NBS 2014/04

nbs.2014.04.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2014):

  • Dzień dobry JEREMIE - Bank Gospodarstwa Krajowego w programie JEREMIE - wsparcia mikro, małych i średnich firm ze środków publicznych - dysponuje kwotą 1,7 mld zł. Dotychczas z oferty pożyczkowej i poręczeniowej skorzystało 12 tys. przedsiębiorców.
  • Władza korporacji cudzego pieniądza.
  • Po kredyt, rodacy! Sygnały z rynku.
  • Pieniądze papieża. Bank Watykański IOR.


Monitor spółdzielczy: kwiecień 2014

OPŁATA Z OSTROŻNOŚCI Banki wpłaciły w marcu br. na konto Bankowego Funduszu Gwarancyjnego blisko 330 mln zł nowej opłaty ostrożnościowej. Rada BFG ustaliła stawkę opłaty za 2013 r. na 0,009 proc., a stawkę za 2014 r. na 0,037 proc., tj. poniżej maksimum określonego w ustawie. Ocenia się, że dodatkowa opłata obniży wyniki banków o 410 mln zł, tj. o 2,5 proc. w 2014 r. (80 mln zł to składka za rok 2013 r.). Jest to kwota znacząco niższa od pierwotnych oczekiwań na poziomie 0,9-1mld zł. Przekazane do BFG środki zasilą fundusz stabilizacyjny w sektorze bankowym. Czytaj więcej...Prezentacja: Nowa strategia dla oddziałów

Pogoń za nowoczesnymi kanałami dostępu do usług bankowych dla klienta, którą wymuszają zarówno rewolucja mobilna, jak i oczekiwania rynku, niesie za sobą pytanie o rolę oddziałów w procesie obsługi klienta. Pod szczytnymi hasłami obsługi bądź samoobsługi klienta w kanałach efektywnych kosztowo, czyli w internecie, często zapomina się o redefinicji pozycjonowania oddziałów w strategii banku. Czytaj więcej...Banki, rynek, klienci: Sygnały kwiecień 2014

NOBLE DLA GOSPODARZY Getin Noble Bank wprowadził do oferty "Kredyt Ursus" na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Przykładowo, kredyt udzielany na okres 2 lat, z przeznaczeniem na zakup nowego ciągnika i przyczepy - oprocentowany jest według stawki 1,99 proc. Natomiast dłuższy kredyt - do 5 lat można w tej sytuacji uzyskać ze stawką 2,99 proc. Bank oferuje także specjalny program kredytowy, w którym klient, przy zapewnieniu odpowiednio wysokiego wkładu własnego, nie ponosi żadnych kosztów odsetkowych i prowizyjnych. W ofercie kredytu 50/50 Bank daje gwarancję 0 proc. opłat przy wniesieniu wkładu własnego w wysokości 50 proc. i spłacie kredytu na pozostałe 50 proc. w ciągu jednego roku. Podobne rozwiązania stosowane są dla niższego wkładu własnego - 34 proc. oraz spłacie 33 proc. w ciągu pierwszego i 33 proc. w ciągu drugiego roku finansowania. Czytaj więcej...


Prezentacja: Analizy Biura Informacji Kredytowej

W powszechnej opinii przedstawicieli banków i SKOK-ów BIK to instytucja oferująca jedynie raporty kredytowe i to jedynie z Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny, w którym gromadzone są dane o zobowiązaniach kredytowych osób fizycznych. Spore grono klientów kojarzy też BIK jako dostawcę wysokiej jakości ocen scoringowych. Natomiast z pewnością warto upowszechnić wśród pracowników sektora finansowego fakt, że BIK to również podmiot wykonujący różnego rodzaju usługi i produkty analityczne. Czytaj więcej...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl: kwiecień 2014

EURO NA HEKTAR Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar. Dopłaty obszarowe w poszczególnych krajach UE wahają się od 500 euro od hektara w Grecji i na Malcie do 100 euro na Łotwie, we Francji jest to 250 euro, w Niemczech ok. 300 euro przy średniej unijnej 250 euro. W krajach UE funkcjonują różne modele subwencji rolnych. Instrument płatności bezpośrednich w ramach WPR jest stosowany od czasów tzw. reformy Macsharry’ego w 1992 r. Przykładowo: we Francji ustala się płatności na bazie historycznej, w powiązaniu procentowym z produkcją towarową (w uprawie zbóż w 25 proc., w opasie bydła w 40 proc. itd.). Farmerzy w Wielkiej Brytanii otrzymują dotacje składające się z części obliczanej na podstawie danych historycznych oraz obszarowej płatności Czytaj więcej...Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na Kryzysk: kwiecień 2014

MOBILNA iKASA ESBANK Bank Spółdzielczy, jako czwarty bank w kraju i pierwszy spółdzielczy, umożliwia klientom płatności mobilne za pośrednictwem systemu iKASA, który został wdrożony w sklepach sieci Biedronka. Z usługi tej mogą aktualnie korzystać klienci posiadający rachunek w Alior Banku, Getin Banku, Getin Online oraz ESBANK-u, a także Pekao (w systemie PeoPay). Dla ESBANK-u iKasa została uruchomiona na początku kwietnia br. - Jako jeden z pierwszych banków w sektorze wdrożyliśmy nowoczesną identyfikację wizualną i aplikację mobilną, teraz poszliśmy o krok dalej, oferując płatności za pomocą smartfona - mówi Jacek Zacharewicz, prezes ESBANK-u. Czytaj więcej...


Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się ponad 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji. Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci: kwiecień 2014

HIMALAJE BANKIERÓW Tragikomedia w wydaniu polskim. Akcjonariusze główni banków to miliarderzy zupełnie odcięci od rzeczywistości, to oni kreują takie wysokie płace prezesom, zapominając o pracownikach, albo Skarb Państwa, w którym utrzymuje się kolesiostwo. Tak nie powinno być, żeby człowiek zarabiał aż tyle. Czy taki prezes pracuje 200 razy bardziej od szarego pracownika? Z jakiego powodu tak wysokie pensje? Jak im nie pasuje, to znajdą się inni równie ambitni i zdolni pracować za 250 tys. zł rocznie. Wnp.pl Internauta o nicku Mati Czytaj więcej...