Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Logo NBS

UWAGA: Od stycznia 2019 r. redakcje NBS oraz miesięcznika BANK zostały połączone. Oddajemy w Państwa ręce jedno, kompletne i uniwersalne pismo.

Jesteśmy #NajbliżejBANKowości.

Sprawdź nowy, jeszcze lepszy Miesięcznik Finansowy BANK - także w prenumeracie!

NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2018):

Zobacz także archiwalne wydania pism: NBS, BANK.


nbs.2016.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2016):

 • Banki spółdzielcze to solidny komponent systemu finansowego: Ze Zdzisławem Sokalem, prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozmawiał Maciej Małek
 • Komunikacja marki w mediach społecznościowych
 • Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
 • Jubileusz w nowych warunkach
 • Ruszyły nowe instrumenty finansowe UE dla małego biznesu
 • Bezpieczeństwo w sieci - edukacja klienta

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


nbs.2016.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2016):

 • O odpowiedzialności w blaskach i cieniach spółdzielczego święta - Przed nami tradycyjne święto spółdzielczości. Obyczaj nakazuje, aby ztakiej okazji eksponować zalety fenomenu, zktórym święto jest powiązane. Dlatego wszystkim, którym bliska jest idea spółdzielczości, aspółdzielczości bankowej wszczególności, przekazuję wyrazy uznania za kontynuowanie dzieła twórców izałożycieli banków spółdzielczych w Polsce.
 • Technologiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej
 • IPS nie rozwiąże wszystkich problemów - Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich
 • Bariery efektywności informatyzacji banków
 • Talentów ci unas dostatek
 • Jak budować pozycję rynkową w epoce smartfonów i niskich stóp procentowych

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


nbs.2016.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2016):

 • Ranking Nowoczesnego Banku Spółdzielczego "100 wyróżniających się banków spółdzielczych w Polsce 2016"
 • Banki spółdzielcze włączyły się do e-rodziny 500+
 • Rośnie konkurencja dla banków
 • Problem nie tylko polityczny
 • Aby terminale zbłądziły pod strzechy...
 • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

nbs.2016.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2016):

 • Liczy się biznes, informatyka jest tylko narzędziem i spoiwem - Wszyscy doświadczamy wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie zawodowe i prywatne, ale ciągle aktualne jest pytanie o wpływ wszechobecnej informatyzacji i automatyzacji na nasz biznes w bankowości spółdzielczej
 • RAPORT NBS: Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich - Przed nami wiele zadań - mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • IPS i inne wyzwania - rozmowa z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Ryzyko regulacyjne
 • Więcej informacji to mniej wyłudzeń
 • Wpływ zmian otoczenia na zarządzanie strategiczne bankiem spółdzielczym

nbs.2016.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2016):

 • Wzrost czy stabilizacja? Mimo że zbliżamy się już do końca pierwszego kwartału 2016 r., więcej jest niewiadomych niż możliwych do przewidzenia ścieżek prowadzących w najbliższą przyszłość. Zakładamy jednak, że mimo wielu ryzyk związanych z rozwojem gospodarek globalnych oraz niepewnością sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, w roku 2016 nie nastąpi spowolnienie gospodarcze.
 • Raport Bancassurance
 • Strategia warunkiem efektywnej zmiany modelu biznesowego banku spółdzielczego
 • Nowe zasady naliczania i wpłat opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2016 r.
 • Podatek bankowy - wstęp do przebudowy rynku finansowego
 • Media społecznościowe w budowaniu strategii komunikacyjnej i umacnianiu relacji z klientami

nbs.2016.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2016):

 • Doświadczenia europejskich banków spółdzielczych - Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wchodzi w okres wielkich egzystencjalnych wyzwań. Banki muszą nie tylko skłonić instytucje zrzeszające do radykalnej zmiany formuły i zasad działania, ale także odnaleźć się w strukturach systemu ochrony instytucjonalnej (IPS).
 • Opłaty na BFG czy systemowe koszty stabilizacji sektora bankowego
 • Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
 • Nowe realia rynkowe wymagają innowacyjnego działania
 • Uczymy oszczędzania już od pierwszej klasy
 • Aktywizacja i wyrównywanie szans

nbs.2016.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):

 • Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne
 • Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR
 • Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji.
 • Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej?
 • Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego - wspólnie walczą o dobro regionu.
 • 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP

nbs.2015.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2015):

 • Jak aplikować po nowe gwarancje unijne?
 • Obciążenia finansowe na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Za bank odpowiadają jego władze: Kwestią istotną wydaje się perspektywa uzyskania w efekcie zbudowania Systemu Ochrony Instytucjonalnej ulgi dotyczącej kosztów wkładu finansowego na rzecz BFG i KNF - Z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek
 • Ryzyko modeli
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań
 • 25-lecie SGB-Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej

nbs.2015.11.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):

 • Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB
 • Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumą
  bilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP.
 • Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?
 • Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność
 • Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

nbs.2015.10.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):

 • Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie
 • Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko
 • Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim
 • Świat nie kończy się na dotacjach
 • Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju
 • CSR - nasz chleb powszedni

nbs.2015.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2015):

 • Zgoda buduje - podpowiada Bartosz Kublik
 • Krzysztof Pietraszkiewicz: - Pracujemy na rzecz efektywnych rozwiązań
 • Banki spółdzielcze w otoczeniu regulacyjno-gospodarczym - Przejrzyste rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi stanowiło dotychczas podstawowy problem polskiej bankowości spółdzielczej.
 • Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce
 • Sprawy niezwykle ważne
 • Odpowiedzialność wpisana w tradycję

nbs.2015.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2015):

 • NBS Raport: Portfel w chmurze
 • Kapitał ma narodowość - Po latach importowania aktywów i know-how z zagranicznych banków przyszedł czas na repolonizację sektora finansowego. Brakuje odpowiedzi na pytania: po co, za ile i kto za to zapłaci?
 • Obligacje wieczyste, jako fundusze własne
 • Banki i franki pod mieczem Temidy
 • Grupa Raiffeisena w Bazylei III

nbs.2015.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2015):

 • Liderzy polskiego kapitału. Gala rankingu miesięcznika NBS
 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Nowe technologie IT: WYŚCIG ZBROJEŃ - Banki spółdzielcze nie mogą ignorować płatności mobilnych, cloud computing czy big data - cyfrowego świata, który zmienia nasze życie. Nowe technologie winny dawać konkretny efekt biznesowy, tak jak w bankach komercyjnych, które w ciągu 10 lat ujednoliciły standardy i zautomatyzowały obsługę klientów, redukując wskaźniki efektywności C/I do poziomu 50 proc.
 • Trudne słowo: integracja
 • Prawnik w banku pilnie poszukiwany
 • Raiffeisen Schweiz. Konsolidacja jako przywilej

nbs.2015.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2015):

 • Krajowy Ranking "Wyróżniające się banki spółdzielcze" 2015
 • NBS Raport: Córki do wzięcia
 • Polskie banki dobre, jak stare wino: Sektor banków spółdzielczych posiada aktywa na poziomie 133 mld zł, rozwija się szybciej niż banki komercyjne, działa w 1/3 wszystkich placówek bankowych. Dwa zrzeszenia razem są piątym pracodawcą w kraju i liderem instytucji finansowych na rynkach lokalnych.
 • M-płatności. Auto z fotelem do tyłu
 • Wielka integracja ze smartfonem w tle
 • Dlaczego Müller idzie do Volksbanku?

nbs.2015.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2015):

 • NBS Raport: PŁATNOŚCI@WYGODA.PL
 • Suplement: Bank urodzajnych głów
 • Euro do grosza a będzie kokosza: W latach 2015-2020 na polską wieś trafi 42,4 mld euro, w tym 13,5 mld euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na konta bankowe rolników, firm sektora agrobiznesu i samorządów lokalnych.  To zastrzyk środków wart więcej niż powojenny plan Marshalla dla Europy.
 • Regulacje na rynku bankowym. Wedle stawu grobla
 • Övag. Płyniemy w jednej łodzi
 • Ustawa o BFG według dyrektyw

nbs.2015.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2015):

