RRost Aleksandra

Aleksandra Rost - dr, prezes zarządu Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, członek Prezydium Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP oraz Polskiego Komitetu Europejskiego... Czytaj więcej...
Reich Andrzej

Andrzej Reich - dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie KNF, wcześniej dyrektor Biura Polityki Nadzorczej GINB NBP, wiceprzewodniczący CEBS. Czytaj więcej...Rączka Jan

Jan Rączka - dr, prezes zarządu NFOŚiGW, finansista w EBOR, członek rządowego zespołu negocjującego pierwsze transakcje sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach protokołu z... Czytaj więcej...