NBS 2011/06

okladka.nbs.2011.06.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2011)

  • Liderzy ekstraklasy
    Sławomir Czopur członek zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Klient to bezlitosny dyktator, a zarazem - bezcenne dobro, które można szybko stracić. To do jego potrzeb musimy się dostosować, doskonaląc ofertę, aby zawsze być z tymi, którzy są pierwsi...
  • Brand zrzeszenia, produkt w standardzie
  • Portfele banków w ocenie nadzoru
  • Agrogrupa z certyfikatem.

Zarządzanie płynnością – debata ekspercka: Bazylea trzecia wyzwaniem także dla banków spółdzielczych

Z inicjatywy Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji zorganizowało podczas III Forum Technologii Banków Spółdzielczych debatę z udziałem licznego i reprezentatywnego grona prezesów poświęconą zarządzaniu płynnością banku spółdzielczego. Czytaj więcej...


Liderzy bankowej ekstraklasy: Gala “NBS” z ekstraklasą.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w kategorii "Największe banki" oraz NeoBANK Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym i Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w kategorii "Najefektywniejsze banki" zostały laureatami głównymi tegorocznej edycji Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze". Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: czerwiec 2011

PODATEK BANKOWY: KOSZTOWNA OSTROŻNOŚĆ Resort finansów sposobi się do uruchomienia podatku bankowego, z którego zamierza zbierać 500-700 mln zł netto rocznie. Według przygotowanego projektu ustawy, banki będą dwa razy w roku odprowadzać na rachunek Funduszu Stabilizacyjnego przy BFG tzw. opłatę ostrożnościową, od której zostanie naliczona opłata - w odmienny jednak sposób dla różnych sektorów, w tym BS-ów i SKOK-ów. Punktem wyjścia jest wielkość pasywów, od nich byłaby odejmowana kwota funduszy podstawowych oraz suma środków gwarantowanych. Czytaj więcej...


Prezentacja: BIK dla banków spółdzielczych i ich klientów

Korzyści dla klientów indywidualnych - kredyt bez zbędnych formalności i na atrakcyjnych warunkach. Informacje pozytywne o kredytobiorcach stanowią 90 proc. wszystkich zgromadzonych w BIK. Dane te tworzą historię kredytową i w znaczący sposób wspierają klientów w ich staraniach o kredyt. Dostęp do danych z BIK umożliwia uproszczenie procedury przyznawania kredytu i skrócenie okresy rozpatrywania wniosku kredytowego. Dzięki współpracy z BIK decyzję o przyznaniu kredytu bank może podjąć niemal natychmiast. Ograniczona do minimum jest również liczba wymaganych dokumentów, które klient dotychczas musiał przedłożyć bankowi. Dzięki pozytywnej historii kredytowej klient może także liczyć na lepsze warunki finansowe. Czytaj więcej...

Nowy program dla MŚP: Zachęcić banki do finansowania start- up’ów

W końcu kwietnia w Związku Banków Polskich zainaugurowano rynkowe uruchomienie w Polsce nowego programu Unii Europejskiej pn. Europejski Instrument Finansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Pierwszym bankiem-pośrednikiem w Europie udzielającym mikrokredytów nowo powstającym przedsiębiorcom będzie FM BANK S.A. W kolejce ustawiły się już następne banki. Czytaj więcej...


Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

SZTUKA REWITALIZACJI Rewitalizacja (łac. re+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym zmieniają one swoją funkcję. W ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" możliwe jest uzyskanie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych na budowę, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno−kulturalne (świetlic, domów kultury, placów zabaw), na przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów. Warunkiem uzyskania dotacji jest niekomercyjny charakter projektu. Czytaj więcej...


Rekomendacje na kryzysk: czerwiec 2011

DOBRY ADRES: CATALYST Bank Spółdzielczy w Limanowej, Bank Spółdzielczy w Płońsku i Bank Spółdzielczy w Skierniewicach uplasowały swoje obligacje na rynku papierów dłużnych Catalyst. Za pośrednictwem DM Banku BPS weszły na giełdowy parkiet 10-letnie papiery BS w Limanowej (10 mln zł, WIBOR 6M plus marża 3,2 pkt. proc.), 10-letnie BS w Płońsku (7 mln zł, WIBOR 6M plus marża od 3,0 do 3,5 pkt. proc.) i 7-letnie BS w Skierniewicach (8 mln zł, WIBOR 6M plus marża 3,5 pkt. proc.). Czytaj więcej...