NBS 2015/02

nbs.2015.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):

  • NBS Raport: Spadające stopy
  • Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków.
  • Niech kapitał będzie z nami
  • Składki na BFG w standardzie unijnym
  • Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy