S

Szwej Waldemar

Waldemar Szwej - dyrektor Departamentu Płatności Elektronicznych w ING Banku Śląskim S.A., członek Komitetu ds. Systemu Płatniczego ZBP, współtwórca systemu MPS (masowe płatności). Czytaj więcej...
Szukszta Lech

Lech Szukszta - dr, dyrektor Departamentu IT w NBP, członek Rady Informatyki przy Radzie Ministrów, wiceprzewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy ZBP, przewodniczący Grupy Roboczej ds.... Czytaj więcej...Szrajer Ewa

Ewa Szrajer - główna księgowa, zastępca prezesa zarządu, a następnie sekretarz rady nadzorczej Banku Spółdzielczego Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej przy... Czytaj więcej...


Szkop Lilla

Lilla Szkop - kieruje Zespołem Regulacji i Analizy Rozliczeń, członek prezydium i sekretarz Komitetu ds. Systemu Płatniczego przy ZBP, członek grup roboczych ds. NRB i... Czytaj więcej...Strona 1 z 3123