BANK 2019/11

bank.okladkaMiesięcznik Finansowy BANK (listopad 2019):


Zobacz także warunki prenumeraty!


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.

Sekretarz Wydawnictwa: Po pierwsze: szczęście (po drugie też)

Demokracja to – według „Encyklopedii PWN”: „forma ustroju politycznego państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności polityczne gwarantujące sprawowanie tej władzy”. Najbardziej rozpowszechnionym jej typem jest demokracja pośrednia, zwana też przedstawicielską, charakteryzująca się tym, że obywatele mają prawo do wymieniania, co jakiś czas, przynajmniej części aparatu politycznego państwa – co czynią w trakcie wyborów powszechnych do parlamentu. I wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że w naszych czasach nie demokracja jest najważniejsza, a sukces. A skoro ten jest niepełny, to trzeba zakwestionować, choćby częściowo, wyniki wyborów. Bo przecież niedoświadczony (by nie rzec: głupi) naród wybrał nie tak, jak trzeba było. I niektórzy wybierani sukcesu nie osiągnęli, a skoro nie osiągnęli, to i szczęśliwi być nie mogą. Czytaj więcej...
Rynek Finansowy. Gospodarka i Polityka: Powrót głównych banków centralnych do łagodzenia polityki pieniężnej

Jeszcze w grudniu 2018 r. Europejski Bank Centralny kończył swój program zakupu aktywów, a amerykańska Rezerwa Federalna kontynuowała cykl podnoszenia stóp procentowych, jednocześnie zmniejszając swój bilans. Wielu obserwatorom wydawało się wówczas, że rok 2019 upłynie pod znakiem dalszego zacieśniania polityki pieniężnej na świecie. W ostatnich miesiącach Fed i EBC dokonały jednak zwrotu o 180 stopni, powracając na ścieżkę luzowania monetarnego. W ślad za nimi politykę pieniężną złagodziło także wiele innych banków centralnych na świecie. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy. Niebezpieczne weksle: Oferta nie dla drobnych ciułaczy

Bezpieczna inwestycja do 10% rocznie. Prosty mechanizm, zapewniający spokój naszym inwestorom oraz stabilne i wysokie oprocentowanie – reklamy funduszy, oferujących inwestycje w weksle wystawiane przez firmy, brzmią nader zachęcająco. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego nie mają jednak wątpliwości: nabywanie weksli jest szczególnie ryzykowne dla przeciętnego Kowalskiego, a cały mechanizm stworzono w celu ominięcia przepisów, regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi. Czytaj więcej...Rynek Finansowy. Nieuczciwe praktyki: Grzechy główne polskiego rynku finansowego

Jakiego rodzaju praktyki stosowane na rynku finansowym noszą znamiona missellingu i dlaczego stworzenie definicji tego zjawiska napotyka na przeszkody? Które przepisy polskiego prawa zawierają sankcje karne dla nieuczciwych pracowników i menedżerów banków czy towarzystw ubezpieczeniowych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w obszernym raporcie ogłoszonym przez Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym. Czytaj więcej...IT@BANK. Technologie – BI Insight: Bogactwo danych. Master data management – Co, Kto, Jak i dlaczego?

W dzisiejszej gospodarce, określanej mianem „cyfrowej”, dane to rodzaj bogactwa, stanowiącego ekonomiczny fundament oferowania innowacyjnych produktów i usług. Nowego znaczenia nabierają zatem strategie konkurencyjne oparte na efektywnym zarządzaniu i wykorzystaniu danych. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – IBM Poland: Bezpieczne i wygodne przechowywanie danych w firmie – eksperci IBM i Advatech radzą, o czym należy pamiętać

Wzrastająca lawinowo ilość danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania każdej firmy nie musi oznaczać rosnących w takim samym tempie wydatków na sprzęt informatyczny. Rodzina macierzy IBM Storwize pozwala na oszczędności miejsca w pamięci masowej na poziomie do 80%. O tym, jakie możliwości dają najnowsze rozwiązania IBM i kto może skorzystać po ich wdrożeniu, opowiadają Piotr Sękowski, System Storage Sales Manager w IBM Poland & Baltics oraz Konrad Puchała, kierownik Działu Składowania i Ochrony Danych w Advatech Sp. z o.o. – firmie, która wdraża zaawansowane rozwiązania IT w oparciu o sprzęt IBM. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie: Czy monetyzacja danych musi być trudna?

