BANK 2010/10

bank.2010.10.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (październik 2010)

  • Widmo podatku bankowego krąży po Polsce! Trudno pozbyć się wrażenia, że to rodzaj kary, jaką chce się nałożyć na dobrze rozwijający się sektor. Po co i w jakim celu? O zagrożeniach wynikających z tego pomysłu dla całego polskiego sektora bankowego powiedzieli nam: prof. Marek Belka, prezes NBP; Alicja Kornasiewicz, prezes Banku Pekao SA oraz znani eksperci bankowi i analitycy rynku.
  • Rekomendacja T a banki transgraniczne. Rekomendacja T zmniejsza konkurencyjność polskich banków na rzecz SKOK-ów oraz banków zagranicznych. Miała zdyscyplinować bankowców, by udzielali kredytów tylko osobom, które stać na takie pożyczki. Stała się zaś barierą w poszerzaniu akcji kredytowej i otwartą furtką dla konkurencji z Zachodu.
  • Rynki Postradzieckie. Azerbejdżan i Kazachstan to nie tylko ropa i gaz z Morza Kaspijskiego.To także dynamicznie rozwijający się rynek usług bankowych. W gospodarczym krwiobiegu obu państw krążą miliardy petrodolarów, zaś polskie firmy mają szansę na poszukiwanie nowych złóż. Co polscy bankowcy powinni wiedzieć o gospodarce i bankach tego regionu?

 


Rynek finansowy: Stanowisko ZBP: Są lepsze rozwiązania służące stabilności i rozwojowi!

Polski sektor bankowy płaci obecnie jeden z najwyższych efektywnych podatków dochodowych na tle innych krajów europejskich. Dodatkowo ponosi obciążenia związane z finansowaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, musi także zawiązywać specjalne rezerwy celowe. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Departament kadr- wrzesień 2010

Piotr Urbańczyk Rada Nadzorcza Meritum Banku ICB S.A. powołała go na stanowisko prezesa zarządu Meritum Banku ICB S.A. Od 2009 roku był wiceprezesem zarządu w tym banku odpowiedzialnym za obszar finansów oraz administracji. Z bankowością związany jest od 1992 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w ówczesnym Banku Zachodnim (obecnie BZ WBK). Następnie w 1998 r. uczestniczył w inicjatywie zmierzającej do stworzenia struktur nowego banku - Lukas Banku. Od 2002 r.pracował w Dominet Banku, gdzie jako wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Czytaj więcej...
Prezentacja: Bankowy rejestr

Od kilku miesięcy możemy zaobserwować znaczny wzrost zadłużenia Polaków spowodowany rosnącą liczbą sprzedaży kredytów, ale i słabnącego złotego. Jak podaje Narodowy Bank Polski, w czerwcu tego roku zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych zwiększyło się o 16 mld zł.Według najnowszych danych z Raportu InfoDług (maj 2010) całkowita kwota zaległych zobowiązań wynosi 19,06 mld zł, czyli o 2,28 mld więcej niż w poprzednim kwartale. Zadłużenie w ciągu ostatniego roku wzrosło o 93 proc. Czytaj więcej...


Prezentacja KIR: Droga do SWIFTNet nie musi być taka wyboista

Sektor bankowy czekają wkrótce duże zmiany. Narodowy Bank Polski zapowiedział, że w ciągu dwóch lat system SORBNET zostanie zastąpiony przez SORBNET2. W nowym systemie komunikacja jego uczestników z NBP odbywać się będzie poprzez sieć SWIFTNet. Banki, które nie posiadają dostępu do SWIFT, nie muszą jednak budować w tym celu własnej infrastruktury dostępowej. Mogą skorzystać z usług Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., będącej jedynym Polsce SWIFT Service Bureau. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika -wrzesień 2010

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI W związku z przewidywaną w 2011 r. wyższą niż w 2010 r. dynamiką wzrostu PKB (3,5 wobec 3 proc.) rząd oczekuje, że wyższe niż w tym roku będą dochody budżetu z podatków. W tym roku powinny wynieść 223 mld zł, w przyszłym - 242,7 mld zł (czyli o 8,8 proc. więcej). Najwięcej pieniędzy da budżetowi w 2011 r. podatek VAT - 119,3 mld zł (107,3 mld zł w obecnym roku). Dochody państwa wyniosą w przyszłym roku 273,27 mld zł. Wydatki - 313,47 mld zł. To oznacza, że budżet zamknie się deficytem 40,2 mld zł Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Wielki biznes na deptaku

Krynicka pijalnia - miejsce sesji plenarnych Forum. Ponad 2300 prominentnych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki i mediów z 60 krajów świata uczestniczyło w obradach XX Forum Ekonomicznego, zorganizowanego w Krynicy. Wśród uczestników tej prestiżowej imprezy nie zabrakło bankowców, którzy debatowali m.in. o kryzysie finansowym, przyszłości europejskiego sektora bankowego i perspektywach rozszerzeniu strefy euro. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Finanse po islamsku

Globalny kryzys finansowy zmusił instytucje publiczne i komercyjne do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Oczy inwestorów kierują się zatem na kraje arabskie, dysponujące sporymi nadwyżkami kapitału. Także w Polsce pojawiają się pomysły emisji islamskich papierów wartościowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego. Czytaj więcej...

