H


Hejne Anna

Anna Hejne - długoletni pracownik Banku Handlowego w Warszawie S.A., specjalista z zakresu fi nansowania transakcji zagranicznych i międzynarodowych gwarancji, członek Komisji Rewizyjnej ICC Poland. Czytaj więcej...