NBS 2015/02

nbs.2015.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):

  • NBS Raport: Spadające stopy
  • Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków.
  • Niech kapitał będzie z nami
  • Składki na BFG w standardzie unijnym
  • Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy


Monitor spółdzielczy: luty 2015

RADA KONSULTACYJNA Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej z udziałem Wojciecha Kwaśniaka - wiceprzewodniczącego KNF omawiała proces procedowania nad projektem ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Mówiono m.in. o oczekiwaniach sektora dotyczących transferu opłat wnoszonych na BFG w kolejnych latach na rzecz funduszy pomocowych, tworzonych w ramach systemów IPS. Czytaj więcej...Banki, Rynek, Klienci: Sygnały – luty 2015

MILIARDY W KUMULACJI Na zakończenie 2014 r. zaległe zadłużenie Polaków wyniosło 40,94 mld zł i było wyższe o 1,1 mld zł niż rok wcześniej, wynika z raportu InfoDług. W bazach BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP w ciągu ostatniego roku przybyło 60 tys. dłużników. Obecnie 2,38 mln Polaków nie płaci swoich zobowiązań terminowo. Średnie zaległe zadłużenie wyniosło 17 214 zł, oznacza to wzrost o 310 zł r./r. Raport wskazuje, że kumulacja długów ma najniższe tempo od 7 lat. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie Polaków spadło o 613 mln zł, tj. o 2,5 proc. W rankingu najbardziej zadłużonych osób w kraju zmianie uległy jedynie kwoty - na koniec 2014 r. zaległości największego dłużnika z Mazowsza wyniosły 118 mln zł i urosły w ciągu kwartału o niemal 2 mln zł. Czytaj więcej...


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: luty 2015

AGENCJA SPŁACI KAPITAŁ W 2014 r. ARiMR przekazał bankom 40 mln zł na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). O kredyty CSK rolnicy mogą ubiegać się m.in. w zrzeszeniach Banku BPS i SGB-Banku. Środki są udostępniane bankom na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line", co pozwala szybciej uruchomić akcję kredytową. Kredyty CSK zostały po raz pierwszy uruchomione pod koniec 2010 r. jako alternatywa dla kredytów inwestycyjnych, w przypadku których ARiMR płaci za kredytobiorców część należnego bankom oprocentowania. W linii CSK agencja spłaca za rolnika część kapitału - do 75 tys. zł (nie więcej niż 35 proc. kwoty kredytu). Tak obliczone wsparcie odbywa się w dwóch etapach, w pierwszym rolnik otrzymuje 75 proc. kwoty po zrealizowaniu inwestycji, zaś pozostałe 25 proc. na koniec okresu kredytowego w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat. Czytaj więcej...
Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: luty 2015

POMAGAJĄC INNYM, POMAGASZ SOBIE Bank Spółdzielczy w Płońsku uruchomił system, który wykorzystuje wideokonferencję do komunikowania się niesłyszących z certyfikowanymi tłumaczami języka migowego, a za ich pośrednictwem - z pracownikami banku. Urządzenie zapewnia tym osobom stały dostęp do placówek, bez potrzeby wcześniejszego umawiania się z tłumaczem. Wideotelefon z ekranem o dużej rozdzielczości jest zainstalowany w miejscu obsługi klientów, za jego pomocą niesłyszący łączy się z call center i komunikuje się z tłumaczem, z którym jednocześnie porozumiewa się przez telefon pracownik banku. System jest łatwy i intuicyjny w obsłudze. Czytaj więcej...Opinie zawieszone w sieci: luty 2015

STADO DZIKICH KONI Na tegorocznej liście stu najbardziej wpływowych ludzi świata magazynu "Time" (...) znalazło się zaskakujące nazwisko: Andrew Haldane, główny ekonomista Banku Anglii. Wprawdzie bankowiec rzadko się kojarzy z nosicielem nowych idei, ale Haldane jest wyjątkiem. Stał się jedną z głównych postaci sporu o regulację sektora finansów. Twierdzi, że bankowcy za wiele zarabiają i że ratunek, jaki otrzymali od rządów, zachęci ich do podejmowania nadmiernego ryzyka. (...) Haldane ujął to tak: gospodarka w myśl konwencjonalnej teorii przypomina konia na biegunach - rozkołysany przez siłę zewnętrzną, buja się jakiś czas i wraca do równowagi. Tymczasem w czasie kryzysu gospodarka przypomina bardziej stado dzikich koni - wystarczyło, aby coś przestraszyło jednego, ten kopnął innego, i zanim się obejrzeliśmy, całe stado galopuje w nieprzewidywalnym kierunku. Czytaj więcej...