Grzegorz Wiśniewski

Związany zawodowo z energetyką odnawialną od momentu ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej (1987) i Uniwersytecie Warszawskim (1988). W latach 1989-1995 był stypendystą kilku ośrodków zajmujących się problematyką odnawialnych źródeł energii w Europie i w USA. Był m.in. wiceprezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego (SIE), współtwórcą i dyrektorem (1996-2006) Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER), które będąc wspierane przez Komisję Europejską pełniło rolę krajowej agencji ds OZE, założycielem i pierwszym prezesem zarządu (obecnie przewodniczącym Rady) Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej). Jest założycielem (2001) i do chwili obecnej prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) – jednego z pierwszych polskich niepublicznych centrów badawczych i pierwszej niezależnej organizacji typu think-tank w obszarze energetyki odnawialnej.
Jest współautorem krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2000) oraz współautorem i redaktorem kilku strategicznych ekspertyz dla rządu oraz kilku dokumentów programowych i prawnych (projekt ustawy OZE z systemem zielonych certyfikatów z 2003 r.) z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce.
Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP (od 15.10.2015).