 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Masz swój bank w jednym palcu: BLIK - system płatności mobilnych na numer telefonu bez użycia gotówki i karty płatniczej obejmuje swym zasięgiem już 60 proc. klientów banków w Polsce.
 • Młodych mieć i więcej nic
 • Sektor idzie do parlamentu. Byle nie na manowce
 • IT bez kapitału? Zapomnij...

nbs.2015.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):

 • NBS Raport: Spadające stopy
 • Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków.
 • Niech kapitał będzie z nami
 • Składki na BFG w standardzie unijnym
 • Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy

nbs.2015.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2015):

 • NBS Raport: Bank i samorząd
 • Świat globalny, biznes lokalny: Nie będzie już wiele czasu na to, żeby istniały dwa światy: dużych aglomeracji z presją niezwykle silnej konkurencji oraz małych miast i wiosek, gdzie poprzez zdobycie pozycji monopolu można utrzymywać ponadprzeciętne marże..
 • Portfele zrzeszeń, płynność pod nadzorem
 • Gwarancje dla depozytów szyte na miarę
 • Kapitały wszystkich krajów łączcie się!

nbs.2014.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2014):

 • NBS Raport: Gwarancje Made in Europe
 • Bank i Spółdzielnia - Nie kołchoz: To, co nie jest zabronione prawem, powinno być dozwolone. Decyzję o wyborze modelu zrzeszeń podejmiemy indywidualnie, każdy bank z osobna jako odrębny podmiot prawa.
 • Wolny wybór z restrykcjami w tle
 • Restrukturyzacja w nowej konstrukcji
 • Skośne oczy, wielki kapitał

nbs.2014.11.okladka.313x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2014):

 • NBS Raport: Ryczałt na cash-back
 • Bruksela nie śpi: Europejski Bank Centralny przejął kontrolę nad bankami 4 listopada 2014 r., uzyskał wyłączność na kluczowe uprawnienia nadzorcze, w tym m.in. w zakresie licencjonowania, egzekwowania wymogów kapitałowych oraz stosowania norm płynności.
 • Jabłko nie gruszka, kredyt nie pożyczka
 • Tu się samo nic nie stanie
 • Odwrócona hipoteka. Kroplówka dla seniora

nbs.2014.10.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2014):

 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Padłeś powstań: W ocenie bankowców w pierwszym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy o upadłości konsumenckiej należy liczyć się ze wzrostem liczby składanych przez osoby fizyczne i rozpatrywanych przez sądy wniosków.
 • Wysoki Sejmie, pomóż nam pomagać!
 • Róbmy to, w czym jesteśmy dobrzy
 • Dochody odsetkowe eurobanków

nbs.2014.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2014):

 • NBS Raport: Poręczenia i gwarancje
 • Portfele migrują w stronę nieba: Instytucje finansowe pracują już w tzw. chmurze obliczeniowej, model outsourcingu IT może wprowadzić do zrzeszeń banków spółdzielczych usługi z najwyższej półki bez wielkich inwestycji kapitałowych
 • FinanzGruppe w systemie ochrony instytucjonalnej IPS
 • Model biznesowy usługi cash back
 • Uczciwość kupiecka w klauzulach umownych

nbs.2014.07-08.okladka.x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2014):

 • NBS Raport: Prosument OZE
 • Pieniądze świata. Kłusownicy i darmozjady: Połowa ludności świata ma do dyspozycji zaledwie 1 proc. bogactwa naszego globu, jednocześnie 2 proc. najbogatszych ludzi posiada ponad połowę wszystkich aktywów. Skala rozwarstwienia dochodowego przybiera przerażające rozmiary. Budujemy świat, w którym nadmierna asymetria stała się normą.
 • Święto spółdzielców. Dobro brzmi cicho.
 • Idzie niebem wielka e-chmura.
 • Bank i firma. Lewar ma dwa końce.

nbs.2014.06.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2014):

 • Husaria liderów. Gala Rankingu Miesięcznika NBS
 • Za co kochać wirtualny świat: Albo jesteś przebojowy, aktywny i reklamujesz skutecznie swój produkt, albo trafiasz na margines. Prowadzenie biznesu bez ciągłego chwalenia się jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.
 • Wizja bez działania. Działanie bez wizji.
 • Zysk za udziały. Fundusze europejskie.
 • Pan Müller ma konto w Volksbanku.

