NBS 2013/12

nbs.2013.12.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2013)

  • NBS Raport: Bocian da energię.
  • Nie ma nic na zawsze: Raz utracony klient może być już nie do odzyskania, a zdobycie nowego jest coraz trudniejsze. Z raportu Deloitte wynika, że bank, który przekona klientów, jak łatwa jest zmiana oraz zapewni im odpowiednią jakość obsługi, szybko zdobędzie przewagę konkurencyjną.
  • Młot, obcęgi, w tle strategia.
  • Biedronka na komórce. Wojna z gotówką.
  • Bank Raiffeisen tuż za rogiem.
Sygnały: grudzień 2013

MBANK: TRZY W JEDNYM Internetowy mBank połączył BRE Bank i MultiBank. Powodem zmian są m.in. koszty marketingu, taniej jest utrzymać jedną markę niż trzy. Aktualnie mBank obsługuje klientów zarówno w sieci, jak i w oddziałach, przenoszenie rachunków odbywa się bez konieczności podpisywania nowych umów. Czytaj więcej...

Prezentacja: BIKSco CreditRisk 3 Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej

Jednym z podstawowych narzędzi wspierających banki w ocenie ryzyka kredytowego klientów detalicznych są modele scoringowe. Banki budują te narzędzia we własnym zakresie lub korzystają z rozwiązań dostawców zewnętrznych. W Polsce kluczowym dostawcą zewnętrznych ocen scoringowych jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które rocznie udostępnia bankom ok. 20 mln ocen punktowych. Czytaj więcej...


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

PRZYJEMNIE BYĆ LIDEREM W latach 2014-2020 pozostaniemy największym beneficjentem drugiego filara WPR, a także polityki spójności. Pod względem wysokości środków na płatności bezpośrednie zajmujemy szóste miejsce w UE (za Francją, Niemcami, Hiszpanią, Włochami oraz Wielką Brytanią). Licząc cały budżet na WPR, plasujemy się na miejscu piątym (za Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami). W przeliczeniu na hektar UR środki dla Polski na WPR są na poziomie zbliżonym do średniej w UE. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – grudzień 2013

HIPOTEKI W PORTFELU Z wyliczeń Lion’s Banku wynika, że trzyosobowa rodzina może nabyć dzisiaj prawie dwa razy większy lokal niż pięć lat temu. W czerwcu br. mogła pozwolić sobie na zakup 133,2 mkw., w październiku już 147,9 m kw. O ile za nieruchomość bazową przyjąć 50 mkw., aktualne możliwości zakupowe wyniosłyby 55,5 mkw. Pięć lat temu mogła kupić mieszkanie 50 mkw., teraz aż 92,4 mkw. Czytaj więcej...
Opinie zawieszone w sieci: grudzień 2013

RBS: PRAWIE JAK BIZNES<> Royal Bank of Scotland, czyli bank należący w 82 proc. do brytyjskiego skarbu państwa, niszczył małe i średnie spółki, by przejmować ich majątki - mówi raport przygotowany dla brytyjskiego rządu. Vin¬ce Cable, minister ds. biznesu w rządzie Davida Camero¬na, przekazał regulatorom dossier dotyczące przewin RBS. (...) Według raportu RBS zrujnował wiele brytyjskich spółek, przekazując ich kredyty do GRG, który następ¬nie drastycznie zmieniał umowy pożyczkowe, podwyższał oprocentowanie zaciągniętych kredytów i naliczał dłużni¬kom duże kary. Zdarzało się, że do GRG przekazywane były pożyczki zaciągnięte przez spółki, które dosyć dobrze prosperowały i spłacały swoje długi. Pretekstem do takich przenosin były drobne techniczne naruszenia umów kre¬dytowych, np. kilkudniowe opóźnienia w przekazywaniu bankowi informacji o kondycji finansowej spółek. Czytaj więcej...