NBS 2011/09
Prawo w bankach:Stanowisko Prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich w sprawie ryzyka prawnego związanego z ujawnieniem informacji objętych tajemnicą bankową na rzecz Krajowego Biura Informacji Kredytowej Sp. z o.o.

Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. w dniu 2 czerwca b.r. poinformowało o rozpoczęciu działalno- ści w zakresie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową na... Czytaj więcej...