Wiedza o kliencie stanowi kluczową wartość dla współczesnego biznesu. Możliwość przetwarzania w czasie rzeczywistym olbrzymich zasobów danych na temat zachowań i preferencji zakupowych poszczególnych użytkowników sprawia, iż dostawcy usług finansowych są w stanie natychmiast reagować na pojawiające się potrzeby swych klientów. Nie będzie żadnej przesady w twierdzeniu, że w świecie wirtualnym dane stały się powszechnie obowiązującą walutą, używaną znacznie częściej aniżeli tradycyjne środki płatnicze. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – Hitachi Europe Ltd.:Pseudonimizacja w celu monetyzacji danych

Po powszechnym zastosowaniu przez banki autorskiej koncepcji Hitachi dotyczącej trwałego nośnika opartego na macierzy WORM i portalu informacyjnym dla klientów banku, obecne wysiłki koncentrujemy na kolejnym rozwiązaniu regulacyjnym. Celem prac jest dostarczenie klientom wiarygodnego rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie w pełni potencjału z posiadanych przez banki danych. Proponowane przez Hitachi narzędzie umożliwia dokonanie monetyzacji danych dzięki ich pseudonimizacji, zapewniając spełnienie wymagań RODO i zabezpieczając prywatność klientów banków. Czytaj więcej...IT@BANK. Technologie – Oracle Polska: Rewolucja cyfrowa – wyzwania i szanse dla banków

Rewolucja cyfrowa nie jest pojedynczym zdarzeniem. Od trzydziestu lat postępuje mniejszymi lub większymi falami w różnych segmentach gospodarki. Początkowo, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wkroczyła do sektorów związanych z muzyką, fotografią i nagraniami wideo, gdzie pojawiły się firmy używające technologii cyfrowych. Czytaj więcej...

IT@BANK. Technologie – Trend Micro: Czy banki i klienci są gotowi na PSD2? Ryzyko związane z otwartą bankowością

Trend Micro przyjrzał się infrastrukturze zabezpieczeń aplikacji bankowych i stron WWW używanych przez instytucje finansowe, aby sprawdzić, jak są przygotowane do wdrożenia nowych przepisów związanych z dyrektywą PSD2, zwaną inaczej otwartą bankowością. Czytaj więcej...

IT@BANK. Technologie – Asseco Poland: Inteligentny i otwarty – bank 2025

Cyfryzacja sektora bankowego postępuje coraz szybciej, a wykorzystywana do tego technologia jest coraz bardziej zaawansowana. Jaka zatem będzie bankowość 2025? Czy współpraca z fintechami będzie szansą dla banków? W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na działalność placówek bankowych i rolę doradcy? Na te oraz inne pytania odpowiada Marta Mróz-Sipiora, Product Manager w Asseco Poland. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – Diebold Nioxdorf: Nowy wymiar placówek bankowych z urządzeniami DN Series od Diebold Nixdorf

Klienci Santander Banku Polska jako pierwsi w kraju mogą korzystać z samoobsługowych urządzeń najnowszej generacji Diebold Nixdorf. Bankomaty z zamkniętym obiegiem gotówki z rodziny DN Series™ działają już m.in. w pierwszym w naszym kraju oddziale banku w formacie Work/Café. Czytaj więcej...IT@BANK. Technologie – DOMDATA: Jak automatyzacja obsługi wniosków kredytowych wpływa na wzrost rentowności sprzedaży

Dla organizacji, która za cel stawia sobie skuteczną sprzedaż produktów, kluczowe jest dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Ważne jest dotarcie z informacją właściwym kanałem komunikacji do odbiorcy i szybkość reakcji na zapytanie klienta. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie. KDPW liderem we wdrażaniu technologii blockchain na rynku kapitałowym

Sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych oraz główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki. Nowe technologie mogą wspomagać instytucje finansowe, m.in. poprzez wspieranie przetwarzania w chmurze, robo-advisory czy operacje na dużych bazach danych, umożliwiając nie tylko ograniczenie kosztów, ale przede wszystkim budowanie oferty dla ich klientów. Polscy użytkownicy wymieniani są w gronie najszybciej przyswajających mobilne technologie. W związku z tym, że na rynek finansowy wchodzą nowe generacje klientów, dla których stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych jest często warunkiem korzystania z określonej usługi, ich wprowadzanie jest już nie tyle trendem, co biznesową koniecznością. Czytaj więcej...

IT@BANK. Technologie: Marzenie hakera

Liczba ataków na smartfony w latach 2017–2018 wzrosła o blisko 100%, z 66 mln do 115 mln urządzeń. Cyberprzestępcy nie potrzebują nie wiadomo jak zaawansowanych narzędzi, nadal liczą na naiwność i nieuwagę użytkowników, a także na łut szczęścia. Bo jeśli trafią na urządzenie służbowe, mogą spodziewać się lukratywnej premii w postaci danych i pieniędzy należących do firmy, do której właśnie udało im się przeniknąć. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – Software Development Academy: Luka kompetencyjna w IT – jak rozwijać innowacyjne procesy finansowe i utrzymać pozycję na rynku?

