NBS 2015/09

nbs.2015.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2015):

  • Zgoda buduje - podpowiada Bartosz Kublik
  • Krzysztof Pietraszkiewicz: - Pracujemy na rzecz efektywnych rozwiązań
  • Banki spółdzielcze w otoczeniu regulacyjno-gospodarczym - Przejrzyste rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi stanowiło dotychczas podstawowy problem polskiej bankowości spółdzielczej.
  • Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce
  • Sprawy niezwykle ważne
  • Odpowiedzialność wpisana w tradycję

Edytorial: Nowe otwarcie

Długo wyczekiwana nowela ustawy, precyzująca warunki działania banków spółdzielczych, w tym na poziomie zrzeszeń. Formalnoprawne opisanie reguł i warunków wdrożenia unijnej dyrektywy CR D IV i rozporządzenia CRR, zdefiniowanie funduszy udziałowych - to tylko niektóre z żywotnie istotnych dla środowiska zagadnień, tworzących warunki dalszego rozwoju. Czytaj więcej...Bankowość spółdzielcza: Doroczna konferencja Forum Liderów Banków Spółdzielczych – edycja 2015

W dniach 14-15 września br. odbędzie kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wydarzenia skupiającego co roku ponad 500 prezesów i wiceprezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz firm infrastrukturalnych, które są zainteresowane współpracą z sektorem bankowości spółdzielczej. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza: Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele modyfikacji do dotychczasowych rozwiązań, a także rozwiązania nowe. W świetle analizy jej przepisów trudno uznać ją za nową konstytucję bankowości spółdzielczej w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że jej głównym wyznacznikiem były regulacje UE, a literalnie dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR. Czytaj więcej...
Bankowość spółdzielcza: Sprawy ważne – refleksja niezależnego eksperta

Jako przedstawiciele banków spółdzielczych często spotykamy się, by omówić sposoby reagowania na narzucane im obowiązki. Zwykle kończy się to opóźnioną, czasem nieco ograniczoną, tym niemniej nieuchronną realizacją zleconych zadań. W ostatnim czasie nowelizacja ustawy o bankach spółdzielczych określiła obowiązek wdrożenia systemu ochrony. Jest to tylko element zmian, który trzeba widzieć w kontekście szerszych wyzwań stojących przed sektorem banków spółdzielczych. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza: Strategiczne wyzwania

Minie niebawem 25 lat od przełomowych zmian na początku lat 90. XX w. w modelu bankowości spółdzielczej w Polsce, którego symbolem było utworzenie niezależnych od BGŻ banków zrzeszających - GBW, BUG i GBP-Z. Potem było ich nawet kilkanaście, dziś pozostały dwa. Banków spółdzielczych było ponad 1600, teraz mamy ich 563. Pytanie brzmi - co dalej? Czy i jak będzie się rozwijał sektor bankowości spółdzielczej? Czytaj więcej...
Prezentacja AMRON: Sektor spółdzielczy w AMRON

Organizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi (Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A.) doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest okazją z jednej strony do dokonania przez Centrum AMRON podsumowania aktywności sektora spółdzielczego w Systemie AMRON, a z drugiej - do bezpośrednich spotkań i rozmów dotyczących odbioru Systemu AMRON przez banki spółdzielcze i sposobów na bardziej efektywne korzystanie z możliwości Systemu. Czytaj więcej...Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze w świetle CSR

W obecnej rzeczywistości gospodarczej zaobserwować można rosnące zainteresowanie zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Organizacje coraz częściej podejmują działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekonomiczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze uczą o finansach: Chcemy, żeby nasi klienci byli świadomi

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - ta maksyma, wypowiedziana przed wiekami przez jednego z najwybitniejszych mężów stanu w dziejach Rzeczypospolitej, Jana Zamoyskiego, znana jest chyba wszystkim. Mało kto pamięta, że owa ponadczasowa sentencja ma swój dalszy ciąg: Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli. Czytaj więcej...Bankowość spółdzielcza: Pożyczka podporządkowana jako instrument dokapitalizowania banku spółdzielczego

Wejście w życie znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych jest dobrą okazją do zaprezentowania nowych rozwiązań, ale również przypomnienia zasad, jakie obowiązują przy zastosowaniu jednej z najbardziej tradycyjnych metod pozyskania kapitału przez bank, a mianowicie pożyczki podporządkowanej. Czytaj więcej...

