NBS 2013/05

nbs.2013.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2013)

  • Ranking "100 najlepszych banków spółdzielczych 2013".
  • Raport NBS: "Klikasz i... masz"
  • Polskie banki z polskim kapitałem.
  • M jak marka. Bank nie na zawsze.
  • Karta płatnicza w zwykłym telefonie.
  • F.W. Raiffeisen. Dobry ojciec rodziny.


Prezentacja: Wirtualny oddział odpowiedzią na ewolucję potrzeb człowieka

Człowiek od zawsze starał się upraszczać sobie życie i rozwiązywać różne kwestie na odległość, bez konieczności przemieszczania się i niepotrzebnego pokonywania kilometrów. Wieki temu powstała instytucja posłańca, dziś z takich samych pobudek otwierane są wirtualne oddziały banków - dzięki temu jest łatwiej i szybciej. Czyli tak, jak chce klient. Czytaj więcej...


100 najlepszych banków spóldzielczych w Polsce

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie w kategorii "Najwieksze banki" oraz Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju iBank Spółdzielczy w Wojsławicach w kategorii "Najefektywniejsze banki" zostały głównymi laureatami Krajowego Rankingu "Wyrózniajace sie banki spółdzielcze" - edycji 2013. Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: maj 2013

PAKIET CRD IV Parlament Europejski przyjął pakiet regulacyjny CRD IV. Z komunikatu KNF wynika, że ostateczne uzgodnienia kwestii technicznych trwały do ostatniego momentu, wciąż prowadzone są prace nad poprawkami wniesionymi do oryginalnego projektu Komisji Europejskiej z 2010 r. i opracowaniem finalnych wersji w językach urzędowych wszystkich krajów członkowskich. Czytaj więcej...Prezentacja: Nowoczesny Bank Spółdzielczy 48 Obsługa zadań i dokumentów Novum EOD

Novum EOD - zaawansowany system obsługi zadań i dokumentów dla banków spółdzielczych Procesy można określić mianem systemu nerwowego instytucji finansowej. Poprawność ich przebiegu decyduje o kondycji, w jakiej znajduje się bank. Sprawny ich przebieg oznacza niskie koszty funkcjonowania i skuteczność w działaniu. Dlatego kadra kierownicza jako jeden z głównych celów stawia sobie efektywne zarządzanie procesami i dokumentami. Mnogość procesów we współczesnym banku sprawia, że bez specjalistycznych narzędzi jest to zadanie bardzo trudne do realizacji. Czytaj więcej...Prezentacja: Nowoczesny Bank Spółdzielczy 58 Systemy IBM: od razu gotowe do użycia

W obecnych czasach rzadko kto może pozwolić sobie na wybudowanie gotowego Centrum Przetwarzania Danych, od samego początku wypełnionego po brzegi nowym sprzętem, bez zleceń, bez długoterminowych umów i bezpiecznej wizji przyszłości. Taką serwerownię trzeba budować od małej infrastruktury i rozbudowywać w miarę wzrostu zapotrzebowania. Czytaj więcej...
Prezentacja: Nowoczesny Bank Spółdzielczy 66 Rekomendacje D i M – po pierwsze harmonogram i analiza luk IMPAQ wie, jak to zrobić

Rozwój technologii informatycznych i wzrost zależności banków od wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych to powód opracowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej Rekomendacji D. Już 30 czerwca 2013 r. mija termin, w którym banki zobowiązane są do przygotowania harmonogramu i analizy luk, by być zgodnym z wymaganiami, a następnie wdrożyć Rekomendację D do końca 2014 r. Również termin spełnienia powiązanej z nią Rekomendacji M dotyczącej ryzyka operacyjnego to koniec czerwca 2013 r. Czasu jest mało! Czytaj więcej...


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

REKORDOWE GRANTY Łączna kwota wypłat zrealizowanych w ramach PROW osiągnęła pułap 45 mld zł, natomiast zakontraktowano ponad 90 proc. budżetu programu na lata 2007-2013, wynoszącego około 70 mld zł. Zdaniem ekspertów limity dostępnych środków zostaną w pełni wykorzystane, szczególnie że wsparcie ARiMR w ramach rent strukturalnych, programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów czy grup producentów będzie wypłacane przez kilka lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Od początku istnienia ARiMR, beneficjenci pozyskali 174 mld zł wsparcia UE. W ramach PROW 2007-2013 zostało złożonych 5 478 515 wniosków. Czytaj więcej...Sygnały: maj 2013

EKO EMERYTURA KNF rekomenduje wprowadzenie emerytalnych kont oszczędnościowych - EKO, których zaletą byłyby ulgi podatkowe. EKO miałoby być tworzone w dwóch wariantach: 2 x 50 i 3 x 50, w pierwszym oszczędzający wpłacałby miesięcznie 50 zł w ramach składki podstawowej i 50 zł składki, którą można odliczyć od dochodu. W drugim wariancie dodatkowe 50 zł wnosiłby pracodawca, w zamian mógłby zaliczyć wpłatę do kosztów przychodu i nie uwzględnić jej w podstawie wymiaru składek na ZUS. Policzono, że przy oszczędzaniu 150 zł miesięcznie przez 40 lat i waloryzacji 4 proc. EKO dałoby 548 tys. zł, co dla osoby o średnich zarobkach oznaczałoby wzrost emerytury o 34,4 proc. Czytaj więcej...

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – maj 2013

KDBS: ADRES DLA MAŁEJ FIRMY Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku zorganizował warsztaty dla przedsiębiorców "Startujemy z Twoim biznesem!". Szkolenia były dedykowane start-ups oraz firmom zainteresowanym rozwojem biznesu. Podczas warsztatów zaproszeni przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji przedstawili m. in. zasady rejestracji działalności gospodarczej, regulacje podatkowe i możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Czytaj więcej...


Prezentacja:Prekluzja dowodowa a dyskrecjonalna władza sędziego w procesie z udziałem przedsiębiorców

Prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu jest w Rzeczypospolitej Polskiej fundamentalnym, gwarantowanym przez Konstytucję prawem każdej osoby. Rzetelność postępowania sądowego jest nie tylko jedną z gwarancji praworządności państwa, ale także ochrony wszelkich praw i wolności jednostki. Czytaj więcej...Opinie zawieszone w sieci: maj 2013

PIRAMIDA DLA FRAJERÓW - Czy dług to faktycznie nasz największy problem? - Polsko-amerykański ekonomista Evsey Domar powiedział kiedyś, że gdyby ekonomiści chociaż część czasu, jaki poświęcają długowi publicznemu, przeznaczyli na użyteczniejsze tematy, to byłoby to z korzyścią zarówno dla nauki ekonomii, jak i dla gospodarczej praktyki. Czytaj więcej...