NBS 2014/09

nbs.2014.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2014):

  • NBS Raport: Poręczenia i gwarancje
  • Portfele migrują w stronę nieba: Instytucje finansowe pracują już w tzw. chmurze obliczeniowej, model outsourcingu IT może wprowadzić do zrzeszeń banków spółdzielczych usługi z najwyższej półki bez wielkich inwestycji kapitałowych
  • FinanzGruppe w systemie ochrony instytucjonalnej IPS
  • Model biznesowy usługi cash back
  • Uczciwość kupiecka w klauzulach umownych


Monitor spółdzielczy: wrzesień 2014

GOŁĘBIE W RPP Wzrost gospodarczy w II kwartale br. był zgodny z prognozami analityków (3,2 proc. r./r.), natomiast w relacji do I kwartału wyniósł tylko 0,6 proc., najmniej od I kwartału 2013 r. Ponadto w lipcu br. po raz pierwszy w najnowszej historii Polski miał miejsce spadek cen o 0,2 proc. rok do roku, co prawdopodobnie zachęci "gołębie" w Radzie Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych, tj. realnej ceny pieniądza, jaki pożyczają sobie banki (WIBOR). Czytaj więcej...


Prezentacja: Banki spółdzielcze na polskim rynku kredytowym

Banki spółdzielcze są instytucjami finansowymi z wyłącznym udziałem polskiego kapitału. Choć często jeszcze przegrywają walkę o klienta z międzynarodowymi globalnymi korporacjami finansowymi, to ich pozycja i znaczenie w Polsce lokalnej jest nie do przecenienia. To często banki pierwszego kontaktu i bezpośrednich relacji z klientem. Mają wiele atutów - bliskość klienta, łatwość i elastyczność decyzyjną, znajomość lokalnego rynku. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Niemiecka Finanzgruppe w systemie Ochrony Instytucjonalnej

Przykładem silnej, zintegrowanej, sprawnie działającej spółdzielczej grupy bankowej jest Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Jest to największa pod względem liczby banków i placówek oraz udziałowców i zatrudnionych pracowników spółdzielcza grupa bankowa w Europie. Czytaj więcej...Prezentacja: O wolności wyboru – nowy gracz na rynku krajowych systemów centralnych

Rozwiązania informatyczne, które były szczytem osiągnieć technologicznych 15 lat temu, obecnie są przestarzałe i kosztowne w utrzymaniu. Dodatkowo, ze względu na typowo księgowe podejście i małą otwartość, wdrożone wiele lat temu systemy ograniczają możliwości rozwoju banków. Stąd wiele z nich rozważa zmianę systemu centralnego, co idealnie zbiega się w czasie z wejściem na rynek nowego gracza. Czytaj więcej...


System poręczeniowo – gwarancyjny: Analiza stanu rynku funduszy. Poręczenia i gwarancje potrzebne jak woda na pustyni

MŚP prowadzą inwestycje głównie ze środków własnych. Związek Banków Polskich chce stworzenia skutecznego systemu poręczeniowo- -gwarancyjnego opartego na środkach unijnych i Skarbu Państwa oraz wystandaryzowanej ofercie dla firm z zapewnieniem regwarancji. Czytaj więcej...


Prezentacja: Drukarki atramentowe do biura Drukuj dwa razy szybciej i o połowę taniej

Produkty z nowej serii HP Offi cejet to nowa jakość w dziedzinie drukarek atramentowych dla firm. Najszybsza drukarka atramentowa na świecie, HP Offi cejet Pro X, poza profesjonalną jakością wydruków zapewnia również większą efektywność przy niższych kosztach eksploatacji. Rodzina HP Offi cejet Enterprise X rewolucjonizuje druk biznesowy - to zupełnie nowa kategoria produktów, które zaprojektowano pod kątem potrzeb dużych firm i przedsiębiorstw. Czytaj więcej...


Banki, Rynek, Klienci: Sygnały – wrzesień 2014

DEFLACJA I... CIĘCIE STÓP Po miesiącach zapowiedzi inflacja przeistoczyła się w deflację, czyli spadek przeciętnego poziomu cen dóbr i usług. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów w ciągu roku ceny spadły o 0,2 proc. Lion’s Bank zwraca uwagę, że bliska zeru zmiana poziomu cen dóbr i usług podnosi prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych lub przynajmniej utrzymywania ich przez dłuższy czas na rekordowo niskim poziomie, co powinno cieszyć kredytobiorców, ale martwić depozytariuszy. Już od 20 miesięcy inflacja utrzymuje się poniżej celu (2,5 proc.) Bieżące notowania kontraktów terminowych sugerują, że do końca roku najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jedna obniżka stóp procentowych. Niewykluczone jest też drugie cięcie stóp na przełomie 2014/15. Czytaj więcej...
Prezentacja: Nowoczesne płatności mobilne kluczem do e-commerce

