NBS 2009/11


Instrumenty finansowe dla MŚP: Portfelowe gwarancje dla banków- dlaczego warto?

W ramach komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" wspólnotowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) banki mają możliwość skorzystania z unijnych gwarancji na portfele produktów finansowych kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancje udostępniane są bankom przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na bardzo korzystnych warunkach. Czytaj więcej...