nbs.2014.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2014):

 • Ranking: 100 Najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce 2014.
 • Polski kapitał. Europejskie standardy.
 • Portfele zrzeszeń. Spadające procenty.
 • Grupa ÖVAG. Studium przypadku.
 • Władza korporacji cudzego pieniądza.

nbs.2014.04.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2014):

 • Dzień dobry JEREMIE - Bank Gospodarstwa Krajowego w programie JEREMIE - wsparcia mikro, małych i średnich firm ze środków publicznych - dysponuje kwotą 1,7 mld zł. Dotychczas z oferty pożyczkowej i poręczeniowej skorzystało 12 tys. przedsiębiorców.
 • Władza korporacji cudzego pieniądza.
 • Po kredyt, rodacy! Sygnały z rynku.
 • Pieniądze papieża. Bank Watykański IOR.

nbs.2014.03.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2014):

 • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta.
 • Klient gra pierwsze skrzypce - Pozwy zbiorowe przeciwko korporacjom finansowym są u nas na etapie inicjacji, lecz to, co może się wydarzyć na rynku, pokazuje przykład klauzul abuzywnych, które stały się niezwykle łakomym kąskiem dla kancelarii prawnych.
 • Zosia Samosia. Wojna z gotówką.
 • A Ty komu ufasz? Firma w social media.
 • FinanzGruppe w Bazylei III.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2014):Raport NBS: Postaw wiatrak. Nasz bank jest.mobi: Dla jednej czwartej konsumentów zarządzających swoimi finansami za pomocą smartfona atrakcyjna aplikacja jest wystarczającym powodem do zmiany banku. Na pewno nie uczyni tego tylko trzech na dziesięciu klientów - internautów. Klienci migrują jak bociany. Private banking. Bogaci są wszędzie. Profil firmy w social media.

nbs.2014.01.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2014):

 • Raport NBS: Standardy płatności
 • Portfele zrzeszeń. Z presją niskich stóp procentowych nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłaszcza pod względem aktywów i wyniku netto.
 • Bankowość spółdzielcza. Wizje i twarde dane.
 • Rewolucja: od placówki do smartfona.
 • Bank i samorząd, bliska komitywa.

nbs.2013.12.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2013)

 • NBS Raport: Bocian da energię.
 • Nie ma nic na zawsze: Raz utracony klient może być już nie do odzyskania, a zdobycie nowego jest coraz trudniejsze. Z raportu Deloitte wynika, że bank, który przekona klientów, jak łatwa jest zmiana oraz zapewni im odpowiednią jakość obsługi, szybko zdobędzie przewagę konkurencyjną.
 • Młot, obcęgi, w tle strategia.
 • Biedronka na komórce. Wojna z gotówką.
 • Bank Raiffeisen tuż za rogiem.

nbs.2013.11.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2013):

 • NBS Raport: Matrix w płatnościach
 • BIZNES, SPÓŁDZIELCO: Malejące dochody, bariera kosztów, niskie nakłady na inwestycje IT i ograniczone możliwości kredytowania w regionach powodują, że potencjał zrzeszeń nie jest zagospodarowany w sposób efektywny
 • Płynność zrzeszeń, skarb do odkrycia
 • Przyjemnie być liderem. Wojna z gotówką
 • Spółdzielczy TeamBank, finansowy McDonald

nbs.2013.10.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2013):

 • NBS Raport: Faktury płacą się same
 • Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonymi: O systemie IPS na VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • Bank spółdzielczy obywatelski
 • Dwa światy w kraju za miastem
 • Raiffeisen Schweiz. Marka buduje wartość

nbs.2013.09.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2013)

 • NBS Raport: Premia na zielony dom.
 • Parabank to teraz takie brzydkie słowoDrugiTytułZOkładki. W 2012 r. parabanki miały 1,021 mln klientów, udzieliły ponad 1,1 mln pożyczek w kwocie 3-4 mld zł. Co miesiąc 100 tys. umów kredytowych podlegało transferowi z banków do firm pożyczkowych..
 • Finansowy autoportret. Wojna z gotówką.
 • Ryzyko pod parasolem FinanzGruppe.
 • Idealny sprzedawca zajrzy nam do mysli.