Spółdzielczość: Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych jako fundament efektywnego modelu biznesowego

Te słowa wygłoszone przez francuskiego ekonomistę sto lat temu do dziś nie straciły na aktualności i znaczeniu. W ten sposób francuski lider ruchu spółdzielczego - chcąc podkreślić odrębność spółdzielni od spółki kapitałowej - nawiązywał do zasad, opracowanych przez pionierów spółdzielczych z Rochdale koło Manchesteru. Maria Dąbrowska - polska pisarka - mówiła natomiast: Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tem samym, co odjąć miłości uduchowienie. Charles Gide, Maria Dąbrowska oraz wielu innych intelektualistów wiedziało, że w rodzącej się gospodarce rynkowej niezbędne są także przedsiębiorstwa nie nastawione wyłącznie na maksymalizację zysku i gromadzenie bogactwa dla samego siebie. Czytaj więcej...


Prezentacja: Nowoczesne rozwiązania wspierające otwarte stanowiska kasowe

PROELTRONIC jest dynamicznie rozwijająca się firmą produkcyjno-usługową działającą między innymi na rynku urządzeń samoobsługowych. Zdobyte doświadczenie i stałe monitorowanie potrzeb rynku, doprowadziło do stworzenia przez naszą firmę serii urządzeń umożliwiających zautomatyzowanie procesu przyjmowania opłat. Czytaj więcej...Prezentacja BIK: Bezpieczeństwo z BIK-iem Biuro Informacji Kredytowej wdrożyło usługę zastrzegania dokumentów i opracowało poradnik konsumenta

Dowód osobisty to podstawowy dokument służący do poświadczenia tożsamości. Używamy go w wielu życiowych sytuacjach, nie zdając sobie nawet sprawy, jak często narażamy się na jego kradzież. A wykorzystanie naszych skradzionych danych osobowych może nam przysporzyć wielu nieprzyjemności. Czytaj więcej...


Bezpieczeństwo: Troska o dokumenty tożsamości jako podstawa bezpiecznej bankowości

Powszechnie w bankach możemy spotkać się z ostrzeżeniami dotyczącymi zasad korzystania z bankowości elektronicznej (m.in. nie zapisuj hasła, regularnie zmieniaj hasło dostępowe, nie przesyłaj bankowi kilku kolejnych kodów weryfikacyjnych, jeśli jesteś o to proszony w e-mailu, nie podawaj podczas logowania do bankowości elektronicznej danych osobowych), zasad dokonywania przelewów (np. niekorzystanie z funkcji kopiuj - wklej podczas przepisywania numeru rachunku bankowego). Czytaj więcej...


Prezentacja: Bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnienie jego ciągłości działania w zasięgu każdego banku spółdzielczego

Centrum przetwarzania danych w nowopowstałej siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie, zaprojektowane i wdrożone przez firmę BlueNet, to przykład rozwiązania, które przy spełnieniu najwyższych standardów technologicznych i bezpieczeństwa jest dostosowane do potrzeb i możliwości instytucji. Integrator będzie świadczył ponadto kompleksowe usługi serwisowe. Czytaj więcej...


Ryzyko w bankowości: Wiedza dzięki informacji

Ostatni kryzys finansowy pokazał niezbicie, że pojawiające się ryzyka mogą zaskakiwać nawet najlepszych analityków. Może dlatego, że większość dostępnych danych bazuje na tym, co już się wydarzyło. Tymczasem zarządzanie ryzykiem znacznie jednak wykracza poza granice tego, z czym mamy do czynienia na co dzień, wymaga zaangażowania wyobraźni, znajomości zjawisk behawioralnych oraz wiedzy o tym, co dzieje się w innych instytucjach. Czytaj więcej...


