NBS 2014/01

nbs.2014.01.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2014):

  • Raport NBS: Standardy płatności
  • Portfele zrzeszeń. Z presją niskich stóp procentowych nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłaszcza pod względem aktywów i wyniku netto.
  • Bankowość spółdzielcza. Wizje i twarde dane.
  • Rewolucja: od placówki do smartfona.
  • Bank i samorząd, bliska komitywa.

Konkurs Etyka w Finansach: Etyka jako warunek efektywności informacyjnej rynków finansowych

Eugene Fama (1970) zdefiniował rynek efektywny informacyjnie jako taki, na którym nikt nie może, na bazie posiadanych danych, konsekwentnie uzyskiwać ponadprzeciętnych zysków po uwzględnieniu powiązanego z nimi ryzyka. W wyjaśnieniu pokazał, iż taka sytuacja może mieć miejsce tylko, jeśli informacje na temat aktywów na rynku są natychmiast idealnie odzwierciedlone w cenie ich wymiany. Czytaj więcej...Monitor spółdzielczy: styczeń 2014

RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO - NARODZINY Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym przewiduje powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego. Przewodniczącym ma być prezes NBP, zastępcą minister finansów, członkami przewodniczący KNF i prezes BFG. Adresatami zaleceń będą minister właściwy ds. instytucji finansowych, BFG, KNF i NBP. W komunikacie po konferencji uzgodnieniowej napisano, że rada m.in. określi współczynniki buforów kapitałowych: Stosownie do przypadku Rada określi bufory: antycykliczny, instytucji o znaczeniu systemowym, ryzyka systemowego oraz zabezpieczenia. Czytaj więcej...


Sygnały: styczeń 2014

MILIARDY W PRALNI Polska znalazła się w gronie 20 państw świata, z których w latach 2002-2011 "wyeksportowano" najwięcej nielegalnego kapitału - wynika z raportu Global Financial Integrity. W ciągu ostatniej dekady z Polski wypływało średnio rocznie ok. 5 mld dol. (skumulowana wartość to 49,39 mld dol.). Największym eksporterem nielegalnego kapitału są Chiny - skąd odpłynęło w ciągu dekady ponad bilion dolarów. Na drugim miejscu znalazła się Rosja z transferem 880 mld dol Czytaj więcej...Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

SPICHLERZ POLSKI W 2013 r. dodatnie saldo polskiego rolnictwa może wynieść 4,8 do 5 mld euro, a sprzedaż produktów rolnych wzrośnie do rekordowego poziomu 18,5 do 19 mld euro. Najwięcej żywności sprzedajemy do krajów Unii Europejskiej, największym odbiorcą są Niemcy, od których inkasujemy ponad 4 mld euro (nadwyżka 1,2 mld euro). Od kilku lat wysyłamy za granicę 720-830 tys. ton jabłek deserowych, w sezonie 2012/2013 było to aż 1,2 mln ton. Jesteśmy w Europie pierwszym producentem tych owoców, największym producentem jabłek i pieczarek oraz pszenżyta i owsa. Zajmujemy drugie miejsce w produkcji żyta i ziemniaków, a trzecie pod względem produkcji cukru, rzepaku i drobiu oraz czwarte jako producenci pszenicy i mleka. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – styczeń 2014

ZALEGŁE DŁUGI: 40 MILIARDÓW! W 2013 r. łączna kwota zaległych płatności Polaków wzrosła o ponad 1,5 mld zł do rekordowego poziomu 39,82 mld zł. W cyklicznym badaniu InfoDług prowadzonym przez BIG InfoMonitor odnotowano, że tempo zwyżki zobowiązań niespłacanych w terminie (3,83 proc. r./r.) było najniższe od 6 lat, zwolnił też przyrost liczby dłużników (2 proc. r./r.). Średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika wzrosło o 255 zł do 17 161 zł. Z terminowym regulowaniem zobowiązań nie radziło sobie 2,32 mln osób. Zaległości największego dłużnika z Mazowsza, wyniosły 110 mln zł, a jego dług w ciągu 12 miesięcy zwiększył się - bagatelka - o 9 mln zł! Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która nie reguluje powyżej 60 dni zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek, leasingu, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynszu czy też należności alimentacyjnych. Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci: styczeń 2014

JAZDA BEZ TRZYMANKI Bezprecedensowa jazda po bandzie bez trzymanki, bez żadnych pasów bezpieczeństwa finansach publicznych, właśnie się rozpoczęła. (...) Dziura w kasie państwa robi się dramatyczna - to prawdziwy Rów Mariański, który dalej się zapada. Stąd też coraz bardziej rozpaczliwe pożyczanie i rolowanie długów oraz przyspieszenie emisji długu, czyli sprzedaży polskich obligacji Skarbu Państwa. Czytaj więcej...