NBS 2014/01

nbs.2014.01.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2014):

  • Raport NBS: Standardy płatności
  • Portfele zrzeszeń. Z presją niskich stóp procentowych nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłaszcza pod względem aktywów i wyniku netto.
  • Bankowość spółdzielcza. Wizje i twarde dane.
  • Rewolucja: od placówki do smartfona.
  • Bank i samorząd, bliska komitywa.