Bank i klient: Jak nie przegrać z cyfrową rzeczywistością

Problem pojawił się pod koniec ubiegłego wieku. Dynamiczny rozwój internetu, w połączeniu z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii sprawił, że przyszłość tradycyjnych oddziałów bankowych stanął pod dużym znakiem zapytania. W międzyczasie przyszedł światowy kryzys gospodarczy. Ale doświadczenia ponad dziesięciu lat pokazują, że te obawy były niepotrzebne, a w naszej przestrzeni usług finansowych jest miejsce dla jednych i drugich. Czytaj więcej...
Temat numeru: Dolary i orzechy

Ropa, gaz, wielkie pieniądze i rewolucyjne ułatwienia dla biznesu. Wystarczy spojrzeć w rankingi Banku Światowego dotyczące Azerbejdżanu bądź poczytać prasę wydawaną w Baku, by zyskać pewność, że inwestowanie tam - w tym w bankowość - może przynieść znaczne zyski. A jednak jest kilka drobnych problemów... Czytaj więcej...


Zagranica: Budowa nowego ładu

Ponad dwa lata temu wydawało się, że świat finansów legł w gruzach, 15 września 2008 r. media obiegła informacja o upadku Liman Brothers - legendy i symbolu bankowości. Zarówno ekonomiści, jak i politycy prześcigali się w opisywaniu skali zaniedbań, które doprowadziły do krachu na światowych giełdach. Czytaj więcej...


Prawo: Ryzyka i nadzieje

Rok 2010 obfituje w niespodzianki dla bankowców. Najpierw rekomendacje, po drodze spory derywatowe, w końcu pogłoski o dodatkowym podatku bankowym. Działalność bankowa staje się coraz bardziej ryzykowna, zwłaszcza po wejściu w życie nowej ustawy o sporach zbiorowych. Czytaj więcej...
Opinnie: Dług sprawą (nie)honorową

Wśród czynników ograniczających atrakcyjność bezpośrednich inwestycji zagranicznych eksponuje się stosunek społeczeństwa goszczącego do jego długów. Jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. W Chinach spłata długu jest sprawą honorową. Niespłacanie długu grozi utratą twarzy, a więc śmiercią cywilną w tym społeczeństwie. Problem polega jednak na tym, że kadra kierownicza chińskich przedsiębiorstw państwowych nie uważa, że ma dług wobec obligatariuszy lub kredytodawców, wszelkich zewnętrznych dostarczycieli środków finansowych. To są długi kogoś innego, a nie osoby podpisującej kontrakt. Dług publiczny zagraniczny lub krajowy jest sierotą niemającą ani ojca, ani matki. Czytaj więcej...


Opinnie: Jak zmierzyć sentyment rynku

Tylko początkujący inwestor wierzy w to, że na rynkach finansowych można łatwo zarobić. Innymi słowy kupuje on wizję rynku opartego na jasnych i prostych regułkach ekonomicznych, co u bardziej doświadczonych wzbudza tylko uśmiech politowania. Bo, nie oszukujmy się, bardzo wiele zależy od psychologii tłumu, którą niektórzy próbują nazywać "sentymentem rynkowym". Oczywiście, jak każde zjawisko tego typu, jest ono bardzo trudno mierzalne. Pozostaje tylko właściwa kontrola ryzyka. Czytaj więcej...


Opinnie: Efekt zapadki

Kiedy kryzys finansowy rozhuśtał rynki, pojawiła się historyczna szansa dla wielu krajów do weryfikacji ich pozycji w świecie. Szczególnie dotyczyło to krajów BRIC w kontekście reaktywacji grupy G-20, ale być może także Polski. Wraz z rozprzestrzenieniem się kryzysu na kraje strefy euro, już nie tylko struktura powiązań gospodarczo-politycznych w skali globalnej uległa przekształceniu, ale także w aspekcie regionalnym, wewnątrz strefy euro. Czytaj więcej...


Technologie: Kasowanie danych

Gdy myślimy o bezpieczeństwie danych, zastanawiamy się przede wszystkim nad metodami ochrony informacji przed ich bezpowrotną utratą, a dopiero w dalszej kolejności nad skutkami dostania się plików w niepowołane ręce. I nawet jeśli uda nam się stworzyć superszczelne mechanizmy autoryzacji dostępu do danych i zminimalizować jawność informacji, to piętą achillesową może okazać się błaha z pozoru kwestia utylizacji zbędnych nośników cennych bitów. Czytaj więcej...Techniki i technologie: Drugie ucho

Telefony komórkowe nie są tak bezpieczne, jak nam się powszechnie wydaje. Wszelkie treści - zarówno rozmowy, SMS-y, jak i e-maile - mogą być przechwytywane nawet przez przeciętnych, niezbyt zamożnych informatyków (nie mówiąc o świetnie wyposażonych służbach wywiadowczych). Wielcy producenci i operatorzy nie robią na razie wiele, by zmienić ten stan rzeczy. Czy bankowiec podróżujący w basenie Zatoki Perskiej może być więc pewien poufności prowadzonej przez siebie korespondencji? Czytaj więcej...Strefa VIP: Kraina orłów

Imponujące dzikie góry, wspaniałe krajobrazy, dobra kuchnia i ciekawość zobaczenia kraju, który przez ponad trzydzieści lat dobrowolnie odcięty był praktycznie od całego świata. To główne powody, żeby pośpieszyć się z wyjazdem do Albanii zanim dotrze tam masowa turystyka i zagości komercja. Czytaj więcej...