N


Najar Sergiusz

Najar Sergiusz - urodzony w 1959 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) oraz studiów podyplomowych (Wydział Nauk Ekonomicznych i Centrum Europejskie/Maastrich University), doktorant od 2011 roku na Uniwersytecie... Czytaj więcej...
Nowak Janusz

Janusz Nowak - dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia Kredyt Banku S.A., współtwórca i wiceprzewodniczący Komitetu ds. Kadr Bankowych przy ZBP, członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów... Czytaj więcej...


Nawrat Janusz

Janusz Nawrat - dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych Raiffeisen Banku Polska S.A., uczestnik Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych przy ZBP. Czytaj więcej...
Noga Marian

Marian Noga - prof. zw. dr hab., rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, senator, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i... Czytaj więcej...