej...Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Banki spółdzielcze – czy czas na zmianę? Jak poprawić synergie sektora?

Aby zdać sobie sprawę z potencjału tkwiącego w spółdzielczości bankowej, należy przypomnieć, iż instytucjami finansowymi wywodzącymi się z niej są tak potężne organizacje, jak Raiffeisen Bank czy Credit Agricole. Osiągnęły one ogromny sukces, korzystając ze wsparcia lokalnych banków spółdzielczych, z których każdy jest niewielki, ale łącznie mają znaczącą siłę kapitałową. Czytaj więcej...


Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Umiarkowana rewolucja – rynek usług płatniczych po zmianach

Małe instytucje płatnicze szybko pozyskują nowych klientów. Trzeci kwartał ich funkcjonowania na polskim rynku finansowym zamknął się wynikiem 9 mln operacji na łączną kwotę około 88 mln zł. To doskonały rezultat w porównaniu z okresem wcześniejszym, kiedy firmy te pośredniczyły w zaledwie 91 tys. transakcji. Czytaj więcej...Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Płatności jutra dokonują się już dziś

Na wykonywanie operacji płatniczych poświęcamy coraz mniej czasu. Jeszcze w minionej dekadzie większość rachunków opłacaliśmy w oddziale banku, placówce pocztowej lub kasie dostawcy energii czy operatora telekomunikacyjnego. Dziś transakcje tego rodzaju realizowane są zazwyczaj poprzez kanały elektroniczne i mobilne. Można się spodziewać, iż wraz z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych płatności będą wymagały od konsumentów coraz mniejszego zaangażowania, a wiele z nich dokonywać się będzie w sposób w pełni zautomatyzowany. Czytaj więcej...


Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Białe plamy w białej księdze

Biała lista VAT, czyli elektroniczny wykaz płatników tego podatku, nie jest wolny od poważnych uchybień – alarmują przedsiębiorcy, doradcy podatkowi i przedstawiciele sektora bankowego. Czasu na poprawę funkcjonowania uruchomionego z początkiem września br. instrumentu pozostało bardzo niewiele. Już od nowego roku przedsiębiorca, który wykona płatność na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek nieuwzględniony na liście, nie zaliczy tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Czytaj więcej...Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Gdy płatności to za mało…

Jednym z ważniejszych trendów na współczesnym rynku jest wykorzystywanie bankowych kanałów dystrybucji do sprzedaży produktów niefinansowych. Zjawisko to, obserwowane zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i w bankowości elektronicznej czy mobilnej, jest konsekwencją przemian dokonujących się we współczesnym świecie. Wraz z postępem technologicznym zmieniają się oczekiwania klientów sektora finansowego, co z kolei skłania banki do poszukiwania nowych nisz rynkowych. Czytaj więcej...


Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Nasza specjalność – usługi dla biznesu

Branża nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Rozwój ten możliwy jest m.in. dzięki nowoczesnym technologiom. Cyfryzacja, rozwiązania mobilne, wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotyzacja procesów, rzeczywistość rozszerzona – to pojęcia, o których mówi się coraz częściej. Czytaj więcej...


Prawo: Dłużnicy na coraz silniejszej pozycji

Obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, uchwalona w lipcu br. przez Sejm, zapowiadana była jako usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tym kluczowym dla bezpieczeństwa i obrotu gospodarczego obszarze. Tymczasem niektóre spośród przyjętych regulacji wpisują się w tendencję ograniczania praw wierzycieli i tworzenia kolejnych przywilejów dla dłużników. Czytaj więcej...


Prawo: Prawem i polisą w hulajnogę

Po polskich jezdniach, drogach dla rowerów i chodnikach porusza się coraz więcej nowych typów pojazdów. To m.in. hulajnogi i deskorolki elektryczne. Określa się je jako UTO (urządzenia transportu osobistego) lub PLEV (z ang. personal light electric vehicles). Okazuje się jednak, że nowe udogodnienia transportowe stanowią nie lada wyzwanie dla prawodawców i ubezpieczycieli. Czytaj więcej...


Technologie: Wirtualizacja na miarę potrzeb banku spółdzielczego

Wirtualizacja infrastruktury teleinformatycznej to zjawisko coraz częściej spotykane we współczesnym biznesie. Usługi data center, oferowane przez wyspecjalizowane podmioty, pozwalają znacząco zredukować koszty funkcjonowania firmy oraz optymalnie zagospodarować własne zasoby ludzkie, sprzętowe i lokalowe. Korzyści te mogą mieć decydujące znaczenie dla niewielkich podmiotów, takich jak lokalne instytucje finansowe. Czytaj więcej...

