NBS 2012/04

nbs.04.2012.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2012)

  • SPÓR O IMPONDERABILIA
  • Mirosław Potulski, prezes Banku BPS S.A. denerwuje się, gdy słyszy, że System Ochrony Instytucjonalnej jest "kołem ratunkowym dla banków zrzeszających". - Ktoś kiedyś wymyślił tę konstrukcję zrzeszeń, chcecie teraz zostawić nas z tym bagażem?
  • Regulacje bazylejskie. Sektor idzie do krawca
  • Bank BPS ma 10 lat i... chce być dorosły
  • Konsolidacja banków made in Portugal