NBS 2015/07-08

nbs.2015.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2015):

  • NBS Raport: Portfel w chmurze
  • Kapitał ma narodowość - Po latach importowania aktywów i know-how z zagranicznych banków przyszedł czas na repolonizację sektora finansowego. Brakuje odpowiedzi na pytania: po co, za ile i kto za to zapłaci?
  • Obligacje wieczyste, jako fundusze własne
  • Banki i franki pod mieczem Temidy
  • Grupa Raiffeisena w Bazylei III