NBS 2015/06

nbs.2015.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2015):

  • Liderzy polskiego kapitału. Gala rankingu miesięcznika NBS
  • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
  • Nowe technologie IT: WYŚCIG ZBROJEŃ - Banki spółdzielcze nie mogą ignorować płatności mobilnych, cloud computing czy big data - cyfrowego świata, który zmienia nasze życie. Nowe technologie winny dawać konkretny efekt biznesowy, tak jak w bankach komercyjnych, które w ciągu 10 lat ujednoliciły standardy i zautomatyzowały obsługę klientów, redukując wskaźniki efektywności C/I do poziomu 50 proc.
  • Trudne słowo: integracja
  • Prawnik w banku pilnie poszukiwany
  • Raiffeisen Schweiz. Konsolidacja jako przywilej

Gala rankingu miesięcznika NBS: Liderzy sektora banków spółdzielczych … gdzie polski kapitał spotyka talent, wiedzę i wartości

To był niezapomniany wieczór, zabrzmiała muzyka, były owacje oraz wzruszenia. Podczas gali w warszawskim Hotelu "Gromada" prestiżowe statuetki i certyfikaty rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" odebrali przedstawiciele 18 najlepszych banków działających wyłącznie w oparciu o rodzimy kapitał. Czytaj więcej...
Monitor spółdzielczy – czerwiec 2015

PKO BANK POLSKI... SPÓŁDZIELCZY PKO BP w przetargu ogłoszonym przez KNF otrzymał zgodę na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wesoła w Mysłowicach. Kasa działała od 1993 r. poprzez sieć 70 oddziałów w 12 województwach. Z danych KNF wynika, że w 2014 r. kasy odnotowały stratę 126 mln zł, niedobór ich funduszy własnych to 300 mln zł, a obecnie 41 kas jest objętych postępowaniem naprawczym. Czytaj więcej...Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających: Trudne słowo: integracja

W czasie prac w parlamencie RP nad projektem ustawy o bankach spółdzielczych, na wniosek przedstawicieli środowiska dokument ten został rozszerzony o rozdział, obejmujący zapisy o zrzeszeniu zintegrowanym, które wzbudziły stanowczy sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego. Czytaj więcej...
Banki, rynek, klienci: Sygnały – czerwiec 2015

SURCHARGE NA POLU BITWY Jak ustalił Dziennik Gazeta Prawna, istnieje alternatywny plan wprowadzenia opłat typu surcharge przy dokonywaniu transakcji w bankomacie. Pierwszym, który zaczął wprowadzać spore zmiany, okazał się Bank Pekao S.A., który już w 2014 r. zlikwidował możliwość bezpłatnego korzystania z bankomatów konkurencyjnego BZ WBK i zapowiedział podobne działanie wobec sieci bankomatów Euronet. Eksperci twierdzą, że jeśli właściciele bankomatów będą dyktować coraz wyższe stawki, niewykluczone jest, że banki zakupią własne maszyny i karty, co znacznie utrudni możliwość wypłacania gotówki Czytaj więcej...

Bank urodzajnych głów: Unijnepłatności.pl – czerwiec 2015

TRANSFERY NA KONTA ARiMR do 30 czerwca br. przekaże na konta rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., wnioski złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw. Do 27 maja 2015 r. rolnicy złożyli w ARiMR ponad 1 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych, w tym 4,4 tys. przez internet. Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a tzw. aktywny rolnik może otrzymać nawet 500 euro/ha. Zaplanowana pula dotacji bezpośrednich za 2015 r. to 3,5 mld euro. Komisja Europejska wyraziła zgodę na to, aby w 2015 r. możliwe stało się wydłużenie o miesiąc okresu na składanie wniosków, dodatkowo rolnik może to uczynić w ciągu kolejnych 25 dni, jednak za każdy dzień opóźnienia kwota płatności jest zmniejszana o 1 proc. Nowa ustawa stanowi też, że 10 lipca 2015 r. upływa termin składania wniosków o uznanie rolnika za uczestnika systemu premiowania małych przedsiębiorstw. Czytaj więcej...Prezentacja: Drukuję, więc wymagam

Przewidywalne i niższe koszty użytkowania, wyższy poziom obsługi i odciążenie pracowników - to kilka powodów, dla których przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na outsourcing druku. W raporcie Quocirca (2014)1, w którym wzięli udział europejscy i amerykańscy przedstawiciele branży finansowej, usług czy sektora publicznego, swoją pozycję lidera potwierdziła po raz kolejny firma Xerox. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – czerwiec 2015

W ESBANKU ŁAPIĄ BAKCYLA Warszawski Instytut Bankowości zainicjował projekt edukacyjny BAKCYL, którego jednym z partnerów jest ESBANK Bank Spółdzielczy. BAKCYL to program godzin lekcyjnych, które stanowią kompendium wiedzy finansowej dla nastolatków pt. Mądre inwestowanie. Finanse na całe życie. Pożyczaj z głową i Twoje pieniądze. Wszystko pod okiem bankowców wolontariuszy. Czytaj więcej...


Prezentacja: „Tylko” 67 mln zł chciano wyłudzić z banków w I kwartale 2015 r.

Za pomocą kradzionych dokumentów, w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2015 r., próbowano wyłudzić 1877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln zł. To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r., gdy Związek Banków Polskich rozpoczął badania publikowane w Raporcie o dokumentach InfoDOK. Czytaj więcej...


Opinie zawieszone w sieci – czerwiec 2015

ZŁUDNE GWARANCJE Na całym świecie trwa zaciekła ofensywa przeciwko gotówce. Szczególnie jest to widoczne w USA oraz UE. Zwolenników transakcji gotówkowych porównuje się do kryminalistów. Ostatecznie, skoro nie masz nic do ukrycia, to czego się obawiasz? (...) W ostatnich tygodniach Willem Buiter wraz z Kenem Rogoffem zaczęli nawoływać do całkowitej likwidacji gotówki w USA. Jako precedens przytoczyli sukces projektu ograniczenia gotówki w Luizjanie wprowadzonego w 2011 r. Buiter w swoich wypowiedziach albo zagalopował się trochę albo niechcący podzielił się z odbiorcami tym, co planuje się w przyszłości. Mianowicie, po znaczącym ograniczeniu dostępu do gotówki FED zdaniem Biureta powinien wprowadzić wysoce negatywne stopy procentowe dochodzące do - 6 proc. Dzięki temu społeczeństwo, nie mając żadnej ochrony, ma zacząć wydawać oszczędności, co pomoże krajowi wyjść z kryzysu. (...) Czytaj więcej...