Wydarzenia: Powiało optymizmem

Spółdzielczość to jedna z najbardziej korzystnych i obywatelskich form zrzeszania się ludzi – słowa ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wypowiedziane podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, powinni wziąć sobie do serca ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie polskiej bankowości lokalnej. Większa skłonność do współdziałania poszczególnych banków i wykorzystanie potencjału zrzeszeń to najskuteczniejszy sposób, by w czasach niepewności i dynamicznych zmian spółdzielcy utrzymali pozycję na rynku. Czytaj więcej...Wydarzenia: Zdążyć przed klientem

Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni – tym prostym stwierdzeniem Henry Ford wykazał, że lider rynku musi wyprzedzać oczekiwania swych klientów i kształtować ich motywy zakupowe. Niemal sto lat później myśl tę powtórzył Steve Jobs. – Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im, czego chcą, zanim sami się na to zdecydują – zwykł mawiać założyciel Apple Czytaj więcej...


Wydarzenia: O społeczno-gospodarczej przyszłości Europy nie tylko w Krynicy…

Na początku września br. w Krynicy-Zdrój, w licznych panelach i debatach poświęconych najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi gospodarka europejska, swoje poglądy o aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej wymienili szefowie rządów i parlamentów, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów. W tym samym czasie, w położonym nieopodal Nowym Sączu, spotkali się ci, którzy w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na najważniejsze decyzje dla losów Starego Kontynentu Czytaj więcej...
Edukacja: System finansowy w czasach populizmu

W ostatnich latach świat zachodni przeżywa prawdziwy renesans ruchów populistycznych. Jak ocenia Bloomberg Economics, blisko 70% PKB grupy G-20 wytwarzają państwa kierowane przez rządy autorytarne lub populistów, podczas gdy jeszcze w 2007 r. było to mniej niż 20%.1 Kryzys finansowy i liczne zawirowania geopolityczne wyniosły do władzy ludzi, których postulaty mogą zagrażać stabilności gospodarki, w tym systemu finansowego. Czytaj więcej...


Edukacja: 170 banków i ponad 1000 wolontariuszy

W Programie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL pracujemy wspólnie pod jedną flagą i w jednym celu – chodzi o lepszą przyszłość młodzieży. Aby miała łatwiejszy start w dorosłość, oparty na świadomym korzystaniu z produktów bankowych. W Programie liczebnie przeważają banki spółdzielcze. Jest ich już ponad 150, wśród nich Podkarpacki Bank Spółdzielczy i Limes Bank Spółdzielczy. Pierwszy w Programie od grudnia 2018 r., oficjalnie witany w trakcie tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Drugi – z tradycją już kilkuletnią – odpowiedzialnie zaangażowany w edukację w swym regionie. Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń

Pierwsza kobieta na czele wielkiego banku brytyjskiego. Brytyjską wielką czwórkę bankową tworzą: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group oraz Royal Bank of Scotland. Do tej pory kierowanie nimi było domeną mężczyzn. Ale właśnie Royal Bank of Scotland postanowił zerwać z nazbyt już konserwatywnym zwyczajem. Od listopada pokieruje nim Alison Rose, obecna szefowa działu bankowości prywatnej i korporacyjnej. Pani Rose z RBS związana jest przez całą swoją karierę zawodową – od 27 lat, co w dzisiejszych czasach nie jest już bynajmniej normą. Przeszła pełną drogę – od stażystki do, od następnego miesiąca, CEO. Co ciekawe, powołując ją na dyrektora wykonawczego, rada nadzorcza postanowiła jej dorzucić do rocznej pensji prezesa, dotąd wynoszącej okrągły milion funtów – jeszcze 100 tys. Warto wiedzieć, że aż 62% udziałów w RBS należy do brytyjskiego skarbu. To skutek finansowego koła ratunkowego, które rząd Jej Królewskiej Mości rzucił bankowi w 2008 r., by uchronić go przed zatonięciem w wirze ówczesnego kryzysu bankowego. W zamian za dokapitalizowanie przejął udziały w RBS. Czytaj więcej...Opinie: Żonglowanie informacją

W ostatnich latach niektórzy uknuli powiedzenie – fear of missing out (tzw. FOMO) – co ma oznaczać poczucie zagrożenia, że przegapimy jakąś ważną dla nas informację. Psycholodzy wiążą to ze zmieniającym się sposobem naszego życia, którego coraz większą częścią staje się noszony przez nas w kieszeni, lub torebce – smartfon. O ile przeciętny Kowalski, przepraszam za określenie, w natłoku informacji wiele nie zrozumie – głównie dlatego, że nadmiar szczegółów nie prowadzi bynajmniej do sprecyzowania tego, co najważniejsze – o tyle dla nas, ludzi z branży finansowej, paradoksalnie, może być to istotne. Czytaj więcej...