NBS 2012/10


Monitor spółdzielczy: październik 2012

NIE TAKI STRASZNY KRYZYS KNF ocenia, że w tym roku zyski banków będą zbliżone do rekordowych z 2011 r. (15,5 mld zł). Po siedmiu miesiącach br. banki zarobiły 9,54 mld zł, tj. o 5 proc. więcej niż przed rokiem, w samym lipcu 1,49 mld zł. Z kolei koszty działalności zwiększyły się o 5,5 proc. w skali roku do 16 266 mln zł. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wzrosła w skali roku o 13,1 proc. Bank Pekao w I połowie br. wypracował 1 mld 415 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Z kolei ING Bank Śląski pochwalił się, że zanotował 10-proc. wzrost przychodów do kwoty 1,6 mld zł. Czytaj więcej...Prezentacja: Delewaryzacja w kredytach

Jak wynika z wrześniowego raportu Biura Informacji Kredytowej "Kredyt Trendy", ilość udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych w ostatnim kwartale jest aż o 17 proc. niższa niż przed rokiem. Spadki akcji kredytowej pogłębiają się we wszystkich badanych obszarach - także w kredytach mieszkaniowych i kartach kredytowych. Jedną z przyczyn spadków w segmencie kredytów ratalnych i gotówkowych, a zwłaszcza w tych pierwszych, może być coraz większa aktywność parabanków. Czytaj więcej...


Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

MODERNIZACYJNE OSTATKI ARiMR uruchomi nowy nabór wniosków do PROW "Modernizacja gospodarstw", program obejmie m.in. woj. podkarpackie, które nie wykorzystało jeszcze dostępnych środków. Pomoc będzie przyznawana w zależności od liczy punktów, jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU (jedno ESU=1200 euro) oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto. Dodatkowe punkty zdobędą aplikacje osób wspólnie wnioskujących o zakup nowych maszyn i urządzeń w celu ich zespołowego używania (tzw. WUM - wspólne użytkowanie maszyn). Na "Modernizację gospodarstw" w PROW 2007-2013 przewidziano 8,5 mld zł. W poprzednich naborach rolnicy złożyli do ARiMR 78 tys. wniosków, a 90 proc. z nich zostało pozytywnie rozpatrzone Czytaj więcej...
Sygnały: październik 2012

BANK CZY SKARPETA Małe i średnie firmy chcą inwestować, posiłkując się głównie środkami własnymi - wynika z cyklicznej ankiety Ministerstwa Gospodarki. Głównym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były najczęściej środki własne (71 proc. firm). 14 proc. ankietowanych przedsiębiorców inwestowało z pomocą kredytu, podobna ich liczba wskazała na leasing. Czytaj więcej...
Rekomendacje na kryzysk: październik 2012

SGB: SPRAWDŹ NAS "Sprawdź jak współdziałamy w bankach spółdzielczych SGB" - zachęca poznańskie zrzeszenie w swojej nowej kampanii wizerunkowej. Spoty telewizyjne emitowane w głównych stacjach telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat) odzwierciedlają strategię komunikacji pod hasłem "Liczysz się dla nas". Reklamy pojawią się także w innych mediach, w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych, w interencie, na outdoor, a także w placówkach. Czytaj więcej...

Konkurs „Etyka w finansach”: Etyka. Kuracja dla rynków finansowych*

W ciągu ostatnich kilku lat w debatach z pogranicza etyki i finansów koncentrowano się przede wszystkim na działaniach banków: nadmiernie zlewarowanych i wykazujących przesadną skłonność do podejmowania ryzyka, co stanowiło jedną z podstawowych przyczyn kryzysu finansowego z lat 2007-2009. Uczuciem dominującym wśród uczestników i obserwatorów życia gospodarczego była świadomość, że rynki finansowe znalazły się na skraju załamania. Wysiłki podjęte wówczas przez banki centralne, instytucje nadzoru finansowego oraz rządy miały na celu ustabilizowanie sytuacji i stworzenie nowych ram regulacyjnych dla funkcjonowania rynku. Czytaj więcej...