NBS 2009/09Instrumenty Finansowe dla MŚP: Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Gwarancje transakcji sekurytyzacji

Oprócz portfelowych gwarancji kredytów i mikrokredytów, komponent Instrumenty Finansowe dla MŚP Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) przewiduje także mechanizm wsparcia banków... Czytaj więcej...