Handel elektroniczny w Polsce ma szansę w niedługim czasie stać się jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie - tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie polska branża e-commerce generuje 3-5 proc. obrotów całego handlu detalicznego. Zdaniem ekspertów w najbliższych pięciu latach udział ten wzrośnie nawet do 12 proc. Czarnym koniem sektora e-commerce mogą stać się zakupy mobilne - jednak warunkiem sukcesu jest upowszechnienie nowoczesnych standardów płatności. Czytaj więcej...
Prezentacja: Porozmawiajmy o backupie

Ludzie dzielą się na dwa typy - tych, którzy backup już robią lub dopiero robić będą. Utrata danych to tylko kwestia czasu. Jeśli nie dotknęła nas jeszcze awaria systemu, atak złośliwego oprogramowania lub zwykły błąd, którego wynikiem było skasowanie istotnych dla nas plików, to możemy mówić, że jesteśmy szczęściarzami lub dobrze przygotowani. Czytaj więcej...


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: wrzesień 2014

UPRAWA ŚRODOWISKA W latach 2015-2020 na płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (za tzw. zazielenienie) zostanie przeznaczone 30 proc. koperty krajowej, tj. ponad 1 mld euro rocznie. Szacuje się, że stawka za zazielenienie wyniesie ok. 74 euro/ha. Program zazielenienia będzie realizowany przez trzy praktyki podstawowe: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz utrzymanie obszarów proekologicznych. Czytaj więcej...


Prezentacja: OGNIVO łączy nie tylko banki

OGNIVO jest elektroniczną platformą komunikacyjną, zbudowaną z komplementarnych modułów, której podstawowym zadaniem jest usprawnianie wymiany informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami - uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz podmiotami współpracującymi z nimi. Z usługi, wdrożonej i systematycznie rozwijanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), korzystają ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne oraz komornicy sądowi. Jedną z najnowszych funkcjonalności usługi OGNIVO jest moduł Informacja wyprzedzająca o saldach przychodzących. Czytaj więcej...


Prezentacja: MACIF Życie TUW – naturalny partner Banków Spółdzielczych

MACIF Życie jako Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) stawia sobie nadrzędny cel, jakim jest ubezpieczanie klientów na jak najlepszych warunkach. Ponad 50-letnia tradycja, oparta na więzi z klientami, sprawiła, że Grupa MACIF jest we Francji ubezpieczycielem pierwszego wyboru. Dzięki zaufaniu, jakim darzą ją ubezpieczeni, ochrania dziś ponad 16 milionów klientów. Czytaj więcej...
Prezentacja: Jak pół miliarda złotych nie trafi ło do złodziei?

Za pomocą kradzionych dokumentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy próbowano wyłudzić 7,9 tys. kredytów na łączną kwotę niemal 488 mln zł. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest jednak coraz bardziej szczelny - tylko w II kw. 2014 r. do banków trafi ło 32,8 tys. nowych dokumentów, zgłoszonych jako kradzione lub zagubione. Związek Banków Polskich opublikował 18. edycję Raportu o dokumentach infoDOK. Czytaj więcej...
Prezentacja: SharePoint – czy dokumenty są w pełni bezpieczne?

SharePoint z racji swojej funkcjonalności i intuicyjnej obsługi jest rozwiązaniem wykorzystywanym przez wiele fi rm. Warto jednak zastanowić się, czy dokumenty udostępniane na tej platformie są w pełni bezpieczne? Odpowiedzią jest rozwiązanie Secure eCollaboration szwedzkiej fi rmy Cryptzone, które dzięki drugiej warstwie ochrony w pełni zabezpiecza wrażliwe dane bankowe. Czytaj więcej...
Prezentacja: Doświadczenie buduje zaufanie AMRON, czyli NORMA

Dokładnie od dziesięciu lat Związek Banków Polskich patronuje budowie nowej jakości na rynku informacji o nieruchomościach - we wrześniu 2004 r. udostępniony został, początkowo wyłącznie bankom, a później również pozabankowym uczestnikom rynku nieruchomości, System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON), czyli międzybankowa baza danych, zbudowana i konsekwentnie rozwijana przez sektor bankowy. Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci: wrzesień 2014

DRABINA POGARDY System kapitalistycznej władzy ekonomicznej jest zbudowany na lobbingu, czyli na pogardzie, poniżaniu i strachu. Istnieją całe drabiny pogardy. Na samym szczycie siedzą samce (...) pogardzające wszystkimi. System pogardy stanowi prawdopodobnie rdzeń kapitalizmu. W kraju mamy demokrację polityczną, ale niewolnictwo ekonomiczne. Wyborcza.pl Internauta o nicku "tyberium1111" Czytaj więcej...