Według Związku Banków Polskich, w naszym kraju działa ponad 30 banków komercyjnych. Każdy z nich na swój sposób próbuje pozyskać klienta. Dzięki transformacji cyfrowej, banki zyskały dodatkowe narzędzia, które coraz lepiej dopasowują ofertę do oczekiwań rynku. Obecnie kluczowe znaczenie dla użytkownika ma funkcjonalność bankowości internetowej, a przede wszystkim – aplikacji mobilnej. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – Orange Polska: Cyberprzestępcy w natarciu – na celowniku instytucje finansowe i ich klienci

Napad na bank kojarzy się zwykle z atakiem na jego placówkę, rabunkiem i ucieczką gangsterów z gotówką. Coraz częściej jednak akcja przenosi się ze świata realnego do wirtualnego. Polska jest jednym z liderów w płatnościach bezgotówkowych oraz wdrażania nowych technologii przez banki. Cyberprzestępcy chcą na tym skorzystać, próbując wykorzystać luki w zabezpieczeniach czy niefrasobliwość samych klientów. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – Cloudware Polska Sp. z o.o: Zarządzanie tożsamością jako klucz do poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy banków

O tym, czym jest system klasy IDM i dlaczego warto z niego skorzystać, mówią Marcin Sztanderski, Technical Department Director oraz Łukasz Kuflewski, IAM Architect w Cloudware Polska Sp. z o.o. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – Dell Technologies: Cyberbezpieczeństwo w branży finansowej – przyszłość każdego z nas

Instytucje finansowe, zarówno banki, jak i fintechy, kluczową rolę dla swojej dalszej działalności powinny upatrywać w ochronie prowadzonego biznesu przed cyberzagrożeniami. Dzięki nowym technologiom zyskają więcej możliwości w skutecznej walce z przestępcami. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – BIK SA: Platforma Cyber Fraud Detection – skuteczne narzędzie w walce z cyberprzestępczością

Platforma Cyber Fraud Detection (CFD), rozwiązanie Biura Informacji Kredytowej, wspiera wykrywanie przypadków próby nadużyć występujących w kanałach online. Platforma CFD dedykowana jest zarówno bankom, jak i innym instytucjom sektora finansowego, firmom pożyczkowym i faktoringowym. Unikalną cechą CFD jest możliwość współdzielenia negatywnych danych, które zostały oznaczone przez uczestników usługi BIK. Zalety usługi zostały dostrzeżone przez rynek usług bankowych i wyróżnione nagrodą w konkursie technologicznym „Gazety Bankowej” Hit Roku 2018 oraz w konkursie SecureTech Awards 2018. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Czy klient jest tym za kogo się podaje? – refleksje po nałożeniu pierwszej kary za nieustalenie beneficjenta rzeczywistego

Mimo że większość przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) weszła w życie już rok temu, temat ten wciąż nie schodzi z pola zainteresowania nie tylko instytucji finansowych, ale przede wszystkim nadzorcy. Czytaj więcej...IT@BANK. Technologie – INFOBIP: Lepsza bankowość dzięki skutecznej komunikacji

W ciągu ostatnich kilku lat banki wykonały wielką pracę, aby spełnić rosnące oczekiwania klientów w zakresie skuteczności obsługi i dostępności usług. Jednak postęp technologiczny sprawia, że walka o ich serca praktycznie się nie kończy. Dzisiaj obsługa klientów banków powinna być nie tylko ekspresowa i nowoczesna, ale przede wszystkim spersonalizowana. Klienci chcą mieć poczucie, że rozwiązania proponowane przez banki oraz instytucje finansowe uwzględniają ich codzienne potrzeby i oczekiwania. Czytaj więcej...IT@BANK. Technologie – NTT Poland: Odpowiedź jest w twoich danych. Potęga posiadanych informacji w odniesieniu do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Teoretycy sztucznej inteligencji (SI) rozróżniają dwa jej typy: miękką i twardą, nazywane też inteligencją wąską i ogólną. Pierwsza potrafi podejmować decyzje tylko w wąsko zdefiniowanym kontekście, czyli wykonywać jedynie takie zadania, do których została zbudowana – i żadne inne. Ten typ SI jest już z nami od jakiegoś czasu. Drugi, na razie tylko teoretycznie postulowany, powinien uczyć się rozwiązywać problemy dowolnego typu. Czytaj więcej...
IT@BANK. Technologie – Fortinet: Ryzyko dla bezpieczeństwa przy wykorzystaniu multi-cloud w sektorze usług finansowych

Firmy działające na rynku finansowym coraz częściej korzystają z usług i rozwiązań chmurowych, rozszerzając tym samym swoje kompetencje cyfrowe oraz odpowiadając na oczekiwania klientów, wymagających aplikacji wygodnych, mobilnych i prostych w obsłudze. Czytaj więcej...


IT@BANK. Technologie – VSoft: Zmiana prosta jak ameba, a jednak milion kroków – krótki apel IT do biznesu

Współczynnik niepowodzenia projektów IT, w szczególności projektów dostosowywanych do wymagań zamawiającego, w większości organizacji wynosi około 70%. Znaczna część z nich kończy się niepowodzeniem lub opóźnieniami czy niższą rentownością. Następstwem tego jest przekraczany budżet projektowy o ok. 27%, a w co szóstym projekcie koszty rosną nawet o 200% (Źródło:www.learn.g2.com). Chcąc uniknąć tego typu problemów, dostawcy oprogramowania korzystają z gotowych komponentów oraz platform narzędziowych zwiększających efektywność prac. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212