NBS 2015/10

nbs.2015.10.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):

  • Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie
  • Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko
  • Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim
  • Świat nie kończy się na dotacjach
  • Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju
  • CSR - nasz chleb powszedni

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Ostatnia prosta – październik 2015

Wrześniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych okazało się sukcesem. Bogata agenda programowa, interesujące wystąpienia i prezentacje, inspirujące dyskusje panelowe, wreszcie kuluarowe rozmowy dowiodły, że w obliczu nowego ładu regulacyjnego i wyzwań rynkowych środowisko jest zdeterminowane. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Nowe regulacje kolejnym wyzwaniem dla polskiej bankowości spółdzielczej

Dla banków spółdzielczych druga połowa roku to zapowiedz zmian, począwszy od nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. To również duże wyzwanie organizacyjne. Dla każdego banku głównym celem jest uzyskiwanie dobrych wyników, a o to dziś coraz trudniej. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Współpraca banków spółdzielczych z regionalnymi funduszami poręczeniowymi wzmocnieniem bezpieczeństwa gospodarczego kraju

Banki spółdzielcze są szczególnymi podmiotami bankowymi. Instytucjami, które z jednej strony mają prawny status banku, czyli instytucji zaufania publicznego uprawnionej między innymi do przyjmowania depozytów oraz zarządzania nimi, z drugiej jednak - instytucjami mającymi co do zasady znaczące ograniczenie rozmiarów działalności tak w zakresie przedmiotowym, jak i terytorialnym. Czytaj więcej...
Rynek finansowy: Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne – rewizja metod prostych

Pod dziesięciu latach obowiązywania metod prostych wyliczania wymogu na ryzyko operacyjne w I filarze: Podstawowego Wskaźnika (BIA) i Standardowej (STA), banki spółdzielcze czeka rewolucja w określaniu tego wymogu i istnieje duża obawa, że trudno będzie tą nową metodę uznać za prostą do wyliczania. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Świat nie kończy się na dotacjach

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej będzie oparta głównie na instrumentach zwrotnych, a w kolejnych transzach dotacje znikną niemal całkowicie - tę prawdę przypomniał podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Arkadiusz Lewicki. Nie kwestionując roli instrumentów bezzwrotnych w dotychczasowej działalności banków spółdzielczych, zmiana ta powinna wyjść spółdzielcom wyłącznie na dobre. Czytaj więcej...

Prawo: Więcej niż Unia każe

Podstawowe konto bankowe o ograniczonej funkcjonalności, dostępne dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej - oto jedno z głównych założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 2014/92/WE (tzw. dyrektywy PAD). Na wdrożenie jej postanowień kraje członkowskie otrzymały od unijnego ustawodawcy czas do września przyszłego roku. Czytaj więcej...


Zagranica: Czy zachowają spółdzielczy charakter?

W drugiej połowie XIX w. we Włoszech ukształtowały się, istniejące do dziś, dwie spółdzielcze grupy bankowe: Gruppo Banche Popolari i Gruppo Banche di Credito Cooperativo (Federcasse). Pierwsza obejmuje działające w miastach i wzorowane na modelu banku Hermana Schulze-Delitzscha banki ludowe, druga zaś oparte na idei spółdzielczej kasy Wilhelma Raiffeisena spółdzielnie kredytowe. Czytaj więcej...Opinie: Czy zmiana struktury organizacyjnej może podnieść efektywność banków spółdzielczych

Prawie od pięciu lat środowisko banków spółdzielczych emocjonuje się wdrożeniem dyrektyw CRR i CRD IV. Z tego powodu miały miejsca setki spotkań, w których wzięły udział prawdopodobnie tysiące osób. Czas, który został przeznaczony na spotkania, można liczyć w setki tysięcy osobogodzin. Koszt uczestnictwa w tych spotkaniach, przygotowania do nich jak również koszt kolejnych spotkań wynikających z tych wcześniejszych to zapewne grube dziesiątki milionów złotych. Czytaj więcej...


Prezentacja: Wielokanałowa Platforma Bankowości Cyfrowej w modelu SaaS odpowiedzią na bolączki sektora banków spółdzielczych

W wynikach badań, opublikowanych w maju 2013 r. w Monitorze Bankowym, przedstawiciele sektora wskazali największe słabości bankowości spółdzielczej. Najważniejsze z nich to: niskie kapitały własne, słabe zaplecze technologiczne przekładające się na niski poziom bankowości internetowej oraz ograniczenia w ofercie produktowej. Czytaj więcej...


Opinie: Wspólne sprawy samorządów lokalnych i banków spółdzielczych

Wyrazem zagwarantowanej w przepisach Konstytucji RP wolności działalności gospodarczej jest prawo do swobodnego1 podejmowania przedsiębiorczych działań i samodzielnego kreowania swojej aktywności w tym obszarze. Wyrazem tej swobody jest również prawo do dowolności form organizacyjno-prawnych przyjmowanych przez przedsiębiorców i dowolnego kreowania swojego uczestnictwa na rynku krajowym, w tym na rynkach lokalnych. Czytaj więcej...Okiem praktyka: CSR – nasz chleb powszedni

Moda na CSR wśród korporacji trwa w najlepsze. Tymczasem społeczna odpowiedzialność biznesu dla Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, podobnie jak dla innych spółdzielczych, to nic nowego. Od momentu swojego powstania kierujemy się zasadami, które w swojej działalności banki komercyjne w Polsce zaczęły wdrażać dopiero na początku lat 90. Tylko czy dla nich CSR oznacza to samo co dla spółdzielców? Niekoniecznie... Czytaj więcej...


Pracownik banku w komórce

Powszechny dostęp do usług obecnie jest jednym z kluczowych aspektów, który determinuje zainteresowanie klienta ofertą. Zmiana tempa życia, stały konsumpcjonizm i rozwój technologii doprowadziły do sytuacji, w której klienci chcą zaspokajać swoje potrzeby w czasie rzeczywistym. Czytaj więcej...


Technologie: Płatności mobilne w Polsce

Rynek płatności elektronicznych coraz bardziej zainteresowany jest kanałem mobilnym, i to nie tylko w zakresie podstawowych natywnych aplikacji bankowych instalowanych na telefonach komórkowych/smartfonach, ale także w zakresie szeroko rozumianych płatności mobilnych, zwanych też m-płatnościami. Są to rozwiązania wykorzystujące całkowicie różne technologie, ale łączy je to, że płatność dokonywana jest przez klienta za pomocą urządzenia przenośnego typu smartfon czy tablet. Czytaj więcej...