NBS 2015/01

nbs.2015.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2015):

  • NBS Raport: Bank i samorząd
  • Świat globalny, biznes lokalny: Nie będzie już wiele czasu na to, żeby istniały dwa światy: dużych aglomeracji z presją niezwykle silnej konkurencji oraz małych miast i wiosek, gdzie poprzez zdobycie pozycji monopolu można utrzymywać ponadprzeciętne marże..
  • Portfele zrzeszeń, płynność pod nadzorem
  • Gwarancje dla depozytów szyte na miarę
  • Kapitały wszystkich krajów łączcie się!

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Nie masz nic? Umorzymy ci dług

Związek Banków Polskich ostrzega, aby ustawa o upadłości konsumenckiej nie stała się dla obywateli sygnałem, że nie warto regulować zobowiązań. Nie może być działania automatycznego na zasadzie: jeżeli nic nie masz, umarzamy ci się wszelakie długi po wsze czasy i możesz się na nowo zadłużać. Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: styczeń 2015

KONTROWERSYJNE REGULACJE KZBS w piśmie do Ministra Finansów, Mateusza Szczurka wyraził zaniepokojenie lawinowo narastającymi kosztami utrzymania systemu gwarantowania depozytów, przedstawiając odrębności prawne sektora banków spółdzielczych i zbieg nadmiernych obciążeń finansowych, które będą się w nim kumulowały już od 2015 r. KZBS skierował również pismo do premier Ewy Kopacz, wskazując na dysproporcje pomiędzy wysokimi kosztami, których źródłem są dyrektywy unijne i decyzje krajowych władz regulacyjnych, a ograniczonymi systemowo dochodami w bankowości spółdzielczej. Związek zwrócił się z prośbą do pani premier o bezpośrednie spotkanie. Czytaj więcej...


Sygnały: styczeń 2015

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: PADŁEŚ POWSTAŃ! Nowela ustawy o upadłości konsumenckiej zmieniła zasady oddłużania i dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych osób fizycznych. Bankructwo konsumenta jest możliwe nawet w szczególnych okolicznościach: gdy nie został w ustawowym terminie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub działania dłużnika zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, a nawet jeżeli nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Sądy nie muszą, tak jak dotychczas, oddalać wniosków, jeśli nie istnieje majątek, z którego można pokryć koszty związane z przeprowadzeniem procesu. Ustawa rozszerza zakres przypadków pozwalających na zwolnienie z części opłat sądowych, wprowadzając zasadę, zgodnie z którą tymczasowo będzie uiszczał je Skarb Państwa, później upadły powinien zwrócić te koszty, przy czym sąd może rozłożyć je na raty. Plan spłaty długu w ogóle nie powstanie w razie umorzenia przez sąd wszystkich zobowiązań dłużnika, jeżeli jego sytuacja w sposób oczywisty wykazuje, że nie będzie on w stanie im podołać (np. z powodu ciężkiej choroby czy niepełnosprawności). Czytaj więcej...Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: styczeń 2015

UROSŁA NAM BRUKSELKA Od 2004 r., tj. od akcesji do UE, nasz produkt krajowy brutto wzrósł o 46 proc., w tym samym czasie PKB Czech zwiększył się o 23 proc., Niemiec o 14 proc., a Węgier o 13 proc. Dziesięć lat temu statystyczny dochód Polaka był o ponad 50 proc. niższy niż obywateli w starych krajach członkowskich Unii. Obecnie różnica wynosi już tylko ok. 30 proc. Dzięki dopłatom z funduszy europejskich dochody rolników od 2004 r. zwiększyły się dwukrotnie. Polska jest jednym z największych beneficjentów środków UE, dostaliśmy ich więcej niż takie kraje, jak Hiszpania, Portugalia czy Grecja. W latach 2015-2020 otrzymamy z Brukseli ponad 340 mld zł, w poprzedniej perspektywie budżetu UE było to 280 mld zł. W latach 2004-2013 eksport polskiej żywności wzrósł ponad 5-krotnie, a saldo w handlu zagranicznym ponad 14-krotnie. W 2013 r. eksport produktów rolno-spożywczych osiągnął wartość ok. 20 mld euro rocznie, aż 80 proc. tych produktów trafia na rynek unijny, podczas gdy przed akcesją głównymi odbiorcami były kraje WNP. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: styczeń 2015

PRZEDSIĘBIORCZE BANKI Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku zwyciężył w XVI edycji konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", zdobywając tytuł laureata wraz ze złotą statuetką i godłem promocyjnym z 7 złotymi gwiazdami. Drugim laureatem został Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Platynowe statuetki otrzymały BS w Ciechanowcu i BS w Namysłowie, wyróżnienia honorowe: MBS w Myszkowie i PBS w Świdwinie. Nagrody konkursu odebrały również BS w Kolnie, BS w Księżpolu, MBS w Łomiankach, BS w Zambrowie, BS w Siedlcu, PBS w Janikowie i RBS w Lututowie. Anna Mrowińska z RBS w Lututowie, Irena Ewa Pomichowska z BS w Kolnie i Małgorzata Fleiszerowicz z BS w Siedlcu zostały uhonorowane tytułem Profesjonalny Doradca Bankowości MŚP Czytaj więcej...Etyka w finansach: SOCIAL-BANKING Bankowość jako demokracja czy jako dyktatura

Bankowość stoi na rozdrożu dwóch światów, które łączy ze sobą słowo "social", które wywodzi się z łacińskiego "socjalis" - społeczny. Można je dwojako definiować. Albo jako towarzyski, gromadny, oznacza współpracę, kształtowanie osobowości, związany z mediami społecznościowymi albo też ideologię, która szkodziła Polsce przez pierwszych 50 powojennych lat, jako dyktaturę kradnącą ludziom wolność, często godność oraz pełną biurokracji, absurdów. Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci: styczeń 2015

KŁAMSTWA BOGATYCH Oto największe prawicowe kłamstwa na temat nierówności. To bogaci tworzą miejsca pracy. Nie odważymy się więc ich opodatkować. Tak naprawdę to biedniejsi i klasa średnia tworzą miejsca pracy, bo kupują towary i usługi. Jeśli nie mogą ich kupić, czyli spada ich siła nabywcza, bo płaci się im za mało - firmy nie stworzą nowych miejsc pracy, a gospodarka nie będzie się rozwijać. To dlatego wychodzenie z kryzysu jest tak anemiczne - Amerykanie nie mają nawet tyle pieniędzy, by gospodarka mogła wrzucić wyższy bieg. Wzrost jest minimalny, a realne płace maleją. Czytaj więcej...