NBS 2011/06

okladka.nbs.2011.06.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2011)

  • Liderzy ekstraklasy
    Sławomir Czopur członek zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Klient to bezlitosny dyktator, a zarazem - bezcenne dobro, które można szybko stracić. To do jego potrzeb musimy się dostosować, doskonaląc ofertę, aby zawsze być z tymi, którzy są pierwsi...
  • Brand zrzeszenia, produkt w standardzie
  • Portfele banków w ocenie nadzoru
  • Agrogrupa z certyfikatem.