WWancer Józef

Józef Wancer - wiceprezes i prezes Raiffeisen Banku Polska S.A., następnie prezes zarządu BPH S.A., członek zarządu ZBP, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZBP, doradca zarządu Deloitte,... Czytaj więcej...
Wałęsa Lech

Lech Wałęsa - sygnatariusz gdańskiego porozumienia sierpniowego 1980, przewodniczący NSZZ "Solidarność", współtwórca i główny koordynator tzw. społecznej części uczestników porozumień okrągłego stołu, prezydent RP, doktor... Czytaj więcej...


Wachulski Piotr

Piotr Wachulski - b. dyrektor Biura Zabezpieczeń Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP. Czytaj więcej...


Strona 2 z 212