NBS 2013/03

nbs.2013.03.okladka.150x185Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2013)

  • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta
  • Nawigacja i drajwery - System Ochrony Instytucjonalnej IPS jest szansą, a nie zagrożeniem. Jeżeli przyjmiemy pozytywny scenariusz, wystarczy dołożyć do niego właściwy model biznesowy...
  • Coś dla banków, coś dla zarządu
  • Dłużnicy pod ścianą. Upadłeś, powstań
  • Kwitnące wspólnoty made in JapanMonitor spółdzielczy: marzec 2013

SKARPETA CZY BANK? NBP podał, że w styczniu br. wartość depozytów przedsiębiorstw w bankach zmniejszyła się o 6,1 proc., kredytów wzrosła o 0,2 proc. Po raz pierwszy od 16 lat wartość depozytów firm w styczniu była niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem (o prawie 11,5 mld zł). Jednocześnie zobowiązania wobec sektora bankowego wzrosły jedynie o 1 mld zł, co oznacza, że firmy finansują bieżącą działalność własnymi środkami. Czytaj więcej...


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

KONTA ZASILONE ARiMR przekazała już 8,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich. Do 30 czerwca br. zakończy transfer dopłat dla 1,36 mln rolników, spośród których 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Na rachunki bankowe beneficjentów trafi łącznie 15,846 mld zł (80 proc. z budżetu UE). Agencja wypłaciła też 1,18 mld zł dla 673 tys. rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach (ONW). W Polsce złożono najwięcej wniosków o dotacje obszarowe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czytaj więcej...


Sygnały: marzec 2013

SURCHARGE W KARTACH Projekt ustawy o usługach płatniczych zakłada urzedowe obnizenie opłat ponoszonych przez sklepy na rzecz banków tzw. interchange fee od transakcji przy uzyciu karty. Prowizje interchange były ponad dwukrotnie wyzsze niz srednio w krajach unijnych, osmiokrotnie wyzsze niz w Finlandii czy na Wegrzech. Zdaniem NBP, w przypadku gdy poziom interchange nie zostanie obnizony, pojawi sie silna presja na wprowadzenie opłaty dodatkowej typu surcharge, dzieki której sprzedawcy mogliby rekompensowac sobie koszty zwiazane z akceptacja kart. Czytaj więcej...
Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – marzec 2013

LEASING VS KREDYT W 2012 r. wartość rynku leasingu w Polsce wyniosła 31,2 mld zł. Aktywny portfel wszystkich przedmiotów leasingu oceniany w I półroczu ub.r. na 61 mld zł był porównywalny z saldem kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki w wysokości 80 mld zł. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że wzrost najwyraźniej nastąpił na rynku maszyn rolniczych (o 45,3 proc.) oraz systemów IT (o 41,67 proc.). Za pomocą leasingu oraz pożyczek sfinansowano maszyny i urządzenia rolnicze o wartości 11 mld zł. Czytaj więcej...Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove: Etyka w finansach nagrodzona…

Po zapoznaniu się z esejami przesłanymi w ramach polskiej edycji konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize) oraz nagrodzeniu czterech prac można z całą stanowczością powiedzieć, iż ich autorzy podeszli odpowiedzialnie i z pasją do zaproszenia do refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym w bankowości, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić lub też wyeliminować, by zarówno zapobiegać dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudowywać zaufanie klientów do banków.d Czytaj więcej...