NBS 2010/11

nbs.2010.11.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2010)

  • Daniny banków i ich klientów. Obciążenia banków z tytułu wpłat do BFG w najbliższych latach wyniosą do 400 mln zł rocznie. Na 1 mln euro udzielonych kredytów przypada 359 euro kosztów nadzoru bankowego, tj. kilkakrotnie więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej.
  • Odkryjmy moc śpiącego misia
  • Spółdzielcy Wielkopolanie. Urodziny GBW
  • Kapitał z giełdy. Spółdzielnie na akcje