NBS 2014/07-08

nbs.2014.07-08.okladka.x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2014):

  • NBS Raport: Prosument OZE
  • Pieniądze świata. Kłusownicy i darmozjady: Połowa ludności świata ma do dyspozycji zaledwie 1 proc. bogactwa naszego globu, jednocześnie 2 proc. najbogatszych ludzi posiada ponad połowę wszystkich aktywów. Skala rozwarstwienia dochodowego przybiera przerażające rozmiary. Budujemy świat, w którym nadmierna asymetria stała się normą.
  • Święto spółdzielców. Dobro brzmi cicho.
  • Idzie niebem wielka e-chmura.
  • Bank i firma. Lewar ma dwa końce.

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Hola, hola! A gdzie jest biznes?

W ciągu ostatnich 20 lat zmiany w sektorze banków spółdzielczych były determinowane przez regulacje nadzoru, progi kapitałowe, wymogi płynnościowe. Najczęściej rozmawiamy o dyrektywach i rekomendacjach. Ale hola, hola jeszcze jest biznes! - ostrzega prof. Jan Szambelańczyk z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: lipiec-sierpień 2014

REKORDOWE ODSETKI Od stycznia do maja 2014 r. banki zarobiły na czysto 6,98 mld zł, tj. o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej - podała KNF. Wartość kredytów ogółem wzrosła aż o 4,8 proc. do 865,26 mld zł, a kredytów dla gospodarstw domowych o 4,3 proc. do 567,49 mld zł. Wartość depozytów zwiększyła się w tym czasie o 6,2 proc. do 782,63 mld zł, w tym gospodarstw domowych o 6,7 proc. r./r. do 565,74 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 - 13,83 proc. Wynik na działalności bankowej - 24,02 mld zł, wzrósł o 3,6 proc. r./r., wynik odsetkowy wyniósł 15,56 mld zł i był aż o 14,6 proc. wyższy, a wynik z prowizji sięgnął 5,73 mld zł, spadając o 1,1 proc. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych w okresie styczeń-maj 2014 r. wyniosły 3,08 mld zł, rosnąc o 5,3 proc. w ujęciu rocznym. Czytaj więcej...


Model chmury obliczeniowej: Idzie niebem wielka e-chmura

W modelu chmury obliczeniowej jeden system operacyjny, jedna baza danych i jedna aplikacja obsługują setki, tysiące firm i/lub urzędów. Z dostawcą usługi rozliczamy się według wskazań licznika, tak jak płacimy za wodę, gaz, energię elektryczną czy taksówkę. Outsourcing IT zapewnia wszystkim równy dostęp do tych samych najlepszych usług, w dodatku tańszych, co wynika z efektu skali. Czytaj więcej...
Sygnały: lipiec – sierpień 2014

FIRMY POŻYCZKOWE POD ŚCIANĄ Ekspertyzy sporządzone przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wskazują, że po wdrożeniu restrykcyjnych przepisów prokonsumeckich, m.in. maksymalnego limitu kosztu kredytu, rynek może się skurczyć nawet o 1/3, co oznacza redukcję wartości portfela firm pożyczkowych o ok. 1 mld zł. KPF powołuje się na opinię UOKiK, która mówi, że "narzucanie jakichkolwiek limitów w działalności gospodarczej stoi w sprzeczności z regułami rządzącymi gospodarką wolnorynkową". Nie jest wykluczone, że w obliczu zmian dotyczących limitowania kosztu kredytu, a co za tym idzie - ograniczenia dostępności pożyczek, niektóre firmy udzielające takich produktów podejmą decyzje biznesowe o podążeniu również w kierunku finansowania mikroprzedsiębiorstw. Mowa o finansowaniu do kwoty 25 tys. euro dla firm, zatrudniających do 10 osób o rocznych obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. W Polsce tą kategorią obejmuje się firmy sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich. Badanie OECD opublikowane w 2012 r. dowodzi, że to one w największym stopniu odczuły skutki kryzysu - otrzymują kredyty wyżej oprocentowane niż duzi gracze i muszą przedstawiać bankom wyższe zabezpieczenia. Czytaj więcej...
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: lipiec-sierpień 2014

