NBS 2010/05

nbs.2010.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2010)

  • Głupcy wierzą w szczęście. Madrzy w przyczynę i w skutek.
  • Finanse zrzeszeń. Dewidenda w kapitale
  • Rekomendacja T. Mity i prawdy...
  • Wojna z gotówką. Bankier w kieszeni.


Monitor spółdzielczy: maj 2010

DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY Walne Zgromadzenie Banku BPS przeznaczyło na dywidendę WZA zgodnie z propozycją zarządu 14,49 mln zł, co stanowi 24,5 proc. wypracowanego zysku w kwocie 57,2 mln zł. Zysk netto banku był wyższy o 6,7 proc. niż wypracowany rok wcześniej, podczas gdy w całym sektorze bankowym odnotowano spadek zysków brutto i netto o ponad 36 proc. Na koniec grudnia 2009 r. suma bilansowa Banku BPS SA wyniosła 12,5 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 1,2 mld zł, tj. o 10,7 proc., fundusze własne wzrosły o 37,5 mln zł do 468,3 mln zł. Czytaj więcej...


Bank Polskiej Spółdzielczości: Budujemy wartość dla akcjonariuszy

Kolejny raz powraca pytanie: jaki powinien być bank zrzeszający - apeksowy czy komercyjny? Moim zdaniem to źle postawione pytanie. Bank zrzeszający jest bezpieczny wówczas, gdy posiadany kapitał absorbuje ryzyko jego działalności. Bankiem wyłącznie apeksowym miał być GBW w Poznaniu. W 2007 r. akcjonariusze podjęli decyzję, by oddać placówki bankom zrzeszonym i radykalnie ograniczyć jego funkcje komercyjne. Co stało się po dwóch latach? GBW otwiera centra finansowe biznesu, powstają kolejne placówki i generalnie zrzeszenie zmienia strategię. Czytaj więcej...


Sygnały: maj 2010

KREDYT Z YOU TUBE Z badań firmy Cisco Systems wynika, że amerykańskie banki mają szansę zwiększyć przychody nawet o 10 proc. poprzez pozyskanie klientów z pokolenia Y (dwudziestoparolatków). Pokolenie Y chce korzystać z doradztwa finansowego za pośrednictwem usług wideo i rozwiązań mobilnych: Czytaj więcej...
Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

PREMIER PAWLAK W BRODNICY Wicepremier RP Waldemar Pawlak odwiedził Bank Spółdzielczy w Brodnicy. W spotkaniu z bankowcami i przedstawicielami samorządu uczestniczyli również m.in. Zbigniew Sosnowski - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Ryszard Bober - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wacław Derlicki - burmistrz Brodnicy i Waldemar Gęsicki - starosta powiatu. W czasie dyskusji, którą moderował prezes brodnickiego banku - Józef Mitura, bankowcy zgłaszali wnioski i zapytania do premiera. Waldemar Pawlak zapoznał się z historią najstarszego polskiego banku oraz aktualnymi problemami sektora bankowości spółdzielczej. Czytaj więcej...
Prezentacja: Niezależność banku w modelu SaaS, czyli outsourcing systemów bankowych w praktyce

  SaaS (Software as a Service) to próba zawężenia szerokiego pojęcia outsourcingu do grupy usług i produktów powiązanych ściśle z obszarem IT dotyczącym oprogramowania. Według naszej opinii jednym z większych beneficjentów outsourcingu może być właśnie bankowość spółdzielcza. Czytaj więcej...Opinie zawieszone w sieci: maj 2010

FAŁSZYWY WIGOR Podstawę do określenia rynkowej ceny kredytu w PLN stanowi WIBOR, który z założenia jest stawką transakcyjną, wyznaczaną codziennie na podstawie kwotowań piętnastu największych polskich banków. Do momentu upadku Lehman Brothers WIBOR stanowił dobre odzwierciedlenie rynkowej ceny pozyskiwania pieniądza przez banki. Przed upadkiem Lehman Brothers współczynnik Pearsona (obliczony dla okresu 01.01.2005 - 31.08.2008) między stawką WIBOR 3M a oprocentowaniem depozytów dla gospodarstw domowych wynosił 0,9, co oznacza bardzo wysoką korelację dodatnią. Niestety, po upadku Lehman Brothers rynek międzybankowy dla transakcji powyżej jednego tygodnia praktycznie przestał istnieć, a WIBOR 3M, na którym bazuje większość umów kredytowych, stał się fikcją. Współczynnik Pearsona między WIBOR 3M a średnim oprocentowaniem depozytów dla gospodarstw domowych obliczony dla okresu po upadku Lehman Brothers (01.10.2008 - 31.01.2010) wynosił 0,2, co oznacza praktycznie brak korelacji między kosztem pozyskania pieniądza depozytowego a stawką referencyjną, służącą do określania ceny kredytu. Czytaj więcej...