Prezentacja: ZERTO Nr 1 w replikacji środowiska VMWare

ABN AMRO Clearing przetwarza miliony transakcji finansowych rocznie. W celu minimalizacji ryzyka i sprostania wymaganiom zgodności z przepisami konieczne jest wydajne zarządzanie procesami ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz odzyskiwania awaryjnego. ABN AMRO Clearing od zawsze dysponował możliwością kontrolowania procesów BC/DR, jednak odbywało się to ręcznie. Nie stanowiło to problemu, dopóki firma posiadała zaledwie dziesięć maszyn wirtualnych (VM). Jednak gdy jej organizacja stawała się coraz bardziej złożona, wraz z nią powiększało się środowisko i obecnie setki VM wymagają stosowania procesów BC/DR. Procedury manualne, które sprawdzały się przy dziesięciu maszynach wirtualnych, nie nadają się do zarządzania setkami VM. Czytaj więcej...Prezentacja: Prosty, szybki i powszechny Taki jest BLIK – system płatności mobilnych dostarczany przez Polski Standard Płatności

Każdy działający w Polsce bank może skorzystać z nowego systemu poprzez udostępnienie go we własnych aplikacjach bankowych. Może to zrobić nawet bez konieczności produkcji własnej aplikacji bankowej poprzez wykorzystanie technologii mobilnego rozwiązania typu White label Polskiego Standardu Płatności. Czytaj więcej...


Prezentacja Blue Media: Przelewy natychmiastowe w bankach spółdzielczych

Przelewy natychmiastowe, zarówno w Polsce, jak i na świecie, mają stosunkowo krótką historię. Choć obecnie usługa ta staje się wręcz standardem, jeszcze kilka lat temu nie istniała. W jej rozwoju i popularyzacji swoją rolę odegrały również banki spółdzielcze. Dziś wykorzystują ją we właściwy sobie, nowatorski sposób, przyciągając klientów i kreując nowe źródła przychodu. Czytaj więcej...


Prezentacja KIR: Czas na e-płatności w bankach spółdzielczych

Jak wynika z badania "Wizerunek polskiego sektora bankowego", zrealizowanego przez TNS Polska dla ZBP i KIR, 55% klientów banków robi zakupy w sieci. Z tego samego badania wiemy, że co dziesiąta osoba płacąc przelewem on-line szuka na stronie e-sklepu logotypu swojego banku. Kliknięcie w taką ikonkę umożliwia skorzystanie z płatności typu pay-by-link, czyli szybkiego przelewu internetowego. Jednak do tego rozwiązania wielu klientów banków spółdzielczych jeszcze nie ma dostępu. Czy to oznacza, że w najbliższej przyszłości należy się spodziewać szybkiego rozwoju tego typu usług w sektorze bankowości spółdzielczej? Czytaj więcej...


Bankowość biometryczna: Biometria – rewolucja czy ewolucja?

Pierwszy historyczny bankomat biometryczny w Europie został uruchomiony w marcu 2010 r. przez Bank Polskiej Spółdzielczości, a drugi niedługo potem przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Banki spółdzielcze są więc pionierami w bankowości biometrycznej. W obu rozwiązaniach została wykorzystana technologia finger vein (biometria naczyń krwionośnych palca) firmy Hitachi. Czytaj więcej...


Prezentacja KIR: Optymalny dostęp do sieci SWIFTNet

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to założone w1973 r. Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, którego celem jest zapewnienie elektronicznej wymiany komunikatów płatniczych w sprawny i bezpieczny sposób, m.in. pomiędzy bankami, domami maklerskimi, agentami transferowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi na całym świecie. Czytaj więcej...