D


Diemko Janusz

Prezes Zarządu First Data Polska S.A. Ma 16-letnie doświadczenie w branży technologii oraz przetwarzania transakcji i płatniczych. Od 2006 roku jest Prezesem Zarządu First Data... Czytaj więcej...


Dziawgo Leszek

Leszek Dziawgo - prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Deutscher Bundestag. Czytaj więcej...


Dziawgo Danuta

Danuta Dziawgo - prof. dr hab. w Katedrze Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju UMK, członkini Rady... Czytaj więcej...Drąg Grzegorz

Grzegorz Drąg - dyrektor ds. ryzyka operacyjnego i strategii rozwoju systemu zarządzania ryzykiem Raiffeisen Banku Polska S.A., członek grupy ZBP pracującej nad Systemem Zdarzeń z... Czytaj więcej...Diemko Janusz

Janusz Diemko - prezes zarządu First Data Polska S.A., kieruje także austriackim i niemieckim oddziałem First Data, dyrektor finansowy i generalny Euronet, przewodniczący KAR przy... Czytaj więcej...Danis Stanisław

Stanisław Danis - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie. Współzałożyciel ZBP. Uczestniczył w przygotowaniu projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach... Czytaj więcej...

Dedo Janusz

Janusz Dedo - członek zarządu BGŻ S.A., PBK S.A. i Vereinsbank Polska, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., prezes zarządu HSBC Bank Polska S.A., członek zarządu... Czytaj więcej...Daniluk Dariusz

Dariusz Daniluk - prawnik, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciel ministra fi nansów w KNF, przewodniczący Rady BFG, członek Komitetu... Czytaj więcej...