nbs.2013.07-08.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2013)

 • Forum Liderów Banków Spółdzielczych - wrzesień 2013
 • Nie da się okiełznać gotówki bez pieniędzy. "Rynek płatniczy wciąż wymaga budowania. Razem z akceptantami powinniśmy wypracować formułę, która pozwoli podzielić racjonalnie koszty i przeznaczyć część przychodów na jego rozwój." Mec. Jerzy Bańka - wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Bilanse zrzeszeń w analizie UKNF.
 • Młodzi bankowcy na dobrym kursie.
 • Kasy w komunie. Spółdzielnia po wietnamsku.

nbs.2013.06.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2013)

 • NBS Raport: Farmy na wspomaganiu.
 • Statuetki dla liderów: Relacja z Gali Miesięcznika NBS
 • Technologia połączy banki - Firmy skłonne są w jak największym stopniu połączyć swoje systemy finansowo-księgowe z bankami, aby wszelkie transakcje móc rozliczać automatycznie
 • Bankowość spółdzielcza: Husaria bez strategii.
 • Wojna z gotówką: Koperta pod stołem.
 • Pan Müller polubił Volksbank.

nbs.2013.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2013)

 • Ranking "100 najlepszych banków spółdzielczych 2013".
 • Raport NBS: "Klikasz i... masz"
 • Polskie banki z polskim kapitałem.
 • M jak marka. Bank nie na zawsze.
 • Karta płatnicza w zwykłym telefonie.
 • F.W. Raiffeisen. Dobry ojciec rodziny.

nbs.2013.04.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2013)

 • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta.
 • Ciepłe gniazdko z dotacją NFOŚiGW. Za dużo wydajesz na ogrzewanie domu? Zbuduj z bankiem spółdzielczym swój zielony dom.
 • Cudze chwalicie... IT@PBS BANK.
 • Banco Credicoop. Spółdzielcza korporacja.
 • Rekomendacje na kryzyk. Obligacje vs. lokaty.

nbs.2013.03.okladka.150x185Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2013)

 • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta
 • Nawigacja i drajwery - System Ochrony Instytucjonalnej IPS jest szansą, a nie zagrożeniem. Jeżeli przyjmiemy pozytywny scenariusz, wystarczy dołożyć do niego właściwy model biznesowy...
 • Coś dla banków, coś dla zarządu
 • Dłużnicy pod ścianą. Upadłeś, powstań
 • Kwitnące wspólnoty made in Japan

nbs.2013.02.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2013)

 • NBS Raport - Biznes w chmurze
 • Kredyt i dotacja pod jednym dachem
 • Bank z Dzierżoniowa, bankowcy z... Wenus
 • Prawo spółdzielcze, nasza konstytucja
 • UOKiK: Milionowe kary dla banków
 • Zaprenumeruj nas - zyskasz doradcę!

nbs.2012.07-08.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec - sierpień 2012)

 • Choroba jest zdrowiem zdrowie jest choroba Świat stoi przed wyzwaniem zmiany starego paradygmatu opartego na chciwości, egoizmie i bezwzględnej rywalizacji, nazywanych konkurencją...
 • Bóg, honor... lewizna. Wojna z gotówka
 • Bank uczy oszczedzania. Rekomendacje na kryzysk
 • Cud w miescie Wörgl. Pieniadz bezodsetkowy

nbs.2012.06.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2012)

 • Raport NBS: "Alternatywa w sieci"
 • NBS nagrodził najlepsze Banki Spółdzielcze
 • Sukces nie zjawia się przypadkiem
 • Nie musimy myśleć tak samo
 • Certyfikaty ZBP - Szukajcie więcej światła
 • Berliner Volksbank z akcentem spółdzielczym

nbs.04.2012.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2012)

 • SPÓR O IMPONDERABILIA
 • Mirosław Potulski, prezes Banku BPS S.A. denerwuje się, gdy słyszy, że System Ochrony Instytucjonalnej jest "kołem ratunkowym dla banków zrzeszających". - Ktoś kiedyś wymyślił tę konstrukcję zrzeszeń, chcecie teraz zostawić nas z tym bagażem?
 • Regulacje bazylejskie. Sektor idzie do krawca
 • Bank BPS ma 10 lat i... chce być dorosły
 • Konsolidacja banków made in Portugal

okladka.nbs.2011.06.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2011)

 • Liderzy ekstraklasy
  Sławomir Czopur członek zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Klient to bezlitosny dyktator, a zarazem - bezcenne dobro, które można szybko stracić. To do jego potrzeb musimy się dostosować, doskonaląc ofertę, aby zawsze być z tymi, którzy są pierwsi...
 • Brand zrzeszenia, produkt w standardzie
 • Portfele banków w ocenie nadzoru
 • Agrogrupa z certyfikatem.

okladka.nbs.2011.05.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2011)

 • Sztuka walki karateki z zawodnikiem sumo
  ... przenosząc to na grunt rynku, mówimy: nie przejmuj się, że są inne większe banki, lewaruj na swoją korzyść ich słabości, dodawaj wartości klientom. Dzięki temu masz szansę wygrać.
 • Spółdzielcy na ścieżce kapitałowej
 • TEAMBANK, kredyt dla pana Müllera.
 • Jak Kali ukraść krowę...Fundusze europejskie.

nbs.2011.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2011)

 • TRZY W JEDNYM LEKCJA MATEMATYKI Mirosław Potulski, prezes Banku BPS: "...proste możliwości już się wyczerpały. Musimy szukać bardziej finezyjnych".
 • Wspólna Polityka Rolna. Dieta z Bruksel(k)i
 • Finansowanie MŚP. Bank czy skarpeta?
 • Banca Popolare. Kapitalizm ludowy.

nbs.2010.11.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2010)

 • Daniny banków i ich klientów. Obciążenia banków z tytułu wpłat do BFG w najbliższych latach wyniosą do 400 mln zł rocznie. Na 1 mln euro udzielonych kredytów przypada 359 euro kosztów nadzoru bankowego, tj. kilkakrotnie więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Odkryjmy moc śpiącego misia
 • Spółdzielcy Wielkopolanie. Urodziny GBW
 • Kapitał z giełdy. Spółdzielnie na akcje

nbs.2010.10.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2010)

 • Pomost do kapitału. Za pośrednictwem DM Banku BPS weszły na rynek giełdowy Catalyst 10-letnie papiery PBS w Ciechanowie (10 mln zł), 10-letnie BS w Piasecznie (5 mln zł) i 14-letnie P-MBS w Zabłudowie (5 mln zł).
 • Nasza droga do euro: długi marsz
 • Raiffeisen spółdzielcza ikona
 • Solidne ubezpieczenia z Grupą Concordia

nbs.2010.07-08.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2010)

 • Sanocki diament. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sankoku - pierwszy w sektorze uruchomił emisję własnych obligacji o wartości 25 min zł.
 • Pit - stop w formule kapitałowej Banku BPS
 • RoboBank Gospodarki Żywnościowej
 • Fundusze europejskie. Słońce do kuchni

nbs.2010.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2010)

 • Głupcy wierzą w szczęście. Madrzy w przyczynę i w skutek.
 • Finanse zrzeszeń. Dewidenda w kapitale
 • Rekomendacja T. Mity i prawdy...
 • Wojna z gotówką. Bankier w kieszeni.

nbs.2010.03.okladka.01.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2010)

 • Gdy wszyscy myślimy tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
 • Funduszeeuropejskie. Brukselka rośnie w... banku
 • Credit Mutuel. Drużyna z górnej półki
 • Bazylea III. Zażegnane niebezpieczeństwo
 • Krajowy ranking: "Wyróżniające się banki spółdzielcze" - ankieta

nbs.2010.01.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2010)

 • Raj utracony: Model, w którym kran z kapitałami banki mogły odkręcić na pełny strumień, już się skończył i szybko nie wróci!
 • NBS Raport: Consumer Finance 2010
 • Konkurencja (ta prawdziwa) nie śpi.
 • Karta pre-paid prezent dla wszystkich.
 • Fundusze europejskie. Wieś @ktywna.

bank.okladkaMiesięcznik Finansowy BANK (luty 2019):

Zobacz informację prasową i nową, najlepszą w historii pisma ofertę prenumeraty!


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.