NBS 2012/09
Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

ZALICZKI NA INWESTYCJE Beneficjent PROW (działania: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"), któremu przyznano pomoc w wysokości 300 tys. zł może uzyskać zaliczkę w wysokości do 150 tys. zł. W ubiegłym roku wypłacono zaliczki w łącznej wysokości 5 mln zł. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie przez beneficjenta najpóźniej w dniu podpisania umowy z ARiMR dokumentu prawnego jej zabezpieczenia, tj. gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej odpowiadającej 110 proc. kwoty. Czytaj więcej...


Prezentacja: Przełom w rozwiązaniach biometrycznych w bankomatach staje się faktem

W bankowości biometria stosowana jest już od kilkudziesięciu lat. Wiele niepodważalnych zalet sprawiło, że w niektórych krajach, jak chociażby w Japonii, biometria stała się standardem. W krajach tych biometria jest powszechnie stosowana nie tylko w bankomatach, ale też w innych urządzeniach samoobsługowych, terminalach POS czy na stanowiskach kasjerskich. Czytaj więcej...Prezentacja: Spółdzielcze obligacje oszczędnościowe

Rozwój gospodarki wymaga finansowania opartego na stabilnym krajowym kapitale. W dobie dekoniunktury, aktywność banków spółdzielczych przyczynia się do rozwoju m.in. średnich firm. Wzrost bezpieczeństwa, a także akcji kredytowej w sektorze jest podstawą programu kapitałowego wzmocnienia banków spółdzielczych realizowanego przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Na polskim rynku kapitałowym ten podmiot maklerski kojarzący polski kapitał spółdzielczy i prywatny tworzy od ponad dwóch lat nowe standardy. Czytaj więcej...


Prezentacja: Więcej kart, więcej możliwości i oszczędności

Europejski Bank Centralny wyliczył, że na obsługę gotówki będącej w obiegu wydajemy nawet 15 mld zł rocznie. Równolegle Narodowy Bank Polski wskazuje na konkretne oszczędności, jakie osiąga cała gospodarka, gdy pieniądz papierowy zastępuje się plastikowym. Machina edukacyjna ruszyła, na rynku przybywa kart płatniczych i rośnie rola transakcji bezgotówkowych. Czytaj więcej...


Sygnały: wrzesień 2012

DEWELOPER DOPŁACI DO ODSETEK Home Broker zauwazył, ze deweloperzy znalezli nowy sposób, aby przyciagnac klientów. Oferuja juz nie tylko rabaty, darmowe miejsca postojowe czy komórki lokatorskie (a niektórzy nawet wycieczki zagraniczne), ale tez wsparcie przy fi nansowaniu zakupu. Najpopularniejszy system 10/90 oznacza, ze nabywca wpłaca 10 proc. ceny przy podpisaniu umowy przedwstepnej, a reszte przy odbiorze kluczy. Korzyscia z takiej formy płatnosci, w przypadku fi nansowania sie kredytem, jest oszczednosc na odsetkach, która jest tym wieksza, im wczesniejszy jest etap budowy, na którym zawierana jest umowa sprzedazy Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – wrzesień 2012

JAN CZESAK... BENE MERITUS Jan Czesak, przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego został uhonorowany odznaczeniem - Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego (dobrze zasłużony - łac.). Tytuł ten jest przyznawany od 2003 r. osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji regionu. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas obchodów Święta Powiatu Bocheńskiego w Lipnicy Dolnej. Czytaj więcej...

Prezentacja: Rozwój kompetencji pracowników banków spółdzielczych

Sukces kazdej organizacji, w tym równiez banku spółdzielczego, w duzej mierze zalezy od umiejetnosci i wiedzy pracowników. Trzeba je nieustajaco rozwijac, aby umozliwic bankowi sprawne funkcjonowanie w zachodzacym na naszych oczach procesie zwiekszania roli sektora bankowego w zyciu społeczno-gospodarczym, któremu towarzysza procesy intensywnych zmian w bankowosci, przejawiajace sie m.in. konsolidacja, internacjonalizacja, wzbogacaniem oferty czy wreszcie zwiekszaniem stopnia informatyzacji działalnosci bankowej. Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci: wrzesień 2012

ZNOWU JEST JAK ZA GIERKA! Wszyscy nasi rządzący psy wieszali na Gierku, że zadłużył Polskę na 10 mld dolarów, z których zrobiło się 40 mld dolarów, a w przeliczeniu na nasze złote to grosze w porównaniu do obecnych czasów - 10 lat temu dług publiczny wynosił ponad 300 mld zł, a obecnie ponad 800 mld zł i ciągle bardzo szybko rośnie. Do tego stopnia, że nawet osławiony współtwórca tego porządku - Balcerowicz sam się przeraził. I co dalej? Oto jest pytanie Czytaj więcej...