PRIORYTET: MODERNIZACJA Polska zabiega w Brukseli o dodatkowe 200 mln euro na działania w ramach "modernizacji gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013. ARiMR podpisała z rolnikami 63,7 tys. umów o przyznanie na ten cel pomocy unijnej w łącznej wysokości 7,77 mld zł. Pozostało nierozpatrzonych ok. 16 tys. wniosków inwestycyjnych. W PROW 2014-2020 na przedsięwzięcia modernizacyjne przeznaczono ponad 7 mld euro, w tym modernizację gospodarstw 2,8 mld euro. O dotacje mogą starać się rolnicy, których gospodarstwa uzyskają wielkość ekonomiczną od 6 do 250 tys. euro. Jeden beneficjent otrzyma do 3 mln zł, natomiast grupa producencka do 15 mln zł. Czytaj więcej...
Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: lipiec-sierpień 2014

MARŻE DO NEGOCJACJI O ile stawka WIBOR do wyliczenia oprocentowania jest zależna od obowiązujących stóp procentowych i ma zmienny charakter, to marża pozostaje w umowie kredytowej na zawsze. Open Finance radzi klientom banków, aby wybierając się po kredyt mieszkaniowy, negocjowali ten element umowy. O niższą marżę będzie łatwiej, jeżeli na koncie są pieniądze na wkład własny w zakup mieszkania. Im więcej, tym lepiej, choć czasami mści się na kliencie fakt, że dopożycza niską kwotę i bank liczy wyższą marżę. Bez pieniędzy własnych nie ma jednak co marzyć o kredycie, konieczne minimum wynosi 5 proc. wartości nieruchomości. Od 2015 r. wymagany wkład własny wzrośnie do 10 proc. Oszczędności na współfi nansowanie zakupu nieruchomości nie muszą mieć osoby, które mogą skorzystać z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Po kredyt z MdM można udać się do banków zrzeszenia SGBBanku i Banku BPS. Czytaj więcej...

Mechanizm pieniądza jako długu: Pieniądze świata kłusownicy i darmozjady

Połowa ludności świata ma do dyspozycji zaledwie 1 proc. bogactwa naszego globu, jednocześnie 2 proc. najbogatszych ludzi posiada ponad połowę globalnych aktywów. W styczniu 2014 r. Światowe Forum Gospodarcze w Davos uznało przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi za jeden z największych problemów współczesnej gospodarki. Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci: lipiec-sierpień 2014

FINANSOWY APARTHEID Apartheid finansowy to świat, w którym ludzie lepsi są oddzieleni od gorszych długim, niewidzialnym murem. Jeśli jesteś po właściwej stronie tego muru, to masz nieograniczony dostęp do czystej gotówki z banku centralnego, oprocentowanej na przykład na 0,01 proc, jak w eurolandzie. Możesz sobie za nią kupić dajmy na to obligacje jakiegoś kraju oprocentowane na 5 proc. i zarobić kupę kasy, nie ponosząc przy tym ryzyka. (...) A co z tymi gorszymi? No cóż, znaleźli się po niewłaściwej stronie muru i pozostają im karty kredytowe, kredyty na kilkanaście albo kilkadziesiąt procent albo taka Wonga, której nie tak dawno brytyjska komisja etyki reklamy zabroniła mówić w spotach, że oprocentowanie na poziomie 5853 proc. jest "nieistotne". Ci gorsi mogą sobie za tę kasę kupić na przykład przytulne, 28-metrowe (tzw. kompaktowe) mieszkanko na Mokotowie w kredycie na 30 lat albo wpłacić na konto oszczędnościowe na 0,01 proc. To ostatnie to oczywiście pewne przejaskrawienie, bo banki komercyjne nie stosują wobec klientów oficjalnej stopy depozytowej w stosunku jeden do jednego. Niemniej jednak niskie stopy procentowe zniechęcają do oszczędzania, a zachęcają do zadłużania się. Czytaj więcej...