NBS 2015/03

nbs.2015.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2015):

  • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
  • Masz swój bank w jednym palcu: BLIK - system płatności mobilnych na numer telefonu bez użycia gotówki i karty płatniczej obejmuje swym zasięgiem już 60 proc. klientów banków w Polsce.
  • Młodych mieć i więcej nic
  • Sektor idzie do parlamentu. Byle nie na manowce
  • IT bez kapitału? Zapomnij...


Monitor spółdzielczy: marzec 2015

RADA KONSULTACYJNA Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej z udziałem przedstawicieli zrzeszeń oraz KZBS i ZBP, zarekomendowała, aby statutowo umocowani reprezentanci obu izb gospodarczych zabiegali o uwzględnienie w nowej ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych zapisów dotyczących zapewnienia źródeł finansowania dla budowy systemu ochrony instytucjonalnej IPS. Za niezbędne uznano potrzebę realokacji obecnie ponoszonych kosztów na obowiązkowy system gwarancyjny w BFG i wprowadzenia zwolnień podatkowych od czynności prowadzonych wewnątrz zrzeszeń, na rzecz tworzenia IPS i funduszu pomocowego Czytaj więcej...Finanse sektora banków spółdzielczych: Portfele zrzeszeń zamrożony potencjał

Sektor banków spółdzielczych wypracował w 2014 r. zysk netto 778,06 mln zł, tj. o 4,5 proc. wyższy niż rok wcześniej, Grupa BPS - 472,46 mln zł (+ 3,09 proc. r./r.), zrzeszenie SGB-Banku - 289,85 mln zł (+ 0,19 proc. r./r.) - wynika z analizy sporządzonej w Banku BPS na podstawie danych nieaudytowanych. Czytaj więcej...Banki, rynek, klienci: Sygnały: marzec 2015

MAŁA WINDYKACJA, DOBRY BIZNES Fast Finance S.A., spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, osiągnęła w 2014 r. zysk netto w wysokości 10,1 mln zł, który był o 22,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 27,3 mln zł przy rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 19,2 proc. i rentowności aktywów (ROA) - 3,3 proc. Fast Finance z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm zajmujących się skupem wierzytelności detalicznych i odzyskiwania ich na własny rachunek. Aktualnie spółka zatrudnia kilkudziesięciu pracowników i obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad pół miliarda złotych. Specjalizuje się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych głównie od banków. W ciągu ostatnich 4 lat spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości 87 mln zł, a jej obligacje są notowane na rynku Catalyst. Czytaj więcej...
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: marzec 2015

ETO: DOTACJE SĄ MARNOWANE Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w latach 2011-2013 średni poziom błędu w wydatkach na programy rozwojowe obszarów wiejskich wynosił 8,2 proc., a więc był ponad czterokrotnie wyższy niż próg istotności. Oznacza to, że co 12 złotówka wydana w PROW 2007-2013 mogła zostać zmarnowana. ETO ocenia, że poziom błędu w dwóch trzecich był związany z działaniami inwestycyjnymi (głównie z dotacjami na zakup maszyn rolniczych i urządzeń w firmach przetwórstwa spożywczego), a w jednej trzeciej ze wsparciem obszarowym. W okresie programowania budżetu 2007-2013 państwa członkowskie UE przeznaczyły ponad 150 mld euro na politykę rozwoju obszarów wiejskich, przy czym kwotę tę w niemalże równych częściach podzielono na działania inwestycyjne i pomoc obszarową. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: marzec 2015

PRZELEWY NATYCHMIAST W styczniu br., za pośrednictwem banków uczestniczących w systemie Express Elixir, zrealizowanych zostało ponad 107 tys. przelewów natychmiastowych, o wartości ponad 422 mln zł. Łączna wartość transakcji przetworzonych w systemie od jego uruchomienia przekroczyła 6,5 mld zł. Na grudniowym spotkaniu Euro Retail Payments Board, zespołu ekspertów Europejskiego Banku Centralnego, uruchomienie transgranicznego systemu płatności natychmiastowych w euro zostało uznane za jeden z priorytetów. Obecnie w Europie takie systemy funkcjonują tylko w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii. Czytaj więcej...
Opinie zawieszone w sieci: marzec 2015

ROBOTY DO ROBOTY W położonym niedaleko japońskiego miasta Nagasaki parku rozrywki tuż przed wakacjami zostanie otwarty Hen Na Hotel (z japońskiego: Dziwny Hotel). Obiekt rzeczywiście będzie nietypowy - będą go obsługiwać humanoidy. Roboty będą przyjmować gości w recepcji, przenosić bagaże i sprzątać. Hen Na Hotel ma być ciekawostką, która przyciągnie do parku dodatkowych gości, ale i próbą udowodnienia, że roboty mogą obniżać koszty pracy nie tylko w przemyśle, zastępując ludzi przy taśmach produkcyjnych, ale także w usługach. - To będzie najbardziej efektywny finansowo hotel na świecie - zapowiada Hideo Sawada, prezes spółki zarządzającej wspomnianym parkiem rozrywki. Noc w hotelu ma kosztować, w przeliczeniu, ok. 200 zł. Jak na Japonię to bardzo przyzwoita oferta. Czytaj więcej...