NBS 2010/07-08

nbs.2010.07-08.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2010)

  • Sanocki diament. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sankoku - pierwszy w sektorze uruchomił emisję własnych obligacji o wartości 25 min zł.
  • Pit - stop w formule kapitałowej Banku BPS
  • RoboBank Gospodarki Żywnościowej
  • Fundusze europejskie. Słońce do kuchni