Z


Zygierewicz Mariusz

Mariusz Zygierewicz - dr, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, pracownik naukowy Instytutu Finansów, członek kilku stałych komitetów Federacji Bankowej Unii Europejskiej, członek Panelu Konsultacyjnego Europejskiego Komitetu... Czytaj więcej...


Zych Józef

Józef Zych - dr, poseł na Sejm przez osiem kadencji, przewodniczący sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, wicemarszałek Sejmu, marszałek senior Sejmu RP V i VII kadencji. Czytaj więcej...

Zedler Feliks

Feliks Zedler - wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, wcześniej na Wydziale Prawa i Administracji UAM, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa... Czytaj więcej...


Zbytek Waldemar

Waldemar Zbytek - Wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., członek Rady Fundacji Rozwoju Edukacji. Współtworzył Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji,... Czytaj więcej...