NBS 2009/09

InfoMonitor ogłasza konkurs dla banków spółdzielczych (OPK)

Banki spółdzielcze sprawdzają kredytobiorców w Centralnej Ewidencji Dłużników firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dzięki temu mają większą wiedzę na temat ich zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych w różnych obszarach ich funkcjonowania, gdyż InfoMonitor posiada informacje o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki oraz o dłużnikach alimentacyjnych. Czytaj więcej...Monitor społdzielczy: lipiec 2009

Fuzje na horyzoncie Stanisław Kluza, przewodniczący KNF zarekomendował bankom zatrzymanie zysku i niewypłacanie dywidendy za 2009 r. Przewodniczący zachęca do "refleksji nad polityką dywidendową, by banki posiadały odpowiednie zasoby do wejścia w kolejną fazę cyklu koniunkturalnego". Pozwoli im to bezpiecznie rozwijać się i uczestniczyć w rynku przejęć. Wynik netto sektora bankowego po dwóch kwartałach 2009 r. spadł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 50 proc., do 4,33 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosi 12,5 proc., podczas gdy pod koniec I kwartału br. był na poziomie 11,2 proc. Zdaniem KNF w kolejnych dwóch latach może dojść do przejęć i konsolidacji, które będą miały wpływ na kształt krajowego sektora bankowego. Czytaj więcej...

Sygnały: lipiec 2009

Rezerwy sięgają nieba Coraz więcej firm i indywidualnych klientów ma kłopoty z terminowym spłacaniem zobowiązań, banki muszą zawiązywać ogromne rezerwy - na koniec półrocza ich saldo przekroczyło 5,7 mld zł (w czerwcu ubiegłego roku było to niespełna 1,5 mld zł). Rok temu przez pierwsze sześć miesięcy polskie banki zarobiły ponad 8,6 mld zł. W tym - nieco ponad 4,3 mld zł. Gdyby nie złe kredyty, zyski banków byłyby bardzo zbliżone do tych z 2008 r., bo dochody odsetkowe (uzyskiwane z udzielonych kredytów i zebranych depozytów) i prowizyjne (opłaty za prowadzenie rachunków, przelewy i inne operacje bankowe) mogą być zbliżone do ubiegłorocznych. Czytaj więcej...To jest napad!

Wg danych Instytutu Bezpieczeństwa Gospodarczego w 2009 r. odnotowano już 52 napady na banki i inne instytucje finansowe. Oznacza to dwukrotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Napady nie trwały dłużej niż 1 minuta. Czytaj więcej...Instrumenty Finansowe dla MŚP: Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Gwarancje transakcji sekurytyzacji

Oprócz portfelowych gwarancji kredytów i mikrokredytów, komponent Instrumenty Finansowe dla MŚP Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) przewiduje także mechanizm wsparcia banków w przeprowadzeniu procesu sekurytyzacji. Struktura sekurytyzacji zostaje wzmocniona dzięki gwarancjom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Czytaj więcej...


OPINIE zawieszone w sieci: lipiec 2009

Wszystko na sprzedaż Gdy w budżecie zieje przepastna dziura, na sprzedaż jest przygotowanych kilkaset spółek, a ci, którzy je zawsze kupowali, nie mają pieniędzy, pozostaje ostatnia nadzieja: konsument, czyli podatnik. Społeczeństwo ma zgromadzone prawie 700 mld zł, oszczędności, z tego połowę na lokatach, sporo przymusowo w OFE, zaś aż 13 proc. poza obiegiem bankowym. Po skarpetkach, materacach i skarbonkach pochowane jest 91 mld zł, czyli 22 razy więcej, niż zarobiło państwo na prywatyzacji przez ostatni rok. Uruchomienie pół procenta oszczędności może więc zdziałać cuda dla budżetu. Czytaj więcej...