WWilmańska Aneta

Aneta Wilmańska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wcześniej wiceprezes PARP, współtwórca Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki oraz dokumentów dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020. Czytaj więcej...


Wierzba Ryszard

Ryszard Wierzba - prof., autor publikacji z dziedziny bankowości i finansów, zastępca dyrektora GAB, członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości oraz członek Rady... Czytaj więcej...

Wenerski Roman

Roman Wenerski - zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego BGŻ S.A., prezes zarządu Lubelskiego Banku Regionalnego S.A., prezes Agencji Rynku Rolnego. Członek Grupy Roboczej ds. Restrukturyzacji BGŻ... Czytaj więcej...
Waleńska Anna

Anna Waleńska - dyrektor Departamentu Kredytów i sekretarz Rady Nadzorczej BZ S.A., autorka podręcznika "Analiza fundamentalna" na potrzeby Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Członek... Czytaj więcej...

Wyżycki Mariusz

Mariusz Wyżycki - dr nauk społecznych, wiceprezes BIK S.A., pracownik Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniony w Bossard Consultants w Issy-les-Moulineaux, wykładowca w Centre de... Czytaj więcej...


Wołos Zdzisław

Zdzisław Wołos - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, współinicjator i współorganizator ZBP, członek Prezydium Sekcji Banków Spółdzielczych przy ZBP, członek Komisji Etyki Bankowej przy... Czytaj więcej...


Wojtczak Jan

Jan Wojtczak - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raszkowie, współzałożyciel ZBP, wieloletni przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych przy ZBP, uczestnik prac dotyczących funkcjonowania oraz restrukturyzacji banków... Czytaj więcej...

Strona 1 z 212