NBS 2012/02

Redaktor Naczelny Nowoczesnego Banku Spóldzielczego: Każdy ma swój przycisk kupuj

Czy produkt sam w sobie stanowi doskonałą reklamę, a poziom usług jest najlepszym strażnikiem wierności klienta? Niekoniecznie... firmy Zajmujące się neuromarketingiem twierdzą, że mamy w mózgu "guzik", który wyzwala określone reakcje zakupowe. Zapewniają, że są w stanie odsłonić ukryte motywacje każdego konsumenta. Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: luty 2012

Z KONTA NA KONTO Według danych ZBP wzrasta liczba rachunków przenoszonych przez klientów z jednego banku do drugiego. W 2011 r. przeniesiono ponad 16 tys., rachunków, tj. o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Około 4 proc. klientów podtrzymuje zamiar korzystania z tzw. multibankingu, czyli utrzymywania rachunku w więcej niż jednym banku. Dane pokazują wyraźnie, że w większości przypadków klienci są zainteresowani transferem całości dostępnego salda. Od początku funkcjonowania rekomendacji ZBP, tj. od stycznia 2010 r., przeniesiono w ramach systemu OGNIVO 28 891 rachunków. Czytaj więcej...











Sygnały: luty 2012

CYBER RYZYKO Według fi rmy doradczej PwC az 37 proc. polskich fi rm zauwazyło w ubiegłym roku wzrost ryzyka cyberprzestepczosci. Eksperci przewiduja, ze ryzyko to bedzie nadal rosło. Tymczasem, jak pokazuja wyniki ankiety "Global Economic Crime 2011" kierownictwo ponad 40 proc. polskich fi rm w ogóle nie informuje swoich pracowników o mozliwym ryzyku i jego fi - nansowych konsekwencjach. Czytaj więcej...






Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

SZUKAJ WIATRU W POLU NFOŚiGW zorganizuje w II kwartale br. duży konkurs dla inwestorów z branży energetyki wiatrowej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Minimalny koszt przedsięwzięcia to 8 mln zł (50 mln zł w poprzedniej edycji programu), maksymalny poziom dofinansowania - 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Aktualnie funkcjonuje w kraju 500 elektrowni wiatrowych, w ciągu dwóch ostatnich lat ich liczba wzrosła dwukrotnie. Średnia wartość inwestycji wiatrowej to ok. 5 mln zł. Najwięcej wiatraków pojawiło się w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Czytaj więcej...




Rekomendacje na kryzysk: luty 2012

ZAWSZE MUSI BYĆ TEN PIERWSZY Lesław Wojtas, prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku został laureatem konkursu Podkarpackiego Klubu Biznesu w kategorii "Osobowość Roku". Odbierając prestiżową nagrodę środowiska przedsiębiorców i pracodawców, przedstawił tymi słowami swoje credo biznesowe: Sztuka polega na tym, by do realizacji pomysłów znaleźć partnerów, przekonać innych ludzi. Nie ma wiedzy, która by się nie przydała w życiu. Jeśli potrafimy ją wykorzystać w sytuacjach, kiedy trzeba podjąć decyzję, zdecydować się na jakiś krok, to jesteśmy tymi, którzy pociągną za sobą innych Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci: luty 2012

BONUSY BANKIERA - Czy nowe wymogi dotyczące wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w bankach to wyłącznie polska regulacja? - Nie. Uchwały podjęte przez KNF 4 października stanowią implementację tzw. Credit Risk Directive (CRD 3) do polskiego obrotu prawnego. Dyrektywy te weszły życie 1 stycznia 2011 r. i większość krajów Unii Europejskiej wdrożyła je już do swoich systemów prawnych.(...) Czytaj więcej...