F


Furmański Marcin

Marcin Furmański - członek zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego PA-CO-BANK w Pabianicach, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, członek Grupy ds. Bezpieczeństwa Informacji przy ZBP. Czytaj więcej...
Furga Jacek

dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. i Prezes Centrum AMRON, były Prezes Zarządu HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie,... Czytaj więcej...


Fizyta Ewa

Ewa Fizyta - współtwórca oddziału Societe Generale S.A. w Polsce, dyrektor odpowiedzialna za współpracę z bankami i relacje z NBP oraz z polskimi instytucjami nadzorczymi,... Czytaj więcej...Filar Dariusz

Dariusz Filar - prof. nadzw. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, główny ekonomista Banku Pekao S.A., członek Europejskiej Rady Ekonomistów, członek Rady Polityki Pieniężnej. Czytaj więcej...Feliga Ewa

Ewa Feliga - dyrektor Departamentu Operacyjno-Rachunkowego i członek zarządu NBP. Współtworzyła system direct debit, rozliczeń międzybankowych i zasady funkcjonowania KIR S.A. Czytaj więcej...