G

Gryz Aldona

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Polsko-Francuskich Podyplomowych Studiów Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lyon III. Czytaj więcej...Grott Stefan

Stefan Grott - dyrektor zarządzający BGŻ S.A., współtwórca i wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu ds. Kadr Bankowych i Szkolenia przy ZBP, członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifikacyjnych... Czytaj więcej...


Gromko Anna

Anna Gromko - zastępca dyrektora Raiffeisen Banku Polska S.A., wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Systemu Płatniczego oraz przewodniczącą Zespołu ds. Zastosowania Wymogów UE w Polskim Systemie Płatniczym. Czytaj więcej...

Góral Janusz

Janusz Góral - naczelnik Wydziału Regulacji Ostrożnościowych w byłym Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP, uczestnik prac Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych przy ZBP. Czytaj więcej...Gajek Iwona

Iwona Gajek - radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego w BGŻ S.A., członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP, członek Prezydium Rady Prawa Bankowego przy ZBP. Czytaj więcej...