C

Czesak Jan

Jan Czesak - prezes zarządu, przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, jeden z założycieli Małopolskiego Banku Regionalnego S.A., członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP. Czytaj więcej...


Czekaj Jan

Jan Czekaj - prof. zw. dr hab., wiceminister przekształceń własnościowych, wiceminister fi nansów, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,... Czytaj więcej...


Cyburt Piotr

Piotr Cyburt - dr, prezes zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, wiceprzewodniczący Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, członek Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych przy... Czytaj więcej...Cichy Andrzej

Andrzej Cichy - współorganizator i prezes pierwszego zarządu BPT Telbank S.A., współtwórca Zintegrowanego Systemu Dostępowego Telbank umożliwiającego bankom świadczenie nowoczesnych usług elektronicznych, członek Rady ds.... Czytaj więcej...


Cichosz Janusz

Janusz Cichosz - prezes zarządu BGŻ S.A., współzałożyciel ZBP, współtwórca przepisów o obniżce poziomu rezerw obowiązkowych w bankach i ich oprocentowaniu. Poseł na Sejm RP,... Czytaj więcej...Cesarz Jan

Jan Cesarz - dyrektor oddziału NBP w Starogardzie Gdańskim. Organizował Bank Gdański S.A., którego został prezesem. Doradca prezesa w BIG Banku Gdańskim S.A. Jeden z... Czytaj więcej...