LLipska Henryka

Henryka Lipska - zastępca prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, koordynatorka prac organizacyjnych związanych z przyłączaniem banków do Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Czytaj więcej...

Leśny Maciej

Maciej Leśny - podsekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwie Infrastruktury. Czytaj więcej...


Lech Andrzej

Andrzej Lech - członek zarządu BGK, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji WIB, członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości i Rady Szkolnictwa Bankowego przy... Czytaj więcej...