AAntonowicz Marta

Marta Antonowicz - kierownik Sekcji Instrumentów Dłużnych w PBR S.A., naczelnik w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej i Regulacji Kapitałowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., przewodnicząca... Czytaj więcej...Adamowicz Konrad

Konrad Adamowicz - dr, pracownik Departamentu Technologii Bankowej i Departamentu Systemu Płatniczego w NBP. Członek Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych przy ZBP. Wiceprzewodniczący Normalizacyjnej Komisji... Czytaj więcej...


Alicki Piotr

Piotr Alicki - wiceprezes zarządu Pekao Banku Polskiego, dyrektor Departamentu IT w Banku Pekao S.A. i w Pomorskim Banku Kredytowym S.A., członek Komitetu Sterującego ds.